Θέση νέου/ας ερευνητή/τριας – Τμήμα Μ.Β.Γ.

Το Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης & Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικού έργου προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Εξωτερικού Συνεργάτη με πτυχίο στις Βιοεπιστήμες.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 20-24 μήνες με έναρξη τον Ιανουάριο 2022. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2021 ηλεκτρονικό μήνυμα στην κ. Μ. Γρηγορίου (mgrigor@mbg.duth.gr) μαζί με βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται με σαφήνεια και η εμπειρία τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ