Δαρβινική Δευτέρα 14/03/22 – Καθηγήτρια Κατερίνα Χαρβάτη

Η νοτιο-ανατολική Ευρώπη και η ανατολική Μεσόγειος υπήρξε ένας σημαντικός διάδρομος στις μετακινήσεις πολλών ειδών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου κατά τον Πλειστόκαινο. Επί πλέον η Βαλκανική Χερσόνησος χρησίμευσε ως καταφύγιο επιβίωσης κατά τη διάρκεια των παγετώδων περιόδων και μετέπειτα μετανάστευσης προς τα βόρεια κατά τις ενδιάμεσες περιόδους υποχώρησης των παγετώνων (μεσοπαγετώδεις περίοδοι). Κατά συνέπεια, ο χώρος αυτός υπήρξε θέατρο πολλαπλών μετακινήσεων και αναμίξεων των ανθρώπινων πληθυσμών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Η Κατερίνα Χαρβάτη, καθηγήτρια και διευθύντρια του εργαστηρίου παλαιοανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Tübingen  θα παρουσιάσει τα τελευταία ευρήματα πάνω στο θέμα αυτό τη Δευτέρα 14/3/22,  7 μμ. στην ομιλία της  με τίτλο

«Οι παλαιολιθικοί άνθρωποι της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης».

Οι εργασίες της κ. Χαρβάτη έχουν ανατρέψει πολλές από τις παγιωμένες απόψεις για το είδος μας ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την έχουν εγκαθιδρύσει ως την κορυφαία ανθρωπολόγο της εποχής μας.

Προεδρείο: 

Ζούρος Λευτέρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Λαδουκάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η διάλεξη θα γίνει online μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ (https://zoom.us/j/99607853673?pwd=NEJnZVFnK1VJb1RqWG54N0s2QnEwZz09)

με δυνατότητα παρεμβολής και ερωτήσεων από το «ακροατήριο».

Προσβλέπουμε σε μια «ζωντανή» και γόνιμη τηλεσυμμετοχή.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ