Μια νέα επιστημονική εταιρεία: Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο

Το Σωματείο Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο (SBSCy) ιδρύθηκε επίσημα στα τέλη του 2020 από 46 ιδρυτικά μέλη προερχόμενα από διαφορετικούς τομείς, τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο. Η Βιολογία ανθεί και συνεισφέρει με καθοριστικές νέες ανακαλύψεις διεθνώς σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ευμάρειας. Έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές και στην Κύπρο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, καθώς ιδρύθηκαν αρκετά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Ως αποτέλεσμα, διεξάγεται πλέον στη χώρα βιολογική έρευνα και υπάρχει μια δυναμική και διευρυνόμενη κοινότητα Βιολόγων στην εκπαίδευση, την έρευνα, την κλινική πράξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, καθώς και φοιτητές σε διάφορα στάδια σπουδών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, είναι σήμερα αυξημένη η ανάγκη για μια σύγχρονη και δραστήρια επιστημονική εταιρεία που δεν αποκλείει κανέναν αλλά αντανακλά τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συμβεί στον τρόπο που διδάσκονται και ασκούνται οι Βιολογικές Επιστήμες στην Κύπρο, σύμφωνα και με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές στο πεδίο αυτό.

Το όραμα της SBSCy είναι να λειτουργήσει ως ενοποιητικό βήμα για όλους τους Βιολόγους στην Κύπρο. Αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην κατανόηση και την εκτίμηση από το ευρύ κοινό της ομορφιάς της Βιολογίας και της χρησιμότητάς της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την προβολή και την αποτελεσματική διάδοση των νέων ανακαλύψεων στον χώρο των Βιολογικών Επιστημών προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς κοινότητας, και να εντάξουμε και τους μη ειδικούς στην προσπάθεια αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ