Θέση Βιολόγου – I.A.CO. Ltd, Λευκωσία

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρόθεση πρόσληψης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού προς κάλυψη της πιο κάτω θέσης απασχόλησης στην Ι.Α.CO Ltd Ειδικός σε θέματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Με εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου και ικανότητας αναγνώρισης ειδών χλωρίδας και οικοτόπων, αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης, και συντονισμού εκπόνησης σχετικών εκθέσεων και δράσεων (χαρτογράφηση οικοτόπων, ειδική οικολογική αξιολόγηση, σχέδια δράσης ειδών και οικοτόπων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εισήγησης μέτρων μετριασμού, κλπ). 

Σχετική εμπειρία σε παρόμοια θέματα και για είδη πανίδας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ