Σεμινάριο ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Πατρών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στην Βιοηθική και το Ιατρικό Δίκαιο, η απόκτηση γνώσεων και ο προβληματισμός σε σχέση με φλέγοντα ηθικά ζητήμα που εγείρονται κατά την ιατρική πράξη, κατά την κλινική έρευνα και κατά την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας. Εξίσου, ως βασικός στόχος τίθεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη κατανόηση πολυδιάστατων ηθικών διλημμάτων. Ακόμη, το παρόν πρόγραμμα συνδράμει στην όξυνση της κριτικής σκέψης, τη λήψη ηθικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στον δημόσιο λόγο, προς όφελος των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής (policy makers), αλλά και της κοινωνίας εν γένει.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ