× Κείμενο Διαβούλευσης

1. Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις υποψηφίων για την Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής.
Το πρόγραμμα σπουδών της Εργαστηριακής Γενετικής, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, εστιάζεται σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία που αφορούν κυρίως τη Γενετική ανθρώπου σε φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θεωρεί δεδομένες τις γνώσεις σε πεδία όπως της βασικής βιολογίας, γενετικής μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων ανώτερων θηλαστικών, μοριακής βιολογίας, βιοχημείας, μεταλλαγών και μεταλλαξιγόνων παραγόντων και αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος. Τα σύγχρονα προγράμματα περιλαμβάνουν και γνώσεις βιοπληροφορικής και εξελικτικής βιολογίας.

Πληρέστερη κάλυψη των παραπάνω προαπαιτουμένων παρέχεται αδιαμφισβήτητα –παρά τις διαφορές των προγραμμάτων σπουδών τους- από τα πτυχία των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών στη χώρα μας (4 τμήματα Βιολογίας, ΒΕΤ, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής).

Αρκούν οι γνώσεις που παρέχονται προπτυχιακά στους αποφοίτους των εν λόγω 7 τμημάτων?

Στις ΗΠΑ βασική προϋπόθεση για να εκκινήσει κάποιος την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, είναι μετά το πτυχίο στη Βιολογία (διαρκούν έως 4 χρόνια), να αποκτήσει και PhD σε αντικείμενο Γενετικής του ανθρώπου σε συγκεκριμένα αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης. Για την απόκτηση της ειδικότητας του εργαστηριακού Γενετιστή απαιτούνται επί πλέον 2 χρόνια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα Γενετικής. Δηλαδή αθροιστικά προτείνονται 4 χρόνια (πτυχίο βιολογίας)+3-5 Χρόνια PhD + 2 χρόνια ειδικότητα, ήτοι 9-11 χρόνια. Η ιδιαιτερότητα που ισχύει στις ΗΠΑ είναι ότι τα παραπάνω προϋποτίθενται για την ειδικότητα Γενετιστή σε ένα από τα τρία πεδία της Γενετικής: είτε Βιοχημική, είτε Μοριακή Γενετική, είτε Κυτταρογενετική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γενετικής Ανθρώπου (ESHG, eshg.org) προτείνει τα εξής: Μετά την απόκτηση του πτυχίου στη Βιολογία ή σχετικές επιστήμες, ο υποψήφιος για την ειδικότητα της ΕΓ, πρέπει να έχει και MSc στη Γενετική Ανθρώπου, πριν εκκινήσει την ειδικότητα ΕΓ η οποία διαρκεί 5 χρόνια. Την διάρκεια αυτή προτείνει και ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ). Ας σημειώσουμε όμως εδώ ότι το πτυχίο Βιολογίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ διαρκεί 3 χρόνια. Οπότε, δεδομένου ότι το πτυχίο στη χώρα μας διαρκεί 4 (ή και 5 χρόνια στο ΒΕΤ), προτείνονται συνολικά 10-12 (ανάλογα με το πτυχίο και MSc) χρόνια εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας ΕΓ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάλογο για τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της ΕΓ, εκ μέρους των γιατρών γίνεται προσπάθεια να εξομοιωθούν ποσοτικά τα χρόνια εκπαίδευσης για λόγους ισότητας. Για παράδειγμα τα 4 χρόνια πτυχίου Βιοεπιστημών συν τα δύο χρόνια του MSc αντιστοιχούν στα 6 χρόνια πτυχίου Ιατρικής. Προφανώς στο παρόν κείμενο το ποσοτικό κριτήριο δεν υιοθετείται.

Με το παρόν κείμενο θεωρούμε ότι ο απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών έχει ικανές βάσεις στα γνωστικά πεδία που προϋποθέτει μια ειδικότητα σαν την ΕΓ και προτείνεται μετά το πτυχίο ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών να μπορεί να εισέρχεται στην εκπαίδευση για την 5 ετή ειδικότητα. Δηλαδή σύνολο χρόνων εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας 9 χρόνια.

2. Μεταβατικές διατάξεις για την αναγνώριση της ειδικότητας ΕΓ σε όσους ήδη εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών Γενετικής.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ το 2005 (επισυνάπτεται) οι μεταβατικές που προτείνονται, είναι οι εξής:
«ΙΙ. Μεταβατικές Διατάξεις Προσόντων Γενετιστών
Με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, όσοι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, και Χημείας εργάζονται ήδη ή εργάσθηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές στις προαναφερόμενες Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναγνώριση προσόντων Ιατρικού Γενετιστή, εφ όσον διαθέτουν:
α) Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευση σε τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 6 επιπλέον έτη προϋπηρεσίας.
δ) Τίτλο Καθηγητή στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και 3 έτη προϋπηρεσίας.
ε) Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση, στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής της Αλλοδαπής.»

Στις εν λόγω προϋποθέσεις εξαιρείται ο ιδιωτικός τομέας που όντως λόγω της ανομίας η παροχή υπηρεσιών Γενετικής λειτουργεί ανεξέλεγκτα, ωστόσο στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και συναδέλφων με εξαιρετικά προσόντα και υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Παράλληλα και στο δημόσιο τομέα λόγω του ισχύοντος καθεστώτος συμβαίνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Με το παρόν κείμενο υποστηρίζουμε ότι στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε αυτές α) να περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό τομέα, β) να ισχύουν τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά την θέσπισή τους και στη συνέχεια όλοι θα ενσωματωθούν στο νέο τρόπο απόκτησης του τίτλου ειδικότητας ΕΓ.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Για την εισαγωγή στην ειδικότητα
1. Πιστεύετε ότι ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών πρέπει να μπορεί να εισέρθει στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής αμέσως μετά το πτυχίο του η μετά από μετεκπαίδευση (=MSc ή PhD στη Γενετική)?

2. Πιστεύτετε ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αποφοίτων από άλλα τμήματα με δεδομένο το διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών (πχ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Χημείας,) θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους αποφοίτους Βιοεπιστημών?


Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και απονομή ειδικότητας
1. Δεδομένου ότι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες Γενετικής λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας ως τώρα, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα κριτήρια για την κρίση της προϋπηρεσίας σ/φων που εργάζονται στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα?

2. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η κατοχή MSc η PhD στη Γενετική Ανθρώπου. Α) Ποια από τα υπάρχοντα MSc θεωρούνται όμως ότι έχουν σαν αντικείμενο τη Γενετική? Β) Ποια τα κριτήρια για ένα PhD ώστε να θεωρηθεί ότι αφορά τη Γενετική Ανθρώπου?

3. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ θα απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας στη βαθμίδα των καθηγητών με αντικείμενο την Ιατρική Γενετική, ωστόσο τι θα γίνει με τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ?

4. Δεδομένου οτι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή κρίσης των υποψηφίων συναδέλφων ειδικά για τις μεταβατικές διατάξεις, πως πιστεύετε οτι πρέπει να γίνει η σύνθεση της επιτροπής δεδομένου οτι και οι κρίνοντες θα πρέπει να έχουν κριθεί?

5. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί ΑΝ είναι σε ένα μόνο απο τα αντικείμενα Γενετικής πχ Μοριακής η Βιοχημικής Γενετικής η Κυτταρογενετικής (και όχι σε όλα?) μήπως θα πρέπει –στο μεταβατικό στάδιο- να απονέμεται ειδικότητα μόνο στο αντίστοιχο αντικείμενο Γενετικής (όπως συμβαίνει στην ΗΠΑ)?


Η Επιτροπή Υγείας της ΠΕΒ

Σχολιασμός 1

  • Παπαδάκης Μάνος
  • Το Άβαταρ του/της Παπαδάκης Μάνος Συντάκτης θέματος
  • Επισκέπτης
  • Επισκέπτης
1 Χρόνος 5 Μήνες πριν - 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν #12 από Παπαδάκης Μάνος
Παπαδάκης Μάνος δημιούργησε το θέμα: Σχολιασμός 1
To εισαγωγικό κείμενο της επιτροπής υγείας επισημαίνει και ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όπως :
α) Η αναγκαιότητα του μεταπτυχιακού τίτλου (MSc η ΜΔΕ η και PhD) πριν την έναρξη της ειδικότητας, έχει καθιερωθεί σε χώρες τις ΕΕ λόγω του ότι οι βασικές σπουδές σε αυτές διαρκούν 3 έτη. και όχι 4 (η και 5 για το τμήμα ΒΕΤ Ιωαννίνων). Μια πρόσθετη αιτία καθιέρωσης της προυπόθεσης του MSc είναι το γεγονός οτι πτυχιούχοι απο άλλα τμήματα (οχι της βιολογίας η των βιοεπιστημών) όπως χημικοί, χημικοί μηχανικοί, μαθηματικοί, κ.α. στην ΕΕ έπρεπε να εκπαιδευτούν στα βασικά της βιολογίας και γενετικής, πριν την έναρξη της ειδικότητας της Γενετικής. Στην χώρα μας εφόσον προηγείται το πτυχίο βιοεπιστημών, αναμένεται μεγάλη επικάλυψη ύλης κατά την διάρκεια ενός πιθανού MSc ειτε με την προπτυχιακή ύλη, είτε και την της ειδικότητας.
β) Η αναγνώριση -μέσω μεταβατικών διατάξεων- της προυπηρεσίας των ήδη υπηρετούντων σε εργαστήρια παροχής υπηρεσιών γενετικής είναι θεμιτή, ωστόσο εφόσον είναι γνωστό οτι η προυπηρεσία τους μπορεί να μη αφορά και στα 3 πεδία της Γενετικής (Μοριακή Γενετική, Κυτταρογενετική, Βιοχημική Γενετική) αλλά μόνο στο ένα η/και σε 2 εξαυτών, πως θα γίνει η δίκαιη και ισότιμη κρίση της αντίστοιχης εμπειρίας. Αν η πιθανή εμπειρία σε 1 μόνο η και 2 μόνο απο τα 3 πεδία αναγνωριστεί σαν συνολική τότε ευννοούνται αυτοί οι συνάδελφοι χωρίς να τεκμηριώνουν γνώση και εμπειρία.Το θέμα κρίνεται σημαντικό δεδομένου οτι πολλοί συνάδελφοι έχουν κυρίως εμπειρία στην Μοριακή Γενετική και οχι στην Κυτταρογενετική και την Βιοχημική Γενετική.
γ) Στις μεταβατικές διατάξεις θα έχει βάρος ο τιτλος της ειδικότητας (Εur Clin Lab Genetics) που λαμβάνεται τα τελευταία χρόνια απο την Ευρωπαική Ένωση Γενετικής Ανθρώπου (ESHG). Δεδομένου οτι η ίδια η επιτροπή συγκροτείτο απο άτομα που δεν είχαν την ειδικότητα, είναι ένα ζήτημα πως απονέμουν τον αντίστοιχο τίτλο ...στον εαυτό τους και τους άλλους συναδέλφους. Επίσης είναι ένα κρίσιμο θέμα τα κριτήρια πιστοποίησης της εμπειρίας των συναδέλφων υποψηφίων του τίτλου. Πως πιστοποιήθηκε αυτή η εμπειρία?
Η εν λόγω διαβούλευση αλλά και ο ανοικτός δημοκρατικός διάλογος πιστεύω οτι τα παραπάνω αλλά και πολλά άλλα θέματα θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει θετικά και στο βάθος και την σοβαρότητα που αρμόζει προς όφελος οχι μόνο των ενδιαφερομένων αλλά και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών γενετικής προς το πολίτη.
Σε αυτό το διάλογο έχουν θέση οχι μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά και τα Πανεπιστημιακά τμήματα και οι νέοι συνάδελφοι μας.
Last Edit: 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν από MPapadakis.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: MPapadakis
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.239 δευτερόλεπτα