ΠΜΣ “Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος” – Τμήμα Β & Β Π.Θ.

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει νέους βιο-επιστήμονες στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων αιχμής για την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφιμών  κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή τροφίμων μέχρι την κατανάλωση και τις επιδράσεις της διατροφής στον μεταβολισμό.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ