ΠΜΣ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» 2023- Τμ. Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2023-2024. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Η διάρκεια των σπουδών είναι 1 έτος. 

Υποβολή αιτήσεων έως 17/09/2023

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά στο Εmail: pms-genetiki@med.uth.gr.

Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/ και στα τηλ: 2410685593 και 2413502557

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ