Πρόταση συνεργασίας του ΔΣ της ΠΕΒ με τα τμήματα Βιοεπιστημών για την κατοχύρωση των μεταπτυχιακών Ειδικοτήτων στο τομέα της Υγείας, εστάλη στους προέδρους των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών της χώρας μας προκειμένου -μετά την ψήφιση των ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων- να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την θεσμοθέτιση των μεταπτυχιακών ειδικοτήτων Βιοχημείας, Γενετικής και Μικροβιολογίας.

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.: Β 518

Αθήνα 21/11/09

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

http://www.pev.gr

 

ΠΡΟΣ:

κ. Φραγκούλη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Αθήνας,

κ. Αρσενάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Θεσσαλονίκης

κ. Γεωργιάδη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Πάτρας

κ. Λούη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Κρήτης

κ. Μαμούρη, Πρόεδρο του Τμήματος  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

κ. Θυφρονίτη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

κ. Κοτσάρη, Πρόεδρο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

 

 

 

ΘΕΜΑ : Επαγγελματικοί τίτλοι Ειδικοτήτων Βιοεπιστημόνων 

Αξιότιμοι κοι Πρόεδροι,

Το ζήτημα των κατευθύνσεων, μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά και επαγγελματικά πεδία απασχολεί συνεχώς την «κοινότητα» των βιοεπιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Θεσμικές ρυθμίσεις με βάση  επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς όρους και προϋποθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Υγεία - που εστιάζεται το έγγραφό μας- να αναφέρουμε την Ιταλία, όπου η ένωση των βιολόγων (Οrdine Nationale de Biologi- www.onb.it) σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά τμήματα έχει καταφέρει να θεσμοθετήσουν τις μεταπτυχιακές ειδικότητες : Βιοχημείας (Patologia Clinica), Γενετικής (Laboratorio di Genetica), Διαιτολογίας και  Μικροβιολογίας. Στην χώρα μας, μόλις πρόσφατα ,όπως γνωρίζετε ολοκληρώνεται η θεσμική σύνδεση των ακαδημαϊκών προσόντων των πτυχιούχων βιοεπιστημόνων για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Η θεσμική σύνδεση και κατοχύρωση μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων με επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τους δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και η «εμπλοκή» στο θέμα αυτό και άλλων κλάδων (πχ ιατρικών  ειδικοτήτων) δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το θέμα. Εξαίρεση αποτελεί η ειδικότητα της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία) για την οποία σύμφωνα με το ΠΔ 131/73 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του επαγγελματικού τίτλου ειδικότητας του Κλινικού Χημικού για βιοχημικούς, βιολόγους, χημικούς εάν όμως αποκτηθεί …στο εξωτερικό(!).

Με αφορμή την πρόσφατη ένταξη (11/09) της ειδικότητας του Κλινικού Γενετιστή στην οδηγία 2005/36/EC της  ΕΕ στις ειδικότητες των γιατρών, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα παρέμβασης των τμημάτων Βιολογίας προς τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας όσον αφορά τουλάχιστον στις τρεις  κάτωθι ειδικότητες :

Η Ειδικότητα της Βιοχημείας : Από το 1973 που ψηφίστηκε το ΠΔ 131/73 που επέτρεπε στους βιολόγους, χημικούς, και επιστήμονες (=βιοχημικοί) με κατάλληλη εμπειρία η μετά από εκπαίδευση, να αποκτούν την ειδικότητα της Βιοχημείας δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί εκκρεμεί η ψήφιση σχετικών διαταγμάτων για την ενεργοποίησή του. Παραμένουμε, δηλαδή, η μοναδική χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει την ειδικότητα της Βιοχημείας σε επιστήμονες εκτός γιατρών εφόσον αυτή αποκτηθεί στο εξωτερικό! Η άρνηση της Πολιτείας στους συναδέλφους μας να εκπαιδευτούν στην χώρα τους, εκτός των νομικών και συνταγματικών ζητημάτων που εγείρει, αντιφάσκει με την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στα βιοχημικά εργαστήρια: Οι βιοχημικοί στελεχώνουν (έως και 100% του προσωπικού) η και διευθύνουν βιοχημικά εργαστήρια μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει ευθέως το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και ιδίως τα Τμήματά μας.

Η Ειδικότητα της Γενετικής : Οι υπηρεσίες Γενετικής στη χώρα μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς ιδιαίτερα μέσω του Προγεννητικού Ελέγχου γενετικών νοσημάτων. Πρόσθετα με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό οι γενετικοί παράγοντες -η γενετική ταυτότητα κάθε ατόμου φαίνεται, ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία διάγνωσης και θεραπείας σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες ατόμων και νοσημάτων, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό  η Μοριακή διάγνωση ήδη χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενειών ( πρόβλεψης ή επιβεβαίωσης νοσημάτων). Ωστόσο παρά τη δεδομένη και διευρυμένη προσφορά των βιολόγων, παρά τις θετικές εισηγήσεις των σχετικών φορέων (και σχετικών επιτροπών και οργάνων όπως το ΚΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας) η θεσμοθέτηση των υπηρεσιών Γενετικής και της ειδικότητας του Γενετιστή  στη χώρα μας δεν έχει υλοποιηθεί! Η χώρα μας, αποτελεί για μια ακόμα φορά  , τη μοναδική εξαίρεση στη διευρυμένη ΕΕ.Επιβάλλεται, λοιπόν,  η άμεση θεσμοθέτηση της εργαστηριακής ειδικότητας του Γενετιστή, ως ισότιμη ειδικότητα μεταξύ εκπαιδευμένων βιολόγων, γιατρών και βιοεπιστημόνων, ως θεσμικό μέτρο που θα εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες υγείας μας, βελτιώνοντας την ποιότητά τους, που έως σήμερα εξαρτάται από τη γνώση, την εμπειρία και τη συνείδηση του βιολόγου ή γιατρού Γενετιστή.

Η Ειδικότητα της Μικροβιολογίας : Στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων μας, η μελέτη των μικροβίων αποτελεί διακριτό γνωστικό πεδίο, που διδάσκεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζεται μέσω της μοριακής, κυτταρικής, συστηματικής και εξελικτικής βιολογίας, όπως και της γενετικής ή ανοσοβιολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα. Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν ένα –μοναδικό για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών- γνωστικό υπόβαθρο ικανό να τους προετοιμάσει για την μετεκπαίδευσή τους στην ειδικότητα της “Βιολογίας των Μικροοργανισμών” ήτοι της Μικροβιολογίας.

Ιστορικά στη χώρα μας η ειδικότητα της Μικροβιολογίας αφορούσε μόνο τους αποφοίτους γιατρούς, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, αλλά και τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Αντίθετα μάλιστα η κοινή ειδικότητα βιολόγων και γιατρών (πχ στην Ιταλία : Mikrobiologie e Virologie) δεν είναι ειδικότητα προτίμησης των γιατρών [που αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με τα ιδιωτικά εργαστήρια που κατέχουν οι βιολόγοι (70-80%)]. Η θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Μικροβιολογίας για τους βιοεπιστήμονες θα συμβάλλει στο θεσμικό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό της χώρας μας και θα επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της υγείας (βλέπε σχετικό άρθρο που βασίστηκε σε έγγραφο της ΠΕΒ στο «Βήμα» http://www.tovima.gr/ Τετάρτη 20/05/2009)

Πρόκειται δηλαδή για τις μεταπτυχιακές ειδικότητες που διαρκούν 4-5 χρόνια (πχ στην Ιταλία η διάρκειά τους από το 2009 έγινε από 4 σε 5 χρόνια) και καταλήγουν σε επαγγελματικό τίτλο ειδικότητας που απονέμεται από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΕΒ έχει ως τώρα παρέμβει επανειλημμένα για τις  ειδικότητες της Βιοχημείας (Κλινικής Χημείας) και της Γενετικής χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομολογουμένως αμήχανη Πολιτεία που αδυνατεί να προβεί σε εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις. Πιστεύουμε, ότι μετά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, η διεκδίκηση των ειδικοτήτων στα συγκεκριμένα αντικείμενα αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα. Σε αυτή ακριβώς την φάση πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η παρέμβασή  των Πανεπιστημιακών τμημάτων ώστε με το κύρος της θεσμικής τους οντότητας που διαθέτουν  να τεκμηριωθεί και να προωθηθεί το θέμα των ειδικοτήτων των βιοεπιστημόνων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία και θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΠΕΒ
Μάνος Παπαδάκης

Προς εφημερίδα «το ΒΗΜΑ»

Αγαπητό ΒΗΜΑ,

Στις 21/5/09 δημοσιεύτηκε στην έγκριτη εφημερίδα σας επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΠΕΙΒ) ως απάντηση σε σχετικό έγγραφό μας προς τον Υπoυργό Υγείας και σχετικό άρθρο της κας Σουφλέρη «Χρυσάφι πληρώνουμε τις ιατρικές* εξετάσεις» (20/5/09). Στο άρθρο αυτό καταγράφονται :

1) οι μοναδικές παγκόσμιες «πρωτοτυπίες» της χώρας μας : α) στα 5 χρόνια της «Πολύ-ειδικότητας» Βιοπαθολογίας αντιστοιχούν σε 15-20 χρόνια εκπαίδευσης για 4 ειδικότητες στον υπόλοιπο κόσμο! β) αποκλείονται οι βιολόγοι, χημικοί κ.α. επιστήμονες από τα σχετικά αντικείμενα.

2) η υπερκοστολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων (από 500% - 9100%) πάνω από το λειτουργικό τους κόστος. Τα παραπάνω είναι αναμενόμενες συνέπειες του κλειστού επαγγέλματος των «Βιοπαθολόγων». Παρόλο τον … απολογητικό χαρακτήρα της απαντητικής επιστολής της ΠΕΙΒ στο ΒΗΜΑ, ωστόσο επιτίθενται απειλώντας μας αμφότερους (!) και κατηγορώντας εμένα και τους …ομοίους μου για άγνοια τόσο του αντικειμένου και της οργάνωσης εργαστηρίου.

Αναπόφευκτα ωστόσο ο κάθε πολίτης θέτει τα ίδια ερωτήματα προς τους ιδίους:

α) Όταν μαθαίνει ότι μόνο στη χώρα μας και μόνο οι ειδικευόμενοι «βιοπαθολόγοι» εκπαιδεύονται μόλις 18 μήνες στα αντικείμενα Βιοχημείας και Ανοσοβιολογίας, ενώ π.χ. στη Ιταλία (που στην επιστολή τους αναφέρει αναληθώς η ΠΕΙΒ, σαν να έχουν το ίδιο πρότυπο με την Ελλάδα!!) οι Βιολόγοι, Χημικοί και Γιατροί χρειάζονται 5 χρόνια! Μόνο στη χώρα μας οι «βιοπαθολόγοι» εκπαιδεύονται μόλις για 18 μήνες στη Βακτηριολογία, ενώ στην Ιταλία, Βιολόγοι και Γιατροί αποκτούν την ειδικότητα της Μικροβιολογίας και Ιολογίας μετά από 5 χρόνια! Δηλαδή με απλά λόγια τις 4 ειδικότητες τις τετραθεματικής ειδικότητας των «βιοπαθολόγων», οι Βιολόγοι, Χημικοί και Γιατροί χρειάζονται 15-20 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα -μόνο οι γιατροί- τις αποκτούν σε 5 χρόνια!!! Αμείλικτα μετά από αυτά δεν είναι τα ερωτήματα κάθε πολίτη για τη σχέση χρόνου εκπαίδευσης και «ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία», όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΕΙΒ;

β) Όταν ο πολίτης μαθαίνει –από γραφόμενα της ΠΕΙΒ- ότι πληρώνει «χρυσάφι» τις εξετάσεις του, για ποιο λόγο πρέπει να συντηρεί με 9000€ το μήνα (στοιχεία από την επιστολή της ΠΕΙΒ) τη λειτουργία ενός εργαστηρίου, παρότι οι εν λόγω εξετάσεις γίνονται με υποπολλαπλάσιο κόστος … σε άλλο εργαστήριο; Τα όσα αναφέρονται στα (α) και (β) σε συνδυασμό με τη συντήρηση του κλειστού επαγγέλματος του «βιοπαθολόγου» πριμοδοτούν την κερδοφορία των διαγνωστικών κέντρων και των ιδιωτικών νοσοκομείων (υπερκοστολόγιση της τάξης του 9000%) που ορθά σχολιάζονται στο άρθρο σας στις 21/5/09.

Αγαπητό «Βήμα», Ζώντας σε μια εποχή που η ανάπτυξη των Βιοεπιστημών επηρεάζει όχι μόνο το σύνολο των επιστημών και τεχνών αλλά και τα ίδια τα πρότυπα ανάπτυξης της κοινωνίας μας, τη φιλοσοφία μας για την ζωή και αυτή κάθε αυτή την καθημερινότητά μας, τέτοια ακραία συντεχνιακά φαινόμενα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών «πρωτοτυπιών» στην Ελλάδα δεν είναι απλά βαρίδια, αλλά τροχοπέδη και οπισθοδρόμηση στον εκσυγχρονισμό της υγείας.

Με εκτίμηση Παπαδάκης Μάνος

Πρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

ΥΓ : Όταν ο καθένας μας διαβάζει τις κινδυνολογίες της ΠΕΙΒ για την «επικινδυνότητα» των βιοχημικών και ταυτόχρονα γνωρίζει ότι το 82% του επιστημονικού προσωπικού του Συνεταιρισμού τους είναι βιοχημικοί (!) κατανοεί πολύ καλά τους …κινδύνους που ελλοχεύουν!

* Ο όρος «ιατρικές πράξεις» για τις εργαστηριακές πράξεις έχει καθιερωθεί για λόγους επικοινωνιακούς αλλά είναι ελληνικής «βιοπαθολογικής» …έμπνευσης. Οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις βιοπαραμέτρων πουθενά στον κόσμο δεν συνιστούν «ιατρική πράξη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις Παραπλανητικές Διαφημίσεις Γενετικών Εξετάσεων
 
Η διαφήμιση γενετικών εξετάσεων και υπηρεσιών που υπόσχονται είτε διάγνωση είτε θεραπεία πληθώρας νοσημάτων, μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αποτελεί ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που συμβαίνει στη χώρα μας.
 
Ως επιστημονικός φορέας των Βιοεπιστημόνων θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας με αυτή την  πρακτική η οποία δεν συνάδει ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την δεοντολογία που πρέπει να διέπει κάθε εφαρμογή των γενετικών εξετάσεων  στα ζητήματα υγείας η την ταυτότητά και την ποιότητα εν γένει της ζωής του ανθρώπου.
 
Η συνθετότητα των γενετικών εξετάσεων, αλλά και ο καθοριστικός ρόλος που  έχουν αυτές όσο αφορά στη βιωσιμότητα ενός ατόμου, των απογόνων του η/και της οικογενείας του και στην ποιότητα της ζωής τους, αποτελούν διακριτά χαρακτηριστικά των εξετάσεων που απαιτούν εξειδικευμένες υποδομές και υπηρεσίες που εάν δεν εξασφαλίζονται εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για κάθε πολίτη.
 
Πρόσθετοι -κατά τα παραπάνω - λόγοι που αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικές για τη χώρα μας είναι η έλλειψη της θεσμοθέτησης των Υπηρεσιών Γενετικής και των Γενετιστών από το Υπουργείο Υγείας.
 
Η καθυστέρηση αυτής της θεσμοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,  βαραίνει καθημερινά τις ευθύνες του αλλά και επιτρέπει τις ανεξέλεγκτες εφαρμογές των νέων δεδομένων εις βάρος των υπηρεσιών υγείας και του πολίτη. Όμοια κενά και αντίστοιχες ευθύνες ειδικότερα του Υπ. Υγείας έχουμε στην Εξωσωματική γονιμοποίηση, τις Τράπεζες Σπέρματος και Βλαστοκυττάρων.
 
Η ανεξέλεγκτη διαφήμιση γενετικών εξετάσεων με παράλληλη παραπληροφόρηση για τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ένα ακραίο αλλά υπαρκτό φαινόμενο που ζούμε και αναδεικνύει τόσο τον επείγοντα χαρακτήρα της θεσμοθέτησης και του ελέγχου των σχετικών υπηρεσιών, όσο και την εντυπωσιακή  απουσία της Πολιτείας.
 
Η ΠΕΒ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και της Πολιτείας για κάθε δυνατή πληροφορία και συνεργασία.

Παπαδάκης Μάνος Πλατανιστιώτη Σοφία
Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒ       Γ.Γραμματέας
 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
Υπουργό Υγείας κο Αβραμόπουλο

Υφυπουργό Υγείας κο Παπαγεωργίου

Υφυπουργό Υγείας κο Κωνσταντόπουλο

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

ΜΜΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

15/5/09 Αρ. Πρωτ: 489/09

ΠΡΟΣ : Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις του κλειστού επαγγέλματος των Βιοπαθολόγων στα οικονομικά της Υγείας

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και εν γνώσει των οικονομικών προβλημάτων που έχουμε ως χώρα, η αγωνία του κάθε πολίτη μεγεθύνεται σε σχέση με τα οικονομικά προβλήματα στο χώρο της υγείας και της ποιότητας των υπηρεσιών σε αυτήν.

Σημαντική παράμετρο στο κόστος των υπηρεσιών υγείας είναι γνωστό ότι αποτελούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Πιστεύουμε ότι στην υπέρμετρη διόγκωση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων των βιολογικών δειγμάτων, συμβάλλει καθοριστικά η διατήρηση του «κλειστού» επαγγέλματος των Βιοπαθολόγων (πρώην Μικροβιολόγων) που συντηρεί η ως τώρα πολιτική του Υπουργείου Υγείας.

Δύο είναι οι κύριοι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει στο σημερινό ελληνικό παράδοξο φαινόμενο:

α) Η μοναδικά στον κόσμο συντηρούμενη απαγόρευση σε επιστημονικούς κλάδους -πλην εκείνου των Βιοπαθολόγων- να ειδικευτούν και να ασχοληθούν επαγγελματικά με αντικείμενα όπως της Βιοχημείας, Ανοσοβιολογίας, Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής.

β) Η Πολυθεματική ειδικότητα της Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) δεν υφίσταται σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενέχει επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρωτοτυπίες που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Σε όλες τις άλλες χώρες σε αντίστοιχο χρόνο εκπαίδευσης αποκτούν μονοθεματική ειδικότητα π.χ. μόνο στη Βιοχημεία, ή την Αιματολογία ή την Ανοσοβιολογία ή τη Γενετική.

Αποτέλεσμα της ακραίας συντεχνιακής δραστηριότητας της πολυθεματικής αυτής ειδικότητας είναι η υπέρογκη κοστολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων. Σήμερα ο έλληνας πολίτης πληρώνει στους «Μικροβιολόγους» 300% έως 3200% παραπάνω από το λειτουργικό κόστος τις εξετάσεις του!

Προς απόδειξη των γραφόμενών μας παραθέτουμε -στο Πίνακα που ακολουθεί- το κόστος των εξετάσεων στο ελληνικό δημόσιο αντίστοιχα με το κόστος που πληρώνουν οι Μικροβιολόγοι στο Συνεταιρισμό τους που έχουν ιδρύσει οι ίδιοι! (Στις τιμές του Συνεταιρισμού δεν υπολογίζουμε την επιπλέον έκπτωση που παρέχεται στους συνεργάτες τους).

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι για ένα συνήθη ελάχιστο εργαστηριακό έλεγχο (οι εξετάσεις φαίνονται στο πίνακα με έντονα γράμματα) που ο πολίτης πληρώνει στο Βιοπαθολόγο «Μικροβιολόγο» 42,24 €, στον ίδιο κοστίζουν μόλις 6,54€, προσαυξημένο δηλαδή κατά 646%. Αν υπολογίσουμε αντίστοιχα τα ποσά αυτά στον αριθμό των περιστατικών που ελέγχονται καθημερινά σε όλη τη χώρα, τότε θα κατανοήσουμε το μέγεθος των ελλειμμάτων μας στην υγεία, στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειωτέον ότι αυτή η πρωτοφανής υπερκοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων πολλαπλασιάζεται αν συγκρίνουμε τις τιμές των ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδίως συγκεκριμένων περιοχών των πόλεων) και Θεραπευτηρίων με το λειτουργικό κόστος των εξετάσεων που «πουλά» ο Συνεταιρισμός Βιοπαθολόγων.

Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε ότι το κόστος των εξετάσεων που επιλέχθηκαν παραπάνω αν γίνουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο κοστίζουν 452€! Δηλαδή προσαυξημένη κατά 6811%. Κάθε σχόλιο περιττεύει.

Κε υπουργέ, Οι προτάσεις μας είναι ίσως αυτονόητες, μιας και συνάδουν με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλο τον κόσμο: Θα πρέπει να επανεξετασθεί άμεσα από ανεξάρτητη επιτροπή (αρχή) η κοστολόγηση των εξετάσεων με γνώμονα το πραγματικό λειτουργικό τους κόστος και να απελευθερωθεί η εκπαίδευση και επαγγελματική απασχόληση άλλων πτυχιούχων σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Ο αποκλεισμός των Βιολόγων, Χημικών, Βιοχημικών (Παν/μιο Λάρισας), Μοριακών Βιολόγων/Γενετιστών (Παν/μιο Θράκης) και των αποφοίτων του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Παν/μιο Ιωαννίνων) από τα αντικείμενα αυτά αποτελεί επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ατόπημα της χώρας μας. Απαξιώνει τους Έλληνες επιστήμονες και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα Παν/κά Τμημάτα, που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν και αυτές τις ανάγκες και τα οποία μοχθεί και συντηρεί ο έλληνας πολίτης.

Ωστόσο ακόμη και αν ως τώρα δεν προτάσσονται τα θέματα αυτά , το μέγεθος των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής στα οικονομικά αδιέξοδα –όπως καταφαίνεται στο παρόν- αλλά και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις τους στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να παραβλέπεται.

Με τιμή

Παπαδάκης Μάνος

Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒ

 
Πίνακας συσχέτισης της αμοιβής των «Μικροβιολόγων» ανά εξέταση από το Δημόσιο (κολώνα : Τιμή Δημοσίου) και του κόστους της αντίστοιχης εξέτασης όταν την «αγοράζει» από τον Συνεταιρισμό του(κολώνα: Τιμή Συνεταιρισμού). Στην προτελευταία στήλη παρατίθενται οι τιμές ενδεικτικών εξετάσεων που γίνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία και η αντίστοιχη μεταβολή τους(τελευταία κολώνα).

"Με αφορμή εξώδικο δήλωση των Βιοπαθολόγων (Μικροβιολόγων) κατά του Υπ Υγείας και των ευθυνών του γιατί ...επιτρέπεται στους βιολόγους, χημικούς κα βιοεπιστήμονες, να έχουν την ευθύνη "ιατρικών" πράξεων που επιτελούνται στα βιοχημικά εργαστήρια, η ΠΕΒ εξέδωσε τη ακόλουθη ανακοίνωση, ενώ επισυνάπτεται και η σχετική απάντηση του Υπ Υγείας"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση στην Εξώδικη δήλωση των Βιοπαθολόγων (Μικροβιολόγων) για τον ρόλο των Βιοχημικών στα Βιοχημικά εργαστήρια


   Με αφορμή τα: α) Σχετικά δημοσιεύματα στην Καθημερινή (23/12/08) και Αυγή(27/11/08) που προκλήθηκαν απο την Εξώδικη δήλωση-Πρόσκληση προς Υπ Υγείας της ΠΕΕΣΙΒιοπαθολογίας* και ΠΕΕΙΒ* (πρώην Μικροβιολόγοι) για την...«επικινδυνότητα» της συμμετοχής Βιολόγων, Χημικών (=Βιοχημικοί) στα Βιοχημικά εργαστήρια, για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και άλλα όμοια!, β) Σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Λεβέντη (29/12/08), δηλώνουμε τα εξής:

   1) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ η/και ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ φορέων που –επί της ουσίας- καταγγέλλουν επιστήμονες αλλά και κινδύνους που προκαλούνται από τη συμμετοχή τους σε θέματα υγείας:  Η στοιχειώδης δημοσιογραφική και βουλευτική και πολιτική δεοντολογία ή και η απλή λογική δεν επιβάλλουν άραγε την προηγούμενη ενημέρωση του δημοσιογράφου ή του βουλευτή από τους … καταγγελλόμενους; Εάν και εφόσον ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την ουσία του δημοσιεύματος ή της ερώτησης στο κοινοβούλιο της χώρας, δεν θα έπρεπε να αναζητήσουν περιστατικά ανθρώπων ή/και κάποια στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν τις …βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών που ...υφίστανται οι εξεταζόμενοι των βιοχημικών εργαστηρίων που διευθύνουν βιολόγοι ή βιοχημικοί; Στο βαθμό που οι Κλινικές ειδικότητες γιατρών θα είχαν άμεση γνώση για την …βλαπτικότητα μιας τέτοιας λειτουργίας των βιοχημικών, γιατί ΠΟΤΕ δεν υπήρχαν αντίστοιχες καταγγελίες; Είναι τυχαίο άραγε που δεν βρέθηκε ΚΑΝΕΝΑ τέτοιο στοιχείο;!

   Δεν θα έπρεπε ίσως να αναζητήσουν τι συμβαίνει στην ΕΕ ή σε όλο τον κόσμο και βέβαια την άποψη του Υπ Υγείας, ΠΡΙΝ τη δημοσιοποίηση βαρειών καταγγελιών τους;

   Είναι δυνατό στο 2009 δημοσιογράφοι και βουλευτής να αποδέχονται το ρόλο του άκριτου διακομιστή ακραίων και αναχρονιστικών συντεχνιακών συμφερόντων, που δεν έχουν ουδεμία σχέση τόσο με την ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα όσο και με την επιστημονική δεοντολογία και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας;

   2) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

   α) Η λειτουργία των βιοχημικών εργαστηρίων: είναι πλήρως αληθή τα στοιχεία των ΠΕΕΣΙΒ και ΠΕΕΙΒ*!!! Πράγματι πολλά Βιοχημικά εργαστήρια μεγάλων δημόσιων εργαστηρίων διευθύνονται από Βιοχημικούς. Επιπλέον Βιοχημικοί αποτελούν το προσωπικό βιοχημικών εργαστηρίων σε ποσοστό έως και 100% (π.χ. Λαϊκό) σε εργαστήρια που διευθύνονται από Βιοπαθολόγους.

   Υπάρχει άραγε πραγματικός κίνδυνος για την υγεία; Αντί άλλων παραθέτουμε τα εξής εύλογα ερωτήματα: Καθημερινά χιλιάδες περιστατικά εξεταζόμενων και εκατοντάδες χιλιάδων εξετάσεων πραγματοποιούνται με ευθύνη των βιοχημικών είτε συμμετέχοντας είτε διευθύνοντας τα εργαστήρια αυτά. Αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν και αντίστοιχη εκμετάλλευση του θέματος από τους Βιοπαθολόγους εάν έστω και σε ένα εργαστήριο ή ακόμη και σε ένα εκ των εκατομμυρίων περιστατικών που εξετάζονται εδώ και δεκάδες χρόνια παρουσιαζόταν οποιοδήποτε πρόβλημα! Αυτό και μόνο το γεγονός αποτελεί πειστήριο για τον κάθε πολίτη για τις ψευδείς κατηγορίες των Βιοπαθολόγων.

   Αναφέρεται στο δημοσίευμα (Αυγή) ότι «Οι επιστήμονες αυτοί, μάλιστα, εκπαιδεύουν γιατρούς΄…» Είναι αληθές ότι εδώ και 10ετίες στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο έμπειροι επιστήμονες (γιατροί η βιοεπιστήμονες) εκπαιδεύουν τους εκπαιδευόμενους (ειδικευόμενους)! Θα κατανοούσαμε οποιαδήποτε απαίτηση βελτίωσης της εκπαίδευσής τους, αλλά η αμφισβήτηση της ίδιας της υπόστασής μας, συνιστά θράσος και αγνωμοσύνη των μαθητών απέναντι στους δασκάλους τους!

   Δεν είναι του παρόντος να συγκρίνουμε την εκπαιδευτική αρτιότητα των Βιοπαθολόγων (τουλάχιστον στο βιοχημικό εργαστήριο) ούτε και το κόστος της εκπαίδευσης και λειτουργίας τους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τον Έλληνα πολίτη. Ίσως ήρθε η ώρα να το γνωρίζει κάθε πολίτης.

   Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι οι βιοχημικοί έχουν την πλήρη ευθύνη των βιοχημικών εξετάσεων κατά την εφημερία τους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Αν αφαιρεθεί από τους βιοχημικούς η ευθύνη τους κατά την εφημερία, εάν δηλαδή εισακουστούν τα συντεχνιακά αιτήματα των Βιοπαθολόγων αυτόματα θα επέλθει η … παράπλευρη συνέπεια του πολλαπλασιασμού του κόστους των εφημεριών!

   β) Όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας: Μας καλύπτει πλήρως η σχετική τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας (Υ4α/79025/07) που αναφέρει: «... το επιστημονικό προσωπικό δε που προσφέρει υπηρεσίες στα τμήματα αυτά είναι του κλάδου ΠΕ Χημείας -Bιοχημείας-Βιολογίας και έχει τα ίδια δικαιώματα με το ιατρικό προσωπικό, ενώ τα καθήκοντά του είναι ανάλογα με των ιατρών(Διευθυντών, ΕπΑ και ΕπΒ)» (Επισυναπτόμενο 1).

   Εξάλλου με βάση τον ΠΔ 131/73 η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει την δυνατότητα σε Βιοχημικούς που απέκτησαν την ειδικότητα της Κλινικής Χημείας, να ιδρύουν και να διευθύνουν τα βιοχημικά εργαστήρια. Όπως είναι κατανοητό ψεύδεται ασυστόλως ο Πρόεδρος της ΠΕΙΒ όταν λέει ότι : «…οποιοδήποτε εργαστήριο και διαγνωστικό κέντρο στον ιδιωτικό τομέα, για να λάβει άδεια λειτουργίας χρειάζεται να έχει ως επιστημονικά υπεύθυνο βιοπαθολόγο».(Καθημερινή)

   Μας καλύπτει επίσης η αναλυτική απάντηση που δίδεται στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης Κλινικών Χημικών (30/11/08, ΑΠρ:333)**.

   Τέλος σύμφωνα με τις οδηγίες*** της ΕΕ (νόμος που ισχύει και στην Ελλάδα)  για την επεξεργασία, έλεγχο, φύλαξη και διανομή αίματος και παραγώγων του, καθορίζεται σαφώς ότι «…βιοεπιστήμονες η γιατροί...» φέρουν την ευθύνη για τα αντίστοιχα εργαστήρια και υπηρεσίες, όπως και τις εξετάσεις  προσδιορισμού μικροβίων (Επισυναπτόμενο 2, Άρ.9,Παρ.2). Αν κατανοείται η σημασία του δεδομένου αυτού θα κατανοηθεί πλήρως το μελλοντικό σύννομο αίτημά μας, δηλαδή της αίτησης υπευθυνότητάς μας σε Μικροβιολογικά Εργαστήρια!

   γ) Όσον αφορά τα ισχύοντα στον υπόλοιπο κόσμο:

   Στην ελληνική νομοθεσία οι Βιοπαθολόγοι έχουν καταφέρει να ισχύει η ...πολυειδικότητά τους (Πολυθεματική Ειδικότητα)! Δηλ. οι ειδικευμένοι Βιοπαθολόγοι θεωρούνται ειδικοί στο … κατάλογο των εργαστηρίων και γνωστικών αντικειμένων που ο κάθε πολίτης βλέπει στις ταμπέλες των διαγνωστικών εργαστηρίων. Όμοια νομοθεσία δεν υφίσταται σε κανένα κράτος του κόσμου! Προφανώς για να καταφέρουνε την “πολυειδίκευση” ...μειώσανε την εκπαίδευσή τους(!): Η εκπαίδευσή τους στο Βιοχημικό Εργαστήριο διαρκεί μόλις ένας έτος και αυτό αποτελεί επίσης μια παγκόσμια πρωτοτυπία που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ...προσόντα της ελληνικής γενετικής ιδιοτυπίας των ειδικευομένων η στο ελληνικό δαιμόνιο, κ.α. παρόμοια κριτήρια!!!

   Για να γίνει κατανοητή η … πρωτοτυπία της χώρας μας αναφέρουμε ότι ακόμη και η UEMS (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Οργάνωση  Ειδικευμένων Γιατρών της ΕΕ) δεν αναγνωρίζει την πολυθεματικότητα της Βιοπαθολογίας!

   Σε κάθε πολιτισμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα γνωστικά πεδία όπως η Αιματολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανοσοβιολογία, Γενετική κ.α. αποτελούν ξεχωριστές ειδικότητες (Βιοεπιστημόνων, Γιατρών η/και Τεχνολόγων).

   Στις ΗΠΑ:

  Σε όλα τα εργαστήρια ακόμη και αυτά των Pathologists (:Παθολογοανατομικά εργ/ρια) διευθυντές τους μπορεί να είναι –κατά την κοινή λογική- όποιοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχει σαφές πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για γιατρούς και βιοεπιστήμονες, χημικούς, φαρμακοποιούς η τεχνολόγους.

   Στην Ευρωπαική Ένωση:

   Ήδη αναφέραμε την οδηγία της ΕΕ για το αίμα και τα παράγωγά του, που αντιμετωπίζει τους βιοεπιστήμονες και τους γιατρούς σε πλήρως ισότιμη βάση.

   Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στην Ιταλία η Μικροβιολογία/Ιολογία, η Τοξικολογία και η Γενετική αποτελούν ξεχωριστές ειδικότητες που αποκτούν Βιολόγοι και Γιατροί! Η Βιοχημεία (ως Pathologie Clinica αναφέρεται) αποτελεί κοινή ειδικότητα Βιολόγων (σε ποσοστό >70% στον ιδιωτικό τομέα), Γιατρών και Χημικών. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση στην Ιταλία έγινε από τη δεκαετία του 80! Μάλιστα το 2004 αναγνωρίστηκε σε βιολόγους η δυνατότητα –μετά από σχετική τους εκπαίδευση- της αιμοληψίας (www.onb.it).

   Στη Γαλλία η μεγάλη πλειοψηφία (~75%) των ειδικευμένων στη Βιοχημεία (Biochimie Medical) είναι Φαρμακοποιοί (κυρίως), Βιοχημικοί και Βιολόγοι.

   Στην Κύπρο επίσης Βιοχημικά εργαστήρια ιδρύουν και διευθύνουν Βιολόγοι, Χημικοί, Γιατροί και Τεχνολόγοι (Επισυναπτόμενο 3).

   Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα από τις άλλες χώρες που καταδεικνύουν από άλλη σκοπιά όχι μόνο πόσο απέχει η ελληνική πραγματικότητα, αλλά και πόσο απέχει το status και οι διεκδικήσεις των Βιοπαθολόγων από τα όσα στην Ελλάδα και στον κόσμο ισχύουν. Η τακτική των εν λόγω φορέων στερείται ορίων επιστημονικής η συναδελφικής δεοντολογίας. Πρόσθετη απόδειξη γι αυτό αποτελεί το γεγονός ότι πληθώρα ειδικευμένων Βιοπαθολόγων εγείρει τις εν λόγω ενστάσεις κατά συναδέλφων παρά το δεδομένο ότι πολλοί εξ αυτών υπήρξαν δάσκαλοι τους και ορισμένοι εξ ημών έχουμε εγκρίνει ενυπόγραφα της αρτιότητα της εκπαίδευσής τους στο αντικείμενο της Βιοχημείας!

   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

   Αντί επιλόγου θα μπορούσαμε να αρκεσθούμε στη παράθεση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια, επιτρέποντας σε ιατρούς, βιοεπιστήμονες, χημικούς, φαρμακοποιούς και τεχνολόγους να ιδρύουν και να διευθύνουν “Κλινικά” Εργαστήρια (www.cyprusassociation.org). Ωστόσο θα αναφέρουμε τα ατοπήματα που ταλανίζουν την χώρα μας στο θέμα αυτό αλλά και συναφή θέματα:

   1ο Η διατήρηση της Πολυθεματικότητας της Βιοπαθολογίας αποτελεί το ιστορικό ατόπημα της χώρας μας, που αν δεν προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα θα συνεχίζει να καλλιεργεί παράλογα αιτήματα. Με γνώμονα την διεύρυνση της επαγγελματικής τους αγοράς, οι Βιοπαθολόγοι μειώσανε τον χρόνο εκπαίδευσή τους σε κάθε αντικείμενο!!! Το ατόπημα μεγεθύνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι ζούμε σε μια εποχή που τα γνωστικά πεδία της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, της Ανοσοβιολογίας και της Γενετικής βρίσκονται σε εκρηκτική ανάπτυξη και απαιτούν σύνθετες και εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν είναι δυνατό να αναζητάται ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ συντηρώντας νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας του 70!

   2ο Ειδικότερα ο ένας μόνο χρόνος εκπαίδευσης των Βιοπαθολόγων στην Βιοχημεία αποτελεί μία μοναδική στον  κόσμο ...πρωτοτυπία -από επιστημονική και εκπαιδευτική σκοπιά- που ΤΕΛΙΚΑ λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας! Το ότι οι συνάδελφοι Βιοχημικοί διευθυντές των εργαστηρίων εγκρίνουν την εν λόγω εκπαίδευση των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επανεξεταστεί κατανοώντας την λεπτή θέση τους.

   3ο Η …απαγόρευση της δυνατότητας εκπαίδευσης -μοναδικά στην χώρα μας- των βιοεπιστημόνων για την απόκτηση ειδικότητας, όπως αυτή της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία), ενώ επιτρέπεται να την αποκτούν στο εξωτερικό (βάσει του ΠΔ 131/73), αποτελεί πολιτικό ατόπημα ντροπής για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά δρώμενα στη χώρα μας και πρέπει να αρθεί άμεσα!

   4ο Η κινδυνολογία για τον ρόλο των Βιοεπιστημόνων στα Βιοχημικά (και όχι μόνο) εργαστήρια, παρότι γνωρίζουμε όλοι (και οι Βιοπαθολόγοι!) ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα, αποτελεί ένα επιστημονικό και επαγγελματικό ακραίο ατόπημα συντεχνιασμού που ΤΕΛΙΚΑ αναδρά στην –ήδη περιορισμένη- εμπιστοσύνη του πολίτη για τις υπηρεσίες υγείας.

   Τέλος ακόμη και αν λόγοι …εκπολιτισμού μας δεν μας «αναγκάσουνε» άμεσα να κάνουμε τις ριζικές αλλαγές που προαναφέραμε, τότε είναι βέβαιο ότι -σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής κρίσης- το γεγονός ότι ο έλληνας πολίτης πληρώνει σήμερα τις εργαστηριακές εξετάσεις στο 10πλάσιο (έως 100πλάσιο σε ιδιωτικά θεραπευτήρια) της λειτουργικής τους αξίας, θα αναγκάσει την ελληνική πολιτεία να εκσυγχρονιστεί θέλοντας και μη!

   Σε μια εποχή που οι Βιοεπιστήμες βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη συνθετότητα των ζητημάτων υγείας, κάθε πολιτεία (αναπτυγμένη ή μη) τα αντιμετωπίζει με δίκτυα πολιτικών και κοινωνικών στρατηγικών μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών. Αντί άλλων λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους Βιοπαθολόγους με κοινό μας αίτημα τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που κοινά μετέχουμε και να υιοθετηθούν πολιτικές και θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο αυτό που θα αξιοποιούν το επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό της χώρας μας και θα αναιρούν τον συντεχνιασμό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και η ελληνική Πολιτεία δεν δύναται να προχωρήσει στις σχετικές ρυθμίσεις, τότε προτείνουμε στους Βιοπαθολόγους αυτό που επιμελώς αποφεύγουν: ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Η απάντηση του –που «μεταξύ μας» τη γνωρίζουμε- θα δώσει την διέξοδο στην αδυναμία της Πολιτείας μας να προχωρήσει στον θεσμικό και ποιοτικό εκσυγχρονισμό σε κομβικούς τομείς των υπηρεσιών υγείας που ΤΕΛΙΚΑ λειτουργούν εις βάρος της ποιότητας και της οικονομίας της υγείας.

   Κατανοούμε τις δυσχέρειες των ΜΜΕ και της αντικειμενικής ειδησεογραφίας, ωστόσο στο συγκεκριμένο θέμα δεν ακολουθήθηκε η συνήθης πρακτική που στα έγκριτα έντυπα που αναφερόμαστε  θεωρείται ως δεδομένη.

   Παπαδάκης Μάνος                  Πλατανιστιώτη Σοφία

   Πρόεδρος ΔΣ της ΠΕΒ               Γενική Γραμματέας

 

      * ΠΕΕΣΙΒ : Πανελλήνια Ένωση Επιστημονικών Σωματείων Βιοπαθολογίας, ΠΕΕΙΒ : Πανελλήνια Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων.

      ** Ελάσσονος σημασίας επισήμανσή μας είναι, ότι για την «πιστοποίηση» των εξειδικευμένων γνώσεων βιοχημείας τα κριτήρια δεν πρέπει να περιορίζονται στο προαιρετικό τίτλο EurClinChem, γιατί έτσι εξαιρούνται συνάδελφοι βιοχημικοί που έχουν την εμπειρία η πτυχιούχοι του τμήματος Βιοχημείας.

      *** ΟΔΗΓΙΑ 2002/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003

      “για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος”

      Άρθρο 9 Παρ 2α: “Ο υπεύθυνος (του εργαστηρίου) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα : α) να είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκμηρίου επίσημης εκπαίδευσης στον  τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, ή μαθημάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιμα από το οικείο κράτος μέλος”.


Κοινοποιήσεις :

         1. Υπουργό Υγείας κο Αβραμόπουλο
         2. Υφυπουργό Υγείας κο Παπαγεωργίου
         3. Υφυπουργό Υγείας κο Μάριο Σαλμά
         4. Γενικό Γραμματέα Υγείας κο Στράτη
         5. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κο Ριζά
         6. Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κα Τροχάνη
         7. Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Κ. Α, κ. Περάκη,
         8. Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Κ. Α, κ. Αδαμίδη,
         9. Πρoέδρους των  Α’, Β’, Γ’ ΔΥΠΕ Αττικής
        10. ΜΜΕ
        11. Εφημερίδες Καθημερινή και Αυγή
        12. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου΄
        13. Ένωση Κλινικών Χημικών
        14. Ένωση Ελλήνων Χημικών
        15. Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας

Θέσεις Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ

18 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση για μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνέχεια της αριθμ. 25/23-1-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι...

Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

05 Φεβρουαρίου 2019
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» - υλοποίηση «Υποέργο 2 - Ανάπτυξη Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας Κρήτης», το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση έκτακτου προσωπικού Ειδικού...

Επιμορφώσεις

Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Φώτη Καφάτο 06/10...

20 Φεβρουαρίου 2019
Βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Φώτη Καφάτο 06/10/2018

Στο κανάλι youtube της Π.Ε.Β. μπορείτε να παρακολουθήσετε την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης που διοργανώθηκε προς τιμήν του κορυφαίου βιολόγου Φώτη Καφάτου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, τον Δήμο Ρεθύμνης, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το...

Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

 • Σακχαρώδης Διαβήτης

  Σακχαρώδης Διαβήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Συγγραφέας: Klaus Dugi Μετάφραση από: Γρηγοριάδη Σωκράτη (Grigoriadis Sokratis) – Βιολόγο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή, Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Diabetes mellitus' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη αυξάνεται, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο Klaus Dugi, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας, πραγματεύεται τα Read More
 • Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης

  Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Συγγραφέας: Anna Lorenc Μετάφραση από: Μαρίνα-Σαββίνα Τσατσαλίδη (Marina-Savvina Tsatsalidi) – Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Investigating the action of urease' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η Anna Lorenc του Volvox project εξηγεί τη σημασία του ενζύμου ουρεάση και παρουσιάζει ένα πρωτόκολλο για την αναπαράσταση της δράσης του στην τάξη. Read More
 • Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα

  Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Συγγραφέας: Jarek Bryk Μετάφραση από: Ντέα-Αλεξάνδρα Λάγκι (Ntea-Alexandra Lagki) - Φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Evolution in action: pathogens' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ) Προτάσεις κριτή (ηλικία/θέμα): κάτω από 11, 11-14, 14-16, 16-19 / Εξέλιξη, Γενετική, Πληθυσμιακή γενετική, Φύση της επιστήμης Οι παθογόνοι οργανισμοί, οι οποίοι απειλούν την Read More
 • 1
 • 2