Θέση Βιοεπιστήμονα – Dimas Lab, ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «FastBio: A genomics and systems biology approach to explore the molecular signature and functional consequences of long-term, structured fasting inhumans» (2017- 2023), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ERC StartingGrant”, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ