Η αναγκαιότητα της διάδοσης των εννοιών που περιέχει ο όρος Βιοποικιλότητα οδήγησε τον ΟΗΕ να ανακηρύξει το 2010 ως έτος Βιοποικιλότητας. Στη διάρκεια του έτους αυτού λοιπόν ομάδα φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με συντονιστές μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διοργάνωσαν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας σχετικές με το υποκείμενο της Βιοποικιλότητας. Το παρόν λεύκωμα αποτελεί ένα δείγμα των προσπαθειών αυτών.

(Πατώντας πάνω στην εικόνα του λευκώματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό)

Με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος Βιολογίας, όπως αυτές έχουν προδημοσιευτεί στα ΜΜΕ για το Νέο Λύκειο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη μείωση των διδακτικών ωρών των Φυσικών Επιστημών και την προτεινόμενη ασυμβατότητα συνδυαστικής διδασκαλίας διαφορετικών μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, έχει συνταχθεί επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας.

Η εν λόγω επιστολή επισημαίνει τις αδυναμίες της σχετικής πρότασης και δίνει έμφαση στην ανάγκη συνδυασμού γνώσεων από διαφορετικά πεδία των Φυσικών Επιστημών.

Η επιστολή είναι διαθέσιμη προς υπογραφή στη σελίδα http://biosciences.weebly.com

Επιστολή των Προέδρων των τμημάτων Βιολογίας- Βιοεπιστημών και της ΠΕΒ στην Υπουργό Παιδείας για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο "Νέο Σχολείο".

Μπορείτε να βρείτε την επιστολή εδώ.

Κοινοποιήθηκε το κείμενο που συνυπογράφουν όλες οι ενώσεις που συμμετέχουν στην Ένωση Βιολόγων της ΕΕ (European Countries Biology Association : ECBA) BIO2020 Vision. Στο σημαντικό αυτό κείμενο γίνεται παρουσίαση της ταυτότητας και στόχων της ECBA και εστιάζεται στο ρόλο της Σύγχρονης Βιολογίας στον αιώνα μας, αλλά και σε σημαντικές διαπιστώσεις όσο αφορά ζητήματα εκπαίδευσης.

Στο παρόν εισαγωγικό σημείωμα επισημαίνονται ορισμένα μόνο μηνύματα του εγγράφου και προτρέπουμε τον κάθε συνάδελφο και τον κάθε αναγνώστη να μελετήσει το πλήρες κείμενο που επισυνάπτεται.

Το κείμενο εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της Σύγχρονης Βιολογίας. Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η Σύγχρονη Βιολογία σήμερα υπερβαίνει το στάδιο της «βασικής επιστήμης», προσφέροντας εφαρμογές και διεξόδους σε σύνθετα πεδία όπως το περιβάλλον, η διατροφή, η υγεία συμπληρωματικά η ανταγωνιστικά με άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Η Σύγχρονη Βιολογία επηρεάζει πλέον το σύνολο των επιστημονικών κλάδων, ενώ ενσωματώνει γνώσεις χημείας, φυσικής και «υπολογιστικών» επιστημών. Η εκρηκτική ανάπτυξη της Βιολογίας οφείλεται αφενός στην ανάπτυξη αυτής καθαυτής της Βιολογίας αλλά και στις δράσεις των πολιτικών που θεωρούν τη Βιολογία ως την επιστήμη του αιώνα μας. Μάλιστα στους στόχους που έθεσε ο Πρόεδρος Barosso (2020 Strategy) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Βιολόγος έχει ευθύνη και δυνατότητες στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης, κερδοφόρας και υγιούς κοινωνίας.

Γιατί τώρα η Βιολογία;

Γιατί η αλματώδης ανάπτυξη της Βιολογίας βοηθά καταλυτικά στην κατανόηση της ζωής μας και προσφέρει λύσεις στα κρίσιμα αδιέξοδα του πλανήτη μας. Οι πολιτικοί διαβλέπουν τη σημαντική συμβολή της Βιολογίας στην οικονομία και είναι σε εξέλιξη ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για την αξιοποίηση των βιολογικών ανακαλύψεων και εφαρμογών τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το σχέδιο των εθνικών ακαδημιών των Η.Π.Α. “Ensuring the US Leads the Coming Biology Evolution”, όπως και η επένδυση των 124 δις $ της Κίνας, αλλά και το τεράστιο πάρκο των βιοεπιστημών (διαστάσεων όσο μια μικρή χώρα της ΕΕ!). Για να ανταγωνιστεί επιτυχώς η ΕΕ πρέπει να σχεδιάσει στο μακροπρόθεσμο «όραμα» στρατηγικής και επένδυσης στη Σύγχρονη Βιολογία αξιοποιώντας την οικονομικά και κοινωνικά.

Για την κοινωνία:

Στο κείμενο επισημαίνεται η διογκούμενη έλλειψη επιστημονικού εγγραματισμού. Εξαιρετική σημασία και βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη υποστήριξης της διδασκαλίας της Βιολογίας, στη σχολική περίοδο (και όχι μόνο αυτήν), ως βασική προϋπόθεση ώστε ο πολίτης να αλλάξει συνήθειες και τρόπο σκέψης αλλά και να κατανοήσει τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται στα πρότυπα εθνικής και διεθνούς ανάπτυξης και συνδράσεων.

Η αποτυχία (ή/και λειψή διδασκαλία για την Ελλάδα) της διδασκαλίας βασικών βιολογικών εννοιών για την φυσιολογία, αναπαραγωγή, βιολογικών κύκλων και οικοσυστημάτων οδηγούν στην αδυναμία του αυριανού πολίτη να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει την πληθώρα των προβλημάτων της κοινωνίας και του πλανήτη μας.

Συνεργατική επιστήμη?

Στο κείμενο υπογραμμίζεται η ανάγκη της Σύγχρονης Βιολογίας να αναπτύξει συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιστημών.Το κείμενο καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι η επιλογή της Βιολογίας δεν γίνεται ΜΟΝΟ «για την επιστήμη» μιας και οι Βιολόγοι πλέον έχουν τις γνώσεις και μπορούν να αποκτούν ευθύνες και θέσεις κλειδιά στην κοινωνία μέσα από ένα ανταγωνισμό γι’ αυτό και θα πρέπει να διεκδικήσουν τη θέση τους.

Τέλος επισημαίνεται ότι σ’ αυτό το παγκόσμιο ανταγωνισμό για την επερχόμενη επανάσταση της Βιολογίας η ΕΕ πρέπει να μετάσχει αξιοποιώντας το ρόλο της Βιολογίας από το σχολείο έως και στη βιομηχανία.

Με πάτημα εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο

Μεστή και ταυτόχρονα προσιτή προς όλους μας ήταν η διάλεξη που έδωσε την Τρίτη 24-11-2009, ο συντοπίτης μας Dr Γ. Λάμπρης, στην αίθουσα διαλέξεων Διώνη, στον εκθεσιακό χώρο του Δήμου Αρταίων.

Ο Γ. Λάμπρης μίλησε για τις «σύγχρονες προκλήσεις στις Βιοεπιστήμες». Εκπληκτικά και με λίγα λόγια μας έδειξε, ότι η Βιολογία πλέον δε μένει στο καβούκι της αλλά διαπερνά την επιδερμίδα όλων των λεγόμενων «κλασσικών επιστημών» όπως Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική αλλά και Φιλοσοφία. Δηλαδή όπως χαρακτηριστικά είπε η μάθηση είναι διεπιστημονική υπόθεση.

Ο Dr Λάμπρης μίλησε επίσης για τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και για την αναγέννηση των κυττάρων και τον συσχετισμό της με τον καρκίνο.

Η διάλεξη – συζήτηση απευθυνόταν σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης- φοιτητές – καθηγητές αλλά και για όλους τους συμπολίτες μας που τους ενδιέφερε το θέμα.

Η συμμετοχή των μαθητών της πόλης μας, ήταν καθολική.

Η μεγαλύτερη όμως χαρά και έκπληξη όλων των διοργανωτών και του ομιλητή ήταν η αστείρευτη και πηγαία διάθεση των μαθητών για διάλογο. Σ’ αυτό βοήθησε και η επικοινωνιακότητα του ομιλητή. Αναφέρουμε μερικές από τις σπουδαίες ερωτήσεις τους.

 • Έρευνα στην Ελλάδα ή κατ’ ανάγκη στο εξωτερικό;
 • Έχουμε καλά Πανεπιστήμια ή όχι;
 • Τα πειραματόζωα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή όχι;
 • Τι τρέχει με τον ιό της γρίπης;Πρέπει να εμβολιαστούμε ή όχι; (ο ομιλητής απάντησε πως έχει εμβολιαστεί και μας παρακινεί να σπεύσουμε).
 • Βιοηθική και κλωνοποίηση
 • Επιστήμη και οικογένεια
 • Προσπέλαση στο Πενσυλβάνια. (Ο κ. Λάμπρης είναι πρόθυμος να βοηθήσει όπως ο ίδιος δήλωσε όλους όσους έχουν διάθεση και κουράγιο για έρευνα).
 • Και άλλες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.

Μετά τον διάλογο και συζήτηση, έντονη ήταν η διαπροσωπική επαφή μαθητών – φοιτητών και όλων μας με τον κ. Λάμπρη.

Η οργανωτική επιτροπή που αποτελούνταν από :

Τον Ανδρέα Δήμο Σχ. Σύμβουλο Φυσικών επιστημών

Τον Μιχάλη Σιαφαρίκα υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ν. Άρτας

και την Έλσα Φίντζου βιολόγο.

Ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκριση του κοινού.

Ευχαριστεί ακόμα την Νομαρχιακή και Δημοτική αρχή για την παρουσία τους, του κ. Τσανάκα ως Αντινομάρχη, του κ. Γιάπρου ως Αντιδημάρχου και του ίδιου του κ. Δημάρχου στη συνέχεια.Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο για την ευγενική διάθεση της αίθουσας Διώνη, ώστε να γίνει αυτή η εκδήλωση αλλά και για την ευαισθησία του και την ενθάρρυνση για παρόμοιες δραστηριότητες.

Τέλος ευχαριστεί τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τον κ. Περιφερειάρχη, τον κ. Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως τους Διευθυντές των σχολείων για τη διευκόλυνση των μαθητών ώστε να παρακολουθήσουν τη διάλεξη.

Θέσεις Εκπαίδευσης

Θέσεις απασχόλησης στην Επιγενετική των Λεμφοκυττάρων στο Belfast

04 Δεκεμβρίου 2018
Θέσεις απασχόλησης στην Επιγενετική των Λεμφοκυττάρων στο Belfast

Το εργαστήριο της Δρ. Ε. Κωσταρέλη ξεκινά δυναμικά την λειτουργία του, με ερευνητικό αντικείμενο την Επιγενετική των Λεμφοκυττάρων στην Λευχαιμία. Προσφέρεται πλήθος θέσεων για Μεταπτυχιακές σπουδές και για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Queen's University Belfast. Περισσότερες πληροφορίες.

Θέσεις Εργασίας

Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Ινστιτούτο Παστέρ

06 Δεκεμβρίου 2018
Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Ινστιτούτο Παστέρ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156. Περισσότερες πληροφορίες.

Επιμορφώσεις

Έκθεση ''Πλαγκτόν ένας θαυμαστός κόσμος'' στην Πάτρα

29 Νοεμβρίου 2018
Έκθεση ''Πλαγκτόν ένας θαυμαστός κόσμος'' στην Πάτρα

Η ομαδική έκθεση με τίτλο «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος» εγκαινιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 19:00 – 21:00 Διάρκεια έκθεσης: 14 Δεκεμβρίου 2018 – 10 Φεβρουαρίου 2019 Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ασσάνη Ιωάννα, Βαρβάκη Κάτια, Γαβαλάς Γιάννης, Δαββέτας Δημοσθένης, Δημητράκης Γιάννης, Καρακατσάνης Βασίλης, Κατσιπάνος Θεόφιλος,...

Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

 • Σακχαρώδης Διαβήτης

  Σακχαρώδης Διαβήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Συγγραφέας: Klaus Dugi Μετάφραση από: Γρηγοριάδη Σωκράτη (Grigoriadis Sokratis) – Βιολόγο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή, Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Diabetes mellitus' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη αυξάνεται, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο Klaus Dugi, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας, πραγματεύεται τα Read More
 • Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης

  Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Συγγραφέας: Anna Lorenc Μετάφραση από: Μαρίνα-Σαββίνα Τσατσαλίδη (Marina-Savvina Tsatsalidi) – Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Investigating the action of urease' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η Anna Lorenc του Volvox project εξηγεί τη σημασία του ενζύμου ουρεάση και παρουσιάζει ένα πρωτόκολλο για την αναπαράσταση της δράσης του στην τάξη. Read More
 • Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα

  Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Συγγραφέας: Jarek Bryk Μετάφραση από: Ντέα-Αλεξάνδρα Λάγκι (Ntea-Alexandra Lagki) - Φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Evolution in action: pathogens' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ) Προτάσεις κριτή (ηλικία/θέμα): κάτω από 11, 11-14, 14-16, 16-19 / Εξέλιξη, Γενετική, Πληθυσμιακή γενετική, Φύση της επιστήμης Οι παθογόνοι οργανισμοί, οι οποίοι απειλούν την Read More
 • 1
 • 2