ΠΜΣ «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» – ΔΙΠΑΕ – Ειδική έκπτωση ΠΕΒ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Bioeconomomy: Biotechnology and Law», το οποίο διδάσκεται στο σύνολό του εξ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρει μείωση στα δίδακτρα ύψους 40% σε τρία (3) μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΕΔΩ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Χαλκιά, στο τηλ. 2310 807526.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ