Κατηγορία: Μεταπτυχιακά Εμφανίσεις: 217

Tο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του

Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες Αγωγής», προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

δεκατέσσερεις (14) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (6 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (8 θέσεις)

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική

παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει τέλη φοίτησης. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2019. Περιλαμβάνεται κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

Εισαγωγή με εξετάσεις ( 1 μάθημα συν Αγγλικά )
Απαιτείται φυσική παρουσία.

Περισσότερες πληροφορίες