Διαδικτυακό σεμινάριο «Αναψυχή εν πλω και Θαλάσσιο Περιβάλλον»

Διαδικτυακό σεμινάριο «Αναψυχή εν πλω και Θαλάσσιο Περιβάλλον» του Προγράμματος ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, 11:00 – 14:30.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Κυβερνήτες, πληρώματα ή ερασιτέχνες χρήστες σκαφών αναψυχής και μικρών τουριστικών σκαφών, Αλιείς και στελέχη / εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα, Στελέχη και εκπρόσωποι θεσμικών ή άλλων φορέων παράκτιων περιοχών, Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για το θαλάσσιο περιβάλλον και να συμβάλει ενεργά στην προστασία του.

INFO  https://bit.ly/3MQMJ92

REGISTER https://bit.ly/39HvTLh

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ