Διαβούλευση 'Εργαστηριακή Γενετική' (12 θέματα)

Εισαγωγικό Σημείωμα για το Κείμενο Διαβούλευσης
Για την Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής

Αγαπητοί συνάδεφοι,

η μεταπτυχιακή 5ετής ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής στον Τομέα της Υγείας που αφορά στους Βιοεπιστήμονες και άλλους πτυχιούχους, έχει ήδη ανακοινωθεί απο το Υπουργείο Υγείας και πρόκειται να δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ.

Μετά από αίτημα του ΚΕΣΥ μια ειδική επιτροπή συναδέλφων ορισμένη από το ΔΣ του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, επεξεργάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών - για πρώτη φορά στην χώρα μας- των ειδικευόμενων εργαστηριακών γενετιστών.

Η βαρύτητα του εγχειρήματος της διαμόρφωσης του σχεδίου Ειδικότητας, αυξάνεται λόγω α) της εκπαιδευτικής ετερογένειας που υπάρχει στο χώρο των Bιοεπιστημών αλλά και άλλων πτυχιούχων που πιθανά θα θελήσουν να μετεκπαιδευτούν στην Εργαστηριακή Γενετική(ΕΓ), β) των αλλαγών που γίνονται στην Ανωτάτη Εκπαίδευση, γ) στην πολύχρονη παροχή των υπηρεσιών Γενετικής -σε καθεστώς ανομίας- όπου μετείχαν και μετέχουν συνάδελφοί μας των οποίων τα προσόντα πρέπει να ληφθούν υπόψη μέσω μεταβατικών διατάξεων για την απόκτηση της ειδικότητας ή συμπληρωματικής εκπαίδευσης προς απόκτησή της.

Λόγω των παραπάνω, δύο κρίσιμα θέματα πιστεύουμε ότι πρέπει να τύχουν ευρύτερης διαβούλευσης και συναίνεσης στην "κοινότητα" των Βιοεπιστημόνων:

1. Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την "είσοδο" των πτυχιούχων ΑΕΙ στην Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής. Δεν αναφερόμαστε στον τρόπο εισόδου αλλά μόνο στις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας πτυχιούχος προκειμένου να εκκινήσει την ειδικότητα ως ειδικευόμενος.

2. Μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες στην παροχή Υπηρεσιών Γενετικής.

Ανοίγουμε αυτό τον διάλογο λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος. Από την έκβαση του διαλόγου θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε σε θέματα βασικά για την επιστημονική και επαγγελματική αρτιότητα των Γενετιστών, την σταδιοδρομία των συναδέλφων και κυρίως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Κείμενο Διαβούλευσης

1. Εκπαιδευτικές προϋποθέσεις υποψηφίων για την Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής.
Το πρόγραμμα σπουδών της Εργαστηριακής Γενετικής, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, εστιάζεται σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία που αφορούν κυρίως τη Γενετική ανθρώπου σε φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θεωρεί δεδομένες τις γνώσεις σε πεδία όπως της βασικής βιολογίας, γενετικής μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων ανώτερων θηλαστικών, μοριακής βιολογίας, βιοχημείας, μεταλλαγών και μεταλλαξιγόνων παραγόντων και αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος. Τα σύγχρονα προγράμματα περιλαμβάνουν και γνώσεις βιοπληροφορικής και εξελικτικής βιολογίας.

Πληρέστερη κάλυψη των παραπάνω προαπαιτουμένων παρέχεται αδιαμφισβήτητα –παρά τις διαφορές των προγραμμάτων σπουδών τους- από τα πτυχία των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών στη χώρα μας (4 τμήματα Βιολογίας, ΒΕΤ, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής).

Αρκούν οι γνώσεις που παρέχονται προπτυχιακά στους αποφοίτους των εν λόγω 7 τμημάτων?

Στις ΗΠΑ βασική προϋπόθεση για να εκκινήσει κάποιος την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, είναι μετά το πτυχίο στη Βιολογία (διαρκούν έως 4 χρόνια), να αποκτήσει και PhD σε αντικείμενο Γενετικής του ανθρώπου σε συγκεκριμένα αναγνωρισμένα κέντρα εκπαίδευσης. Για την απόκτηση της ειδικότητας του εργαστηριακού Γενετιστή απαιτούνται επί πλέον 2 χρόνια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα Γενετικής. Δηλαδή αθροιστικά προτείνονται 4 χρόνια (πτυχίο βιολογίας)+3-5 Χρόνια PhD + 2 χρόνια ειδικότητα, ήτοι 9-11 χρόνια. Η ιδιαιτερότητα που ισχύει στις ΗΠΑ είναι ότι τα παραπάνω προϋποτίθενται για την ειδικότητα Γενετιστή σε ένα από τα τρία πεδία της Γενετικής: είτε Βιοχημική, είτε Μοριακή Γενετική, είτε Κυτταρογενετική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γενετικής Ανθρώπου (ESHG, eshg.org) προτείνει τα εξής: Μετά την απόκτηση του πτυχίου στη Βιολογία ή σχετικές επιστήμες, ο υποψήφιος για την ειδικότητα της ΕΓ, πρέπει να έχει και MSc στη Γενετική Ανθρώπου, πριν εκκινήσει την ειδικότητα ΕΓ η οποία διαρκεί 5 χρόνια. Την διάρκεια αυτή προτείνει και ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ). Ας σημειώσουμε όμως εδώ ότι το πτυχίο Βιολογίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ διαρκεί 3 χρόνια. Οπότε, δεδομένου ότι το πτυχίο στη χώρα μας διαρκεί 4 (ή και 5 χρόνια στο ΒΕΤ), προτείνονται συνολικά 10-12 (ανάλογα με το πτυχίο και MSc) χρόνια εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας ΕΓ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάλογο για τις εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της ΕΓ, εκ μέρους των γιατρών γίνεται προσπάθεια να εξομοιωθούν ποσοτικά τα χρόνια εκπαίδευσης για λόγους ισότητας. Για παράδειγμα τα 4 χρόνια πτυχίου Βιοεπιστημών συν τα δύο χρόνια του MSc αντιστοιχούν στα 6 χρόνια πτυχίου Ιατρικής. Προφανώς στο παρόν κείμενο το ποσοτικό κριτήριο δεν υιοθετείται.

Με το παρόν κείμενο θεωρούμε ότι ο απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών έχει ικανές βάσεις στα γνωστικά πεδία που προϋποθέτει μια ειδικότητα σαν την ΕΓ και προτείνεται μετά το πτυχίο ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών να μπορεί να εισέρχεται στην εκπαίδευση για την 5 ετή ειδικότητα. Δηλαδή σύνολο χρόνων εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας 9 χρόνια.

2. Μεταβατικές διατάξεις για την αναγνώριση της ειδικότητας ΕΓ σε όσους ήδη εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών Γενετικής.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ το 2005 (επισυνάπτεται) οι μεταβατικές που προτείνονται, είναι οι εξής:
«ΙΙ. Μεταβατικές Διατάξεις Προσόντων Γενετιστών
Με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, όσοι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, και Χημείας εργάζονται ήδη ή εργάσθηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εργασίας ως Ιατρικοί Γενετιστές στις προαναφερόμενες Λειτουργικές Οντότητες Ιατρικής Γενετικής μετά από θετική κρίση των δικαιολογητικών τους από Ειδική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναγνώριση προσόντων Ιατρικού Γενετιστή, εφ όσον διαθέτουν:
α) Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευση σε τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ.
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 8 έτη προϋπηρεσίας.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και τουλάχιστον 6 επιπλέον έτη προϋπηρεσίας.
δ) Τίτλο Καθηγητή στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και 3 έτη προϋπηρεσίας.
ε) Αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση, στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής της Αλλοδαπής.»

Στις εν λόγω προϋποθέσεις εξαιρείται ο ιδιωτικός τομέας που όντως λόγω της ανομίας η παροχή υπηρεσιών Γενετικής λειτουργεί ανεξέλεγκτα, ωστόσο στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαστηρίων και συναδέλφων με εξαιρετικά προσόντα και υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Παράλληλα και στο δημόσιο τομέα λόγω του ισχύοντος καθεστώτος συμβαίνουν αντίστοιχες καταστάσεις.
Με το παρόν κείμενο υποστηρίζουμε ότι στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε αυτές α) να περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό τομέα, β) να ισχύουν τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά την θέσπισή τους και στη συνέχεια όλοι θα ενσωματωθούν στο νέο τρόπο απόκτησης του τίτλου ειδικότητας ΕΓ.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Για την εισαγωγή στην ειδικότητα
1. Πιστεύετε ότι ένας απόφοιτος των τμημάτων Βιοεπιστημών πρέπει να μπορεί να εισέρθει στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής αμέσως μετά το πτυχίο του η μετά από μετεκπαίδευση (=MSc ή PhD στη Γενετική)?

2. Πιστεύτετε ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αποφοίτων από άλλα τμήματα με δεδομένο το διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών (πχ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Χημείας,) θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με τους αποφοίτους Βιοεπιστημών?


Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και απονομή ειδικότητας
1. Δεδομένου ότι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες Γενετικής λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας ως τώρα, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα κριτήρια για την κρίση της προϋπηρεσίας σ/φων που εργάζονται στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα?

2. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η κατοχή MSc η PhD στη Γενετική Ανθρώπου. Α) Ποια από τα υπάρχοντα MSc θεωρούνται όμως ότι έχουν σαν αντικείμενο τη Γενετική? Β) Ποια τα κριτήρια για ένα PhD ώστε να θεωρηθεί ότι αφορά τη Γενετική Ανθρώπου?

3. Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΥ θα απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας στη βαθμίδα των καθηγητών με αντικείμενο την Ιατρική Γενετική, ωστόσο τι θα γίνει με τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ?

4. Δεδομένου οτι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή κρίσης των υποψηφίων συναδέλφων ειδικά για τις μεταβατικές διατάξεις, πως πιστεύετε οτι πρέπει να γίνει η σύνθεση της επιτροπής δεδομένου οτι και οι κρίνοντες θα πρέπει να έχουν κριθεί?

5. Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί ΑΝ είναι σε ένα μόνο απο τα αντικείμενα Γενετικής πχ Μοριακής η Βιοχημικής Γενετικής η Κυτταρογενετικής (και όχι σε όλα?) μήπως θα πρέπει –στο μεταβατικό στάδιο- να απονέμεται ειδικότητα μόνο στο αντίστοιχο αντικείμενο Γενετικής (όπως συμβαίνει στην ΗΠΑ)?


Η Επιτροπή Υγείας της ΠΕΒ
Τίτλος Απαντήσεις / Προβολές Τελευταία Δημοσίευση
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 3 Μήνες πριν, από Ιωάννης Παπουλίδης
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 3 Μήνες πριν
από Ιωάννης Παπουλίδης
Απαντήσεις:0
Προβολές:461
Τελευταία Δημοσίευση από Ιωάννης Παπουλίδης
1 Χρόνος 3 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
Απαντήσεις:0
Προβολές:336
Τελευταία Δημοσίευση από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Γεώργιος Καραβάνας
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Γεώργιος Καραβάνας
Απαντήσεις:0
Προβολές:275
Τελευταία Δημοσίευση από Γεώργιος Καραβάνας
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Α. Ρούσσου
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Α. Ρούσσου
Απαντήσεις:0
Προβολές:862
Τελευταία Δημοσίευση από Α. Ρούσσου
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
Απαντήσεις:0
Προβολές:570
Τελευταία Δημοσίευση από CHARALAMPOS PAPADOPOULOS
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από ΑΝΝΑ
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από ΑΝΝΑ
Απαντήσεις:0
Προβολές:369
Τελευταία Δημοσίευση από ΑΝΝΑ
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Μαστροκόλιας Αναστάσιος
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Μαστροκόλιας Αναστάσιος
Απαντήσεις:0
Προβολές:313
Τελευταία Δημοσίευση από Μαστροκόλιας Αναστάσιος
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Μαστροκόλιας Αναστάσιος
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από MPapadakis
Απαντήσεις:1
Προβολές:702
Τελευταία Δημοσίευση από MPapadakis
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από A. Ρούσσου
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από A. Ρούσσου
Απαντήσεις:0
Προβολές:264
Τελευταία Δημοσίευση από A. Ρούσσου
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
Απαντήσεις:0
Προβολές:446
Τελευταία Δημοσίευση από Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Νίκος Μπαντής
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Νίκος Μπαντής
Απαντήσεις:0
Προβολές:561
Τελευταία Δημοσίευση από Νίκος Μπαντής
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Το θέμα ξεκίνησε 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν, από Παπαδάκης Μάνος
Τελευταία Δημοσίευση 1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
από Παπαδάκης Μάνος
Απαντήσεις:0
Προβολές:313
Τελευταία Δημοσίευση από Παπαδάκης Μάνος
1 Χρόνος 4 Μήνες πριν
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.515 δευτερόλεπτα