Θέσεις Υπ. Διδακτόρων – Εργ. Φυσιολογίας, Τμ, Ιατρικής – Παν. Πατρών

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων είναι διαθέσιμες στο Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηριζόμενες από έργο ΕΛΙΔΕΚ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα είναι διαθέσιμη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (https://era-esperance.eu/) και μια θέση είναι στα πλαίσια του έργου ΕΛΙΔΕΚ “EINSTEIN”.

Το θέματα των διατριβών αφορούν:

ι) τη μελέτη μηχανισμών που ελέγχουν τον καθορισμό της μοίρας των βλαστικών κυττάρων και τον τρόπο με τον οποίο απορρύθμισή τους εμπλέκεται στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς ανθρώπινων ασθενειών

και

ιι) τη μελέτη πρώιμων μηχανισμών επαγωγής της καρκινογένεσης και δημιουργίας καρκινικών βλαστικών κυττάρων.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο taraviras@med.upatras.gr.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ