× Κείμενο Διαβούλευσης

1. Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις υποψηφίων για την Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής.
Το πρόγραμμα σπουδών της Εργαστηριακής Γενετικής, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, εστιάζεται σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία που αφορούν κυρίως τη Γενετική ανθρώπου σε φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θεωρεί δεδομένες τις γνώσεις σε πεδία όπως της βασικής βιολογίας, γενετικής μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων ανώτερων θηλαστικών, μοριακής βιολογίας, βιοχημείας, μεταλλαγών και μεταλλαξιγόνων παραγόντων και αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος. Τα σύγχρονα προγράμματα περιλαμβάνουν και γνώσεις βιοπληροφορικής και εξελικτικής βιολογίας.

Πληρέστερη κάλυψη των παραπάνω προαπαιτουμένων παρέχεται αδιαμφισβήτητα –παρά τις διαφορές των προγραμμάτων σπουδών τους- από τα πτυχία των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών στη χώρα μας (4 τμήματα Βιολογίας, ΒΕΤ, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής).

Αρκούν οι γνώσεις που παρέχονται προπτυχιακά στους αποφοίτους των εν λόγω 7 τμημάτων?

Στις ΗΠΑ βασική προϋπόθεση για να εκκινήσει κάποιος την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, είναι μετά το πτυχίο στη Βιολογία (διαρκούν έως 4 χρόνια), να αποκτήσει και PhD σε αντικείμενο Γενετικής του ανθρώπου σε συγκεκριμένα αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης. Για την απόκτηση της ειδικότητας του εργαστηριακού Γενετιστή απαιτούνται επί πλέον 2 χρόνια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα Γενετικής. Δηλαδή αθροιστικά προτείνονται 4 χρόνια (πτυχίο βιολογίας)+3-5 Χρόνια PhD + 2 χρόνια ειδικότητα, ήτοι 9-11 χρόνια. Η ιδιαιτερότητα που ισχύει στις ΗΠΑ είναι ότι τα παραπάνω προϋποτίθενται για την ειδικότητα Γενετιστή σε ένα από τα τρία πεδία της Γενετικής: είτε Βιοχημική, είτε Μοριακή Γενετική, είτε Κυτταρογενετική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γενετικής Ανθρώπου (ESHG, eshg.org) προτείνει τα εξής: Μετά την απόκτηση του πτυχίου στη Βιολογία ή σχετικές επιστήμες, ο υποψήφιος για την ειδικότητα της ΕΓ, πρέπει να έχει και MSc στη Γενετική Ανθρώπου, πριν εκκινήσει την ειδικότητα ΕΓ η οποία διαρκεί 5 χρόνια. Την διάρκεια αυτή προτείνει και ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ). Ας σημειώσουμε όμως εδώ ότι το πτυχίο Βιολογίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ διαρκεί 3 χρόνια. Οπότε, δεδομένου ότι το πτυχίο στη χώρα μας διαρκεί 4 (ή και 5 χρόνια στο ΒΕΤ), προτείνονται συνολικά 10-12 (ανάλογα με το πτυχίο και MSc) χρόνια εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας ΕΓ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάλογο για τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της ΕΓ, εκ μέρους των γιατρών γίνεται προσπάθεια να εξομοιωθούν ποσοτικά τα χρόνια εκπαίδευσης για λόγους ισότητας. Για παράδειγμα τα 4 χρόνια πτυχίου Βιοεπιστημών συν τα δύο χρόνια του MSc αντιστοιχούν στα 6 χρόνια πτυχίου Ιατρικής. Προφανώς στο παρόν κείμενο το ποσοτικό κριτήριο δεν υιοθετείται.

Με το παρόν κείμενο θεωρούμε ότι ο απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών έχει ικανές βάσεις στα γνωστικά πεδία που προϋποθέτει μια ειδικότητα σαν την ΕΓ και προτείνεται μετά το πτυχίο ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών να μπορεί να εισέρχεται στην εκπαίδευση για την 5 ετή ειδικότητα. Δηλαδή σύνολο χρόνων εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας 9 χρόνια.

2. Μεταβατικές διατάξεις για την αναγνώριση της ειδικότητας ΕΓ σε όσους ήδη εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών Γενετικής.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ το 2005 (επισυνάπτεται) οι μεταβατικές που προτείνονται, είναι οι εξής:
«ΙΙ. Μεταβατικές Διατάξεις Προσόντων Γενετιστών
Με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, όσοι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, και Χημείας εργάζονται ήδη ή εργάσθηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές στις προαναφερόμενες Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναγνώριση προσόντων Ιατρικού Γενετιστή, εφ όσον διαθέτουν:
α) Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευση σε τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 6 επιπλέον έτη προϋπηρεσίας.
δ) Τίτλο Καθηγητή στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και 3 έτη προϋπηρεσίας.
ε) Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση, στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής της Αλλοδαπής.»

Στις εν λόγω προϋποθέσεις εξαιρείται ο ιδιωτικός τομέας που όντως λόγω της ανομίας η παροχή υπηρεσιών Γενετικής λειτουργεί ανεξέλεγκτα, ωστόσο στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και συναδέλφων με εξαιρετικά προσόντα και υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Παράλληλα και στο δημόσιο τομέα λόγω του ισχύοντος καθεστώτος συμβαίνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Με το παρόν κείμενο υποστηρίζουμε ότι στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε αυτές α) να περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό τομέα, β) να ισχύουν τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά την θέσπισή τους και στη συνέχεια όλοι θα ενσωματωθούν στο νέο τρόπο απόκτησης του τίτλου ειδικότητας ΕΓ.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Για την εισαγωγή στην ειδικότητα
1. Πιστεύετε ότι ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών πρέπει να μπορεί να εισέρθει στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής αμέσως μετά το πτυχίο του η μετά από μετεκπαίδευση (=MSc ή PhD στη Γενετική)?

2. Πιστεύτετε ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αποφοίτων από άλλα τμήματα με δεδομένο το διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών (πχ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Χημείας,) θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους αποφοίτους Βιοεπιστημών?


Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και απονομή ειδικότητας
1. Δεδομένου ότι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες Γενετικής λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας ως τώρα, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα κριτήρια για την κρίση της προϋπηρεσίας σ/φων που εργάζονται στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα?

2. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η κατοχή MSc η PhD στη Γενετική Ανθρώπου. Α) Ποια από τα υπάρχοντα MSc θεωρούνται όμως ότι έχουν σαν αντικείμενο τη Γενετική? Β) Ποια τα κριτήρια για ένα PhD ώστε να θεωρηθεί ότι αφορά τη Γενετική Ανθρώπου?

3. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ θα απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας στη βαθμίδα των καθηγητών με αντικείμενο την Ιατρική Γενετική, ωστόσο τι θα γίνει με τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ?

4. Δεδομένου οτι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή κρίσης των υποψηφίων συναδέλφων ειδικά για τις μεταβατικές διατάξεις, πως πιστεύετε οτι πρέπει να γίνει η σύνθεση της επιτροπής δεδομένου οτι και οι κρίνοντες θα πρέπει να έχουν κριθεί?

5. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί ΑΝ είναι σε ένα μόνο απο τα αντικείμενα Γενετικής πχ Μοριακής η Βιοχημικής Γενετικής η Κυτταρογενετικής (και όχι σε όλα?) μήπως θα πρέπει –στο μεταβατικό στάδιο- να απονέμεται ειδικότητα μόνο στο αντίστοιχο αντικείμενο Γενετικής (όπως συμβαίνει στην ΗΠΑ)?


Η Επιτροπή Υγείας της ΠΕΒ

Ειδικότητα ΕΓ

  • ΑΝΝΑ
  • Το Άβαταρ του/της ΑΝΝΑ Συντάκτης θέματος
  • Επισκέπτης
  • Επισκέπτης
1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #19 από ΑΝΝΑ
ΑΝΝΑ δημιούργησε το θέμα: Ειδικότητα ΕΓ
Είναι ευχάριστο που επιτέλους υπάρχει πολιτική βούληση να αναγνωρίσει στους Βιοεπιστήμονες τα δικαιώματα που τόσα χρόνια απαιτούν. Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται και έχοντας διαβάσει τις μέχρι τώρα απόψεις πάνω στο θέμα: θεωρώ πως οι βιοεπιστήμονες δε θα πρέπει να είναι διασπασμένοι και να σκέφτονατι συντεχνιακά, οπότε θα ήταν σοφό κατά τη γνώμη μου να έχουν ίση αντιμετώπιση ως προς την εισαγωγή τους στην ΕΓ. Άρα:
Για την εισαγωγή στην ειδικότητα
1.Πιστεύετε ότι ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών πρέπει να μπορεί να εισέρθει στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής αμέσως μετά το πτυχίο του η μετά από μετεκπαίδευση (=MSc ή PhD στη Γενετική)?
Πολύ σωστά αναφέρεται στο κείμενο πως πληρέστερη κάλυψη των παραπάνω προαπαιτουμένων παρέχεται αδιαμφισβήτητα –παρά τις διαφορές των προγραμμάτων σπουδών τους- από τα πτυχία των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών στη χώρα μας (4 τμήματα Βιολογίας, ΒΕΤ, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής). Ένα MSc στην Μοριακή Βιολογία ή Μοριακή Γενετική θεωρώ πως θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για να παρακολουθήσουν 5ετή μετεκπαίδευση στην ειδικότητα ΕΓ

2. Πιστεύτετε ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αποφοίτων από άλλα τμήματα με δεδομένο το διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών (πχ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Χημείας,) θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους αποφοίτους Βιοεπιστημών?

Κατά τη γνώμη μου, οι Οδοντίατροι και οι Χημικοί θα πρέπει να αποκλείονται διότι το πρόγραμμα σπουδών τους δεν περιλαμβάνει γενετική. Οι ιατροί δεν μπορούν να αποκλειστούν αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον MSc Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής και να ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για λήψη ειδικότητας όπως για τις λοιπές ιατρικές ειδικότητες. Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί τι διαφορές θα έχει η ειδικότητα ιατρικής γενετικής που επίσης θα θεσπιστεί.

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και απονομή ειδικότητας
1. Δεδομένου ότι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες Γενετικής λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας ως τώρα, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα κριτήρια για την κρίση της προϋπηρεσίας σ/φων που εργάζονται στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα?

Για αρχή θεωρώ ξεκάθαρο πως η ανομία δε συνεπάγεται και παρανομία. Είναι γεγονός πως πολλοί συνάδερφοι λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας και κύριος υπαίτιος για την κατάσταση αυτή είναι η κρατική αμέλεια. Όπως και να έχει οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν τουλάχιστον Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με γενετική-μοριακή διαγνωστική και κατάλληλη προϋπηρεσία στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Με τον όρο προϋπηρεσία, συμπεριλαμβάνω και την ιδιωτική θέση ως υπάλληλος πχ σε κάποιο κέντρο ενός επιχειρηματία ή ιατρού και στον δημόσιο τομέα ως post doc ή σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Άρα θεωρώ πως Διδακτορικό δίπλωμα+2 χρόνια προϋπηρεσία θα πρέπει να αρκούν για τη μεταβατική κατάσταση των ήδη υπάρχοντων συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στο χώρο υπο τη μορφή παροχής υπηρεσιών

2. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η κατοχή MSc η PhD στη Γενετική Ανθρώπου. Α) Ποια από τα υπάρχοντα MSc θεωρούνται όμως ότι έχουν σαν αντικείμενο τη Γενετική? Β) Ποια τα κριτήρια για ένα PhD ώστε να θεωρηθεί ότι αφορά τη Γενετική Ανθρώπου?

Μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε πεδία όπως της βασικής βιολογίας, γενετικής, μοριακής βιολογίας, βιοχημείας ανθρώπου σε φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Η γενετική είναι μια γενική έννοια που περιλαμβάνει πολλά επι μέρους πεδία και δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια λέξη που πρέπει απαραίτητα να υπάρχει στον "τίτλο" του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού. Φαντάζομαι πως όλοι θα συμφωνούν με αυτό.

3. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ θα απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας στη βαθμίδα των καθηγητών με αντικείμενο την Ιατρική Γενετική, ωστόσο τι θα γίνει με τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ?

Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επεκταθεί η απονομή του τίτλου της ειδικότητας σε όλες τις βαθμίδες Επίκουρους και Αναπληρωτές Καθηγητές και ίσως και σε βαθμίδες ερευνητών με τα κατάλληλα προσόντα.


4. Δεδομένου οτι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή κρίσης των υποψηφίων συναδέλφων ειδικά για τις μεταβατικές διατάξεις, πως πιστεύετε οτι πρέπει να γίνει η σύνθεση της επιτροπής δεδομένου οτι και οι κρίνοντες θα πρέπει να έχουν κριθεί?
Αυτό είναι πραγματικά ένα δύσκολο ερώτημα. Ίσως δε θα πρέπει να είναι άτομα που έχουν ήδη κριθεί (αφού δε θα υπάρχει επιτροπή πριν από αυτούς!), αλλά άτομα που αδιαμφησβήτητα έχουν τα προσόντα και είναι σε υψηλές βαθμίδες ο καθένας στον κλάδο του: δηλ. ένας ακαδημαϊκός ΔΕΠ βαθμίδα καθηγητού από τον τομέα της Μοριακής, άλλον από βιοχημεία κοκ. Με την ίδια λογική και κάποιον αντιπρόσωπο από τον ιδιωτικό τομέα ή από ερευνητικό κέντρο. Δεν ξέρω, δύσκολο

5. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί ΑΝ είναι σε ένα μόνο απο τα αντικείμενα Γενετικής πχ Μοριακής η Βιοχημικής Γενετικής η Κυτταρογενετικής (και όχι σε όλα?) μήπως θα πρέπει –στο μεταβατικό στάδιο- να απονέμεται ειδικότητα μόνο στο αντίστοιχο αντικείμενο Γενετικής (όπως συμβαίνει στην ΗΠΑ)?

Θεωρώ ότι προς το παρόν τουλάχιστον η ειδικότητα θα πρέπει να απονέμεται σε όλους με τον ίδιο τίτλο. Ο κατακερματισμός των ειδικοτήτων σε πρώτη φάση είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετη.

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: MPapadakis
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.259 δευτερόλεπτα