Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) ΠΕΒ (Εκλογοαπολογιστική)

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Β. καλεί όλα τα μέλη της Π.Ε.Β. την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΠΕΒ για την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος είναι και Εκλογοαπολογιστική.

Σε περίπτωση μη-απαρτίας κατά την 1η πρόσκληση (καθώς για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων για το 2023 μελών της ΠΕΒ),

η Ε.Γ.Σ. θα επαναληφθεί: 

την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

και ώρα 10:00-14:00

στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

(Μαρασλή 4, Αθήνα 106 76)

με όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι παρόντα αρκεί να είναι άνω των 20 (άρθρο 15).

Η επαναληπτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα είναι υβριδική, δηλ. τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή παρουσία μελών, για την διευκόλυνση της συμμετοχής όσο το δυνατό περισσότερων μελών της ΠΕΒ σε αυτήν. Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

  • Απολογισμός πεπραγμένων διετίας Δ.Σ.
  • Οικονομικός απολογισμός διετίας Δ.Σ.
  • Κατάθεση προϋπολογισμού 2024 προς έγκριση από Γ.Σ.
  • Προκήρυξη Εκλογών για Δ.Σ. και Ε.Ε.
  • Ενημέρωση για την ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  • Θέματα επικαιρότητας

Σας θυμίζουμε ότι βάσει του νέου Καταστατικού της Ένωσης : «…η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις αρχαιρεσίες προϋποθέτει τα μέλη να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζει το Καταστατικό προς την Ένωση. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα των Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν και τα τακτικά μέλη των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής κατατίθενται την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών της.» (άρθρο 15). Επίσης κάθε μέλος μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο αυτοπροσώπως  καθώς δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέσω εκπροσώπου (άρθρο 17). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία της Π.Ε.Β. στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@gmail.com και στο τηλέφωνο 2105224632 καθημερινά 17:00-20:00 (ώρες λειτουργίας γραμματείας Π.Ε.Β.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ