ΔΠΜΣ “Βιοτεχνολογία” – Τμ. Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α – Ε.Ι.Ε.

Το Τμήμα Βιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) ξεκινούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ‘’ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’’. 

Το παρόν ΔΠΜΣ εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου κατάρτιση Βιοεπιστημόνων με βαθιά και σφαιρική γνώση όλων των τομέων της Βιοτεχνολογίας, όπως αγροτικό, βιομηχανικό, περιβαλλοντικό και ιατροφαρμακευτικό. Οι φοιτητές μετά το τέλος της θεωρητικής και πρακτικής τους εξάσκησης καθώς και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, θεωρούνται, ότι έχουν επάρκεια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς έχουν εκπαιδευτεί σε σχετικές τεχνολογίες αιχμής μέσα από τις εργαστηριακές τους ασκήσεις και την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Μέσω του προγράμματος σπουδών οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν: Βιομηχανίες και Εταιρείες τροφίμων, Βιομηχανίες και Εταιρείες φαρμάκων και καλλυντικών, Βιομηχανίες και Εργαστήρια παραγωγής διαγνωστικών και βιοιατρικών υλικών, Βιομηχανίες και Εταιρείες βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων πηγών, Εταιρίες μελετών, Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε βιοτεχνολογικές εταιρείες, Βιοϊατρικά διαγνωστικά κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, Εταιρείες βελτίωσης φυτών, Παραγωγικές μονάδες καλλιέργειας και μικροπολλαπλασιασμού φυτικού υλικού και με αυτό τον τρόπο να καταστούν ανατγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών. 

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

667 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ