Κατηγορία: Επιμόρφωση Φορέων Εμφανίσεις: 278

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε την πρόθεσή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) να χορηγήσει οκτώ (8) υποτροφίες (με την κάθε υποτροφία να αντιστοιχεί σε 40% μείωση των διδάκτρων) στα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων για την παρακολούθηση των παρακάτω εξ αποστάσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

«Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

«Βιοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση εισαγωγής στα παραπάνω Εξ αποστάσεως προγράμματα Διά Βίου μάθησης προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο ότι είναι μέλη της ΠΕΒ και ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.