Γενική Συνέλευση & Εκλογές Δ.Σ. 2021

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Λόγω των δυσκολιών, εξαιτίας της πανδημίας και βάσει του νόμου 4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α/26-11-2020) η θητεία του ΔΣ της ΠΕΒ, όπως και όλων των Σωματείων και Ενώσεων, δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30/6/2021.Το ΔΣ της ΠΕΒ, κατόπιν εκφρασμένης επιθυμίας αρκετών μελών της, θεωρεί ότι πρέπει να εξαντληθούν οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση δια ζώσης, ώστε να υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, με την από 24/01/2021 απόφασή του, καλεί τα μέλη της Ένωσης στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο20/3/2021 και ώρα 16:00 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την COVID19. Aν δεν υπάρχει απαρτία θα πραγματοποιηθεί στις 27/3/2021 στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση εφαρμογής απαγορευτικών μέτρων λόγω του covid19 και της εξαιτίας αυτής μη δυνατότητας διεξαγωγής της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω με την φυσική παρουσία των μελών, η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων σύμφωνα με το Ν. 4756/2020 διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε τη διεξαγωγή των εκλογών για το νέο ΔΣ στις 25/4/2021.Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις ώστε να ενημερωθείτε εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Το ΔΣ της ΠΕΒ

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ