Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση»

Το Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, διοργανώνουν και λειτουργούν σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καινοτόμο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση».

Το ΠΔΒΕ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση» έχει σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας στο σύγχρονο περιβάλλον του 21ου αιώνα καθώς και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των παρεμβάσεων και πολιτικών στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ