ΠΜΣ: «Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία» – ΠΑΔΑ

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία».

Το προτεινόμενο ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης ηλικίας καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον πληροφορίες https://pcheld.uniwa.gr/

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ