Επιτροπή Παιδείας – Εικόνες για Γ’ Λυκείου 2021

Η Επιτροπή Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων απέστειλε στις 14/12/2020 επιστολή στο ΙΕΠ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις εικόνες του σχολικού βιβλίου και την εξεταστέα-διδακτέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος της Βιολογίας.

Το Υπουργείο Παιδείας μετά από εισήγηση του ΙΕΠ απάντησε στην ΠΕΒ με σχετική επιστολή στις 4/2/2021.

Στην παραπάνω απαντητική επιστολή διευκρινίζεται ότι “οι εικόνες των σχολικών εγχειριδίων της Βιολογίας Γ’ Λυκείου και οι λεζάντες ως αναπόσπαστο κομμάτι τους, δεν αποτελούν πηγή εξεταστέας ύλης για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν στην επεξήγηση δομών, λειτουργιών και διαδικασιών που ήδη αναφέρονται στο κείμενο των σχολικών εγχειριδίων, συμβάλλοντας στην εις βάθος κατανόησή τους, χωρίς όμως να αποτελούν εξεταστέα ύλη.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ