Προς εφημερίδα «το ΒΗΜΑ»

Αγαπητό ΒΗΜΑ,

Στις 21/5/09 δημοσιεύτηκε στην έγκριτη εφημερίδα σας επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΠΕΙΒ) ως απάντηση σε σχετικό έγγραφό μας προς τον Υπoυργό Υγείας και σχετικό άρθρο της κας Σουφλέρη «Χρυσάφι πληρώνουμε τις ιατρικές* εξετάσεις» (20/5/09). Στο άρθρο αυτό καταγράφονται :

1) οι μοναδικές παγκόσμιες «πρωτοτυπίες» της χώρας μας : α) στα 5 χρόνια της «Πολύ-ειδικότητας» Βιοπαθολογίας αντιστοιχούν σε 15-20 χρόνια εκπαίδευσης για 4 ειδικότητες στον υπόλοιπο κόσμο! β) αποκλείονται οι βιολόγοι, χημικοί κ.α. επιστήμονες από τα σχετικά αντικείμενα.

2) η υπερκοστολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων (από 500% - 9100%) πάνω από το λειτουργικό τους κόστος. Τα παραπάνω είναι αναμενόμενες συνέπειες του κλειστού επαγγέλματος των «Βιοπαθολόγων». Παρόλο τον … απολογητικό χαρακτήρα της απαντητικής επιστολής της ΠΕΙΒ στο ΒΗΜΑ, ωστόσο επιτίθενται απειλώντας μας αμφότερους (!) και κατηγορώντας εμένα και τους …ομοίους μου για άγνοια τόσο του αντικειμένου και της οργάνωσης εργαστηρίου.

Αναπόφευκτα ωστόσο ο κάθε πολίτης θέτει τα ίδια ερωτήματα προς τους ιδίους:

α) Όταν μαθαίνει ότι μόνο στη χώρα μας και μόνο οι ειδικευόμενοι «βιοπαθολόγοι» εκπαιδεύονται μόλις 18 μήνες στα αντικείμενα Βιοχημείας και Ανοσοβιολογίας, ενώ π.χ. στη Ιταλία (που στην επιστολή τους αναφέρει αναληθώς η ΠΕΙΒ, σαν να έχουν το ίδιο πρότυπο με την Ελλάδα!!) οι Βιολόγοι, Χημικοί και Γιατροί χρειάζονται 5 χρόνια! Μόνο στη χώρα μας οι «βιοπαθολόγοι» εκπαιδεύονται μόλις για 18 μήνες στη Βακτηριολογία, ενώ στην Ιταλία, Βιολόγοι και Γιατροί αποκτούν την ειδικότητα της Μικροβιολογίας και Ιολογίας μετά από 5 χρόνια! Δηλαδή με απλά λόγια τις 4 ειδικότητες τις τετραθεματικής ειδικότητας των «βιοπαθολόγων», οι Βιολόγοι, Χημικοί και Γιατροί χρειάζονται 15-20 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα -μόνο οι γιατροί- τις αποκτούν σε 5 χρόνια!!! Αμείλικτα μετά από αυτά δεν είναι τα ερωτήματα κάθε πολίτη για τη σχέση χρόνου εκπαίδευσης και «ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία», όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΕΙΒ;

β) Όταν ο πολίτης μαθαίνει –από γραφόμενα της ΠΕΙΒ- ότι πληρώνει «χρυσάφι» τις εξετάσεις του, για ποιο λόγο πρέπει να συντηρεί με 9000€ το μήνα (στοιχεία από την επιστολή της ΠΕΙΒ) τη λειτουργία ενός εργαστηρίου, παρότι οι εν λόγω εξετάσεις γίνονται με υποπολλαπλάσιο κόστος … σε άλλο εργαστήριο; Τα όσα αναφέρονται στα (α) και (β) σε συνδυασμό με τη συντήρηση του κλειστού επαγγέλματος του «βιοπαθολόγου» πριμοδοτούν την κερδοφορία των διαγνωστικών κέντρων και των ιδιωτικών νοσοκομείων (υπερκοστολόγιση της τάξης του 9000%) που ορθά σχολιάζονται στο άρθρο σας στις 21/5/09.

Αγαπητό «Βήμα», Ζώντας σε μια εποχή που η ανάπτυξη των Βιοεπιστημών επηρεάζει όχι μόνο το σύνολο των επιστημών και τεχνών αλλά και τα ίδια τα πρότυπα ανάπτυξης της κοινωνίας μας, τη φιλοσοφία μας για την ζωή και αυτή κάθε αυτή την καθημερινότητά μας, τέτοια ακραία συντεχνιακά φαινόμενα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών «πρωτοτυπιών» στην Ελλάδα δεν είναι απλά βαρίδια, αλλά τροχοπέδη και οπισθοδρόμηση στον εκσυγχρονισμό της υγείας.

Με εκτίμηση Παπαδάκης Μάνος

Πρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

ΥΓ : Όταν ο καθένας μας διαβάζει τις κινδυνολογίες της ΠΕΙΒ για την «επικινδυνότητα» των βιοχημικών και ταυτόχρονα γνωρίζει ότι το 82% του επιστημονικού προσωπικού του Συνεταιρισμού τους είναι βιοχημικοί (!) κατανοεί πολύ καλά τους …κινδύνους που ελλοχεύουν!

* Ο όρος «ιατρικές πράξεις» για τις εργαστηριακές πράξεις έχει καθιερωθεί για λόγους επικοινωνιακούς αλλά είναι ελληνικής «βιοπαθολογικής» …έμπνευσης. Οι ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις βιοπαραμέτρων πουθενά στον κόσμο δεν συνιστούν «ιατρική πράξη».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

15/5/09 Αρ. Πρωτ: 489/09

ΠΡΟΣ : Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις του κλειστού επαγγέλματος των Βιοπαθολόγων στα οικονομικά της Υγείας

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και εν γνώσει των οικονομικών προβλημάτων που έχουμε ως χώρα, η αγωνία του κάθε πολίτη μεγεθύνεται σε σχέση με τα οικονομικά προβλήματα στο χώρο της υγείας και της ποιότητας των υπηρεσιών σε αυτήν.

Σημαντική παράμετρο στο κόστος των υπηρεσιών υγείας είναι γνωστό ότι αποτελούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Πιστεύουμε ότι στην υπέρμετρη διόγκωση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων των βιολογικών δειγμάτων, συμβάλλει καθοριστικά η διατήρηση του «κλειστού» επαγγέλματος των Βιοπαθολόγων (πρώην Μικροβιολόγων) που συντηρεί η ως τώρα πολιτική του Υπουργείου Υγείας.

Δύο είναι οι κύριοι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει στο σημερινό ελληνικό παράδοξο φαινόμενο:

α) Η μοναδικά στον κόσμο συντηρούμενη απαγόρευση σε επιστημονικούς κλάδους -πλην εκείνου των Βιοπαθολόγων- να ειδικευτούν και να ασχοληθούν επαγγελματικά με αντικείμενα όπως της Βιοχημείας, Ανοσοβιολογίας, Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής.

β) Η Πολυθεματική ειδικότητα της Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) δεν υφίσταται σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενέχει επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρωτοτυπίες που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Σε όλες τις άλλες χώρες σε αντίστοιχο χρόνο εκπαίδευσης αποκτούν μονοθεματική ειδικότητα π.χ. μόνο στη Βιοχημεία, ή την Αιματολογία ή την Ανοσοβιολογία ή τη Γενετική.

Αποτέλεσμα της ακραίας συντεχνιακής δραστηριότητας της πολυθεματικής αυτής ειδικότητας είναι η υπέρογκη κοστολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων. Σήμερα ο έλληνας πολίτης πληρώνει στους «Μικροβιολόγους» 300% έως 3200% παραπάνω από το λειτουργικό κόστος τις εξετάσεις του!

Προς απόδειξη των γραφόμενών μας παραθέτουμε -στο Πίνακα που ακολουθεί- το κόστος των εξετάσεων στο ελληνικό δημόσιο αντίστοιχα με το κόστος που πληρώνουν οι Μικροβιολόγοι στο Συνεταιρισμό τους που έχουν ιδρύσει οι ίδιοι! (Στις τιμές του Συνεταιρισμού δεν υπολογίζουμε την επιπλέον έκπτωση που παρέχεται στους συνεργάτες τους).

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι για ένα συνήθη ελάχιστο εργαστηριακό έλεγχο (οι εξετάσεις φαίνονται στο πίνακα με έντονα γράμματα) που ο πολίτης πληρώνει στο Βιοπαθολόγο «Μικροβιολόγο» 42,24 €, στον ίδιο κοστίζουν μόλις 6,54€, προσαυξημένο δηλαδή κατά 646%. Αν υπολογίσουμε αντίστοιχα τα ποσά αυτά στον αριθμό των περιστατικών που ελέγχονται καθημερινά σε όλη τη χώρα, τότε θα κατανοήσουμε το μέγεθος των ελλειμμάτων μας στην υγεία, στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειωτέον ότι αυτή η πρωτοφανής υπερκοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων πολλαπλασιάζεται αν συγκρίνουμε τις τιμές των ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδίως συγκεκριμένων περιοχών των πόλεων) και Θεραπευτηρίων με το λειτουργικό κόστος των εξετάσεων που «πουλά» ο Συνεταιρισμός Βιοπαθολόγων.

Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε ότι το κόστος των εξετάσεων που επιλέχθηκαν παραπάνω αν γίνουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο κοστίζουν 452€! Δηλαδή προσαυξημένη κατά 6811%. Κάθε σχόλιο περιττεύει.

Κε υπουργέ, Οι προτάσεις μας είναι ίσως αυτονόητες, μιας και συνάδουν με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε όλο τον κόσμο: Θα πρέπει να επανεξετασθεί άμεσα από ανεξάρτητη επιτροπή (αρχή) η κοστολόγηση των εξετάσεων με γνώμονα το πραγματικό λειτουργικό τους κόστος και να απελευθερωθεί η εκπαίδευση και επαγγελματική απασχόληση άλλων πτυχιούχων σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Ο αποκλεισμός των Βιολόγων, Χημικών, Βιοχημικών (Παν/μιο Λάρισας), Μοριακών Βιολόγων/Γενετιστών (Παν/μιο Θράκης) και των αποφοίτων του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Παν/μιο Ιωαννίνων) από τα αντικείμενα αυτά αποτελεί επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ατόπημα της χώρας μας. Απαξιώνει τους Έλληνες επιστήμονες και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα Παν/κά Τμημάτα, που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν και αυτές τις ανάγκες και τα οποία μοχθεί και συντηρεί ο έλληνας πολίτης.

Ωστόσο ακόμη και αν ως τώρα δεν προτάσσονται τα θέματα αυτά , το μέγεθος των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής στα οικονομικά αδιέξοδα –όπως καταφαίνεται στο παρόν- αλλά και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις τους στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να παραβλέπεται.

Με τιμή

Παπαδάκης Μάνος

Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒ

 
Πίνακας συσχέτισης της αμοιβής των «Μικροβιολόγων» ανά εξέταση από το Δημόσιο (κολώνα : Τιμή Δημοσίου) και του κόστους της αντίστοιχης εξέτασης όταν την «αγοράζει» από τον Συνεταιρισμό του(κολώνα: Τιμή Συνεταιρισμού). Στην προτελευταία στήλη παρατίθενται οι τιμές ενδεικτικών εξετάσεων που γίνονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία και η αντίστοιχη μεταβολή τους(τελευταία κολώνα).

"Με αφορμή εξώδικο δήλωση των Βιοπαθολόγων (Μικροβιολόγων) κατά του Υπ Υγείας και των ευθυνών του γιατί ...επιτρέπεται στους βιολόγους, χημικούς κα βιοεπιστήμονες, να έχουν την ευθύνη "ιατρικών" πράξεων που επιτελούνται στα βιοχημικά εργαστήρια, η ΠΕΒ εξέδωσε τη ακόλουθη ανακοίνωση, ενώ επισυνάπτεται και η σχετική απάντηση του Υπ Υγείας"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση στην Εξώδικη δήλωση των Βιοπαθολόγων (Μικροβιολόγων) για τον ρόλο των Βιοχημικών στα Βιοχημικά εργαστήρια


   Με αφορμή τα: α) Σχετικά δημοσιεύματα στην Καθημερινή (23/12/08) και Αυγή(27/11/08) που προκλήθηκαν απο την Εξώδικη δήλωση-Πρόσκληση προς Υπ Υγείας της ΠΕΕΣΙΒιοπαθολογίας* και ΠΕΕΙΒ* (πρώην Μικροβιολόγοι) για την...«επικινδυνότητα» της συμμετοχής Βιολόγων, Χημικών (=Βιοχημικοί) στα Βιοχημικά εργαστήρια, για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και άλλα όμοια!, β) Σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Λεβέντη (29/12/08), δηλώνουμε τα εξής:

   1) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ η/και ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ φορέων που –επί της ουσίας- καταγγέλλουν επιστήμονες αλλά και κινδύνους που προκαλούνται από τη συμμετοχή τους σε θέματα υγείας:  Η στοιχειώδης δημοσιογραφική και βουλευτική και πολιτική δεοντολογία ή και η απλή λογική δεν επιβάλλουν άραγε την προηγούμενη ενημέρωση του δημοσιογράφου ή του βουλευτή από τους … καταγγελλόμενους; Εάν και εφόσον ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την ουσία του δημοσιεύματος ή της ερώτησης στο κοινοβούλιο της χώρας, δεν θα έπρεπε να αναζητήσουν περιστατικά ανθρώπων ή/και κάποια στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν τις …βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών που ...υφίστανται οι εξεταζόμενοι των βιοχημικών εργαστηρίων που διευθύνουν βιολόγοι ή βιοχημικοί; Στο βαθμό που οι Κλινικές ειδικότητες γιατρών θα είχαν άμεση γνώση για την …βλαπτικότητα μιας τέτοιας λειτουργίας των βιοχημικών, γιατί ΠΟΤΕ δεν υπήρχαν αντίστοιχες καταγγελίες; Είναι τυχαίο άραγε που δεν βρέθηκε ΚΑΝΕΝΑ τέτοιο στοιχείο;!

   Δεν θα έπρεπε ίσως να αναζητήσουν τι συμβαίνει στην ΕΕ ή σε όλο τον κόσμο και βέβαια την άποψη του Υπ Υγείας, ΠΡΙΝ τη δημοσιοποίηση βαρειών καταγγελιών τους;

   Είναι δυνατό στο 2009 δημοσιογράφοι και βουλευτής να αποδέχονται το ρόλο του άκριτου διακομιστή ακραίων και αναχρονιστικών συντεχνιακών συμφερόντων, που δεν έχουν ουδεμία σχέση τόσο με την ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα όσο και με την επιστημονική δεοντολογία και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας;

   2) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

   α) Η λειτουργία των βιοχημικών εργαστηρίων: είναι πλήρως αληθή τα στοιχεία των ΠΕΕΣΙΒ και ΠΕΕΙΒ*!!! Πράγματι πολλά Βιοχημικά εργαστήρια μεγάλων δημόσιων εργαστηρίων διευθύνονται από Βιοχημικούς. Επιπλέον Βιοχημικοί αποτελούν το προσωπικό βιοχημικών εργαστηρίων σε ποσοστό έως και 100% (π.χ. Λαϊκό) σε εργαστήρια που διευθύνονται από Βιοπαθολόγους.

   Υπάρχει άραγε πραγματικός κίνδυνος για την υγεία; Αντί άλλων παραθέτουμε τα εξής εύλογα ερωτήματα: Καθημερινά χιλιάδες περιστατικά εξεταζόμενων και εκατοντάδες χιλιάδων εξετάσεων πραγματοποιούνται με ευθύνη των βιοχημικών είτε συμμετέχοντας είτε διευθύνοντας τα εργαστήρια αυτά. Αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν και αντίστοιχη εκμετάλλευση του θέματος από τους Βιοπαθολόγους εάν έστω και σε ένα εργαστήριο ή ακόμη και σε ένα εκ των εκατομμυρίων περιστατικών που εξετάζονται εδώ και δεκάδες χρόνια παρουσιαζόταν οποιοδήποτε πρόβλημα! Αυτό και μόνο το γεγονός αποτελεί πειστήριο για τον κάθε πολίτη για τις ψευδείς κατηγορίες των Βιοπαθολόγων.

   Αναφέρεται στο δημοσίευμα (Αυγή) ότι «Οι επιστήμονες αυτοί, μάλιστα, εκπαιδεύουν γιατρούς΄…» Είναι αληθές ότι εδώ και 10ετίες στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο έμπειροι επιστήμονες (γιατροί η βιοεπιστήμονες) εκπαιδεύουν τους εκπαιδευόμενους (ειδικευόμενους)! Θα κατανοούσαμε οποιαδήποτε απαίτηση βελτίωσης της εκπαίδευσής τους, αλλά η αμφισβήτηση της ίδιας της υπόστασής μας, συνιστά θράσος και αγνωμοσύνη των μαθητών απέναντι στους δασκάλους τους!

   Δεν είναι του παρόντος να συγκρίνουμε την εκπαιδευτική αρτιότητα των Βιοπαθολόγων (τουλάχιστον στο βιοχημικό εργαστήριο) ούτε και το κόστος της εκπαίδευσης και λειτουργίας τους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τον Έλληνα πολίτη. Ίσως ήρθε η ώρα να το γνωρίζει κάθε πολίτης.

   Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι οι βιοχημικοί έχουν την πλήρη ευθύνη των βιοχημικών εξετάσεων κατά την εφημερία τους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Αν αφαιρεθεί από τους βιοχημικούς η ευθύνη τους κατά την εφημερία, εάν δηλαδή εισακουστούν τα συντεχνιακά αιτήματα των Βιοπαθολόγων αυτόματα θα επέλθει η … παράπλευρη συνέπεια του πολλαπλασιασμού του κόστους των εφημεριών!

   β) Όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας: Μας καλύπτει πλήρως η σχετική τοποθέτηση του Υπουργείου Υγείας (Υ4α/79025/07) που αναφέρει: «... το επιστημονικό προσωπικό δε που προσφέρει υπηρεσίες στα τμήματα αυτά είναι του κλάδου ΠΕ Χημείας -Bιοχημείας-Βιολογίας και έχει τα ίδια δικαιώματα με το ιατρικό προσωπικό, ενώ τα καθήκοντά του είναι ανάλογα με των ιατρών(Διευθυντών, ΕπΑ και ΕπΒ)» (Επισυναπτόμενο 1).

   Εξάλλου με βάση τον ΠΔ 131/73 η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει την δυνατότητα σε Βιοχημικούς που απέκτησαν την ειδικότητα της Κλινικής Χημείας, να ιδρύουν και να διευθύνουν τα βιοχημικά εργαστήρια. Όπως είναι κατανοητό ψεύδεται ασυστόλως ο Πρόεδρος της ΠΕΙΒ όταν λέει ότι : «…οποιοδήποτε εργαστήριο και διαγνωστικό κέντρο στον ιδιωτικό τομέα, για να λάβει άδεια λειτουργίας χρειάζεται να έχει ως επιστημονικά υπεύθυνο βιοπαθολόγο».(Καθημερινή)

   Μας καλύπτει επίσης η αναλυτική απάντηση που δίδεται στο σχετικό έγγραφο της Ένωσης Κλινικών Χημικών (30/11/08, ΑΠρ:333)**.

   Τέλος σύμφωνα με τις οδηγίες*** της ΕΕ (νόμος που ισχύει και στην Ελλάδα)  για την επεξεργασία, έλεγχο, φύλαξη και διανομή αίματος και παραγώγων του, καθορίζεται σαφώς ότι «…βιοεπιστήμονες η γιατροί...» φέρουν την ευθύνη για τα αντίστοιχα εργαστήρια και υπηρεσίες, όπως και τις εξετάσεις  προσδιορισμού μικροβίων (Επισυναπτόμενο 2, Άρ.9,Παρ.2). Αν κατανοείται η σημασία του δεδομένου αυτού θα κατανοηθεί πλήρως το μελλοντικό σύννομο αίτημά μας, δηλαδή της αίτησης υπευθυνότητάς μας σε Μικροβιολογικά Εργαστήρια!

   γ) Όσον αφορά τα ισχύοντα στον υπόλοιπο κόσμο:

   Στην ελληνική νομοθεσία οι Βιοπαθολόγοι έχουν καταφέρει να ισχύει η ...πολυειδικότητά τους (Πολυθεματική Ειδικότητα)! Δηλ. οι ειδικευμένοι Βιοπαθολόγοι θεωρούνται ειδικοί στο … κατάλογο των εργαστηρίων και γνωστικών αντικειμένων που ο κάθε πολίτης βλέπει στις ταμπέλες των διαγνωστικών εργαστηρίων. Όμοια νομοθεσία δεν υφίσταται σε κανένα κράτος του κόσμου! Προφανώς για να καταφέρουνε την “πολυειδίκευση” ...μειώσανε την εκπαίδευσή τους(!): Η εκπαίδευσή τους στο Βιοχημικό Εργαστήριο διαρκεί μόλις ένας έτος και αυτό αποτελεί επίσης μια παγκόσμια πρωτοτυπία που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ...προσόντα της ελληνικής γενετικής ιδιοτυπίας των ειδικευομένων η στο ελληνικό δαιμόνιο, κ.α. παρόμοια κριτήρια!!!

   Για να γίνει κατανοητή η … πρωτοτυπία της χώρας μας αναφέρουμε ότι ακόμη και η UEMS (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Οργάνωση  Ειδικευμένων Γιατρών της ΕΕ) δεν αναγνωρίζει την πολυθεματικότητα της Βιοπαθολογίας!

   Σε κάθε πολιτισμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα γνωστικά πεδία όπως η Αιματολογία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανοσοβιολογία, Γενετική κ.α. αποτελούν ξεχωριστές ειδικότητες (Βιοεπιστημόνων, Γιατρών η/και Τεχνολόγων).

   Στις ΗΠΑ:

  Σε όλα τα εργαστήρια ακόμη και αυτά των Pathologists (:Παθολογοανατομικά εργ/ρια) διευθυντές τους μπορεί να είναι –κατά την κοινή λογική- όποιοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχει σαφές πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για γιατρούς και βιοεπιστήμονες, χημικούς, φαρμακοποιούς η τεχνολόγους.

   Στην Ευρωπαική Ένωση:

   Ήδη αναφέραμε την οδηγία της ΕΕ για το αίμα και τα παράγωγά του, που αντιμετωπίζει τους βιοεπιστήμονες και τους γιατρούς σε πλήρως ισότιμη βάση.

   Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στην Ιταλία η Μικροβιολογία/Ιολογία, η Τοξικολογία και η Γενετική αποτελούν ξεχωριστές ειδικότητες που αποκτούν Βιολόγοι και Γιατροί! Η Βιοχημεία (ως Pathologie Clinica αναφέρεται) αποτελεί κοινή ειδικότητα Βιολόγων (σε ποσοστό >70% στον ιδιωτικό τομέα), Γιατρών και Χημικών. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση στην Ιταλία έγινε από τη δεκαετία του 80! Μάλιστα το 2004 αναγνωρίστηκε σε βιολόγους η δυνατότητα –μετά από σχετική τους εκπαίδευση- της αιμοληψίας (www.onb.it).

   Στη Γαλλία η μεγάλη πλειοψηφία (~75%) των ειδικευμένων στη Βιοχημεία (Biochimie Medical) είναι Φαρμακοποιοί (κυρίως), Βιοχημικοί και Βιολόγοι.

   Στην Κύπρο επίσης Βιοχημικά εργαστήρια ιδρύουν και διευθύνουν Βιολόγοι, Χημικοί, Γιατροί και Τεχνολόγοι (Επισυναπτόμενο 3).

   Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα από τις άλλες χώρες που καταδεικνύουν από άλλη σκοπιά όχι μόνο πόσο απέχει η ελληνική πραγματικότητα, αλλά και πόσο απέχει το status και οι διεκδικήσεις των Βιοπαθολόγων από τα όσα στην Ελλάδα και στον κόσμο ισχύουν. Η τακτική των εν λόγω φορέων στερείται ορίων επιστημονικής η συναδελφικής δεοντολογίας. Πρόσθετη απόδειξη γι αυτό αποτελεί το γεγονός ότι πληθώρα ειδικευμένων Βιοπαθολόγων εγείρει τις εν λόγω ενστάσεις κατά συναδέλφων παρά το δεδομένο ότι πολλοί εξ αυτών υπήρξαν δάσκαλοι τους και ορισμένοι εξ ημών έχουμε εγκρίνει ενυπόγραφα της αρτιότητα της εκπαίδευσής τους στο αντικείμενο της Βιοχημείας!

   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

   Αντί επιλόγου θα μπορούσαμε να αρκεσθούμε στη παράθεση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια, επιτρέποντας σε ιατρούς, βιοεπιστήμονες, χημικούς, φαρμακοποιούς και τεχνολόγους να ιδρύουν και να διευθύνουν “Κλινικά” Εργαστήρια (www.cyprusassociation.org). Ωστόσο θα αναφέρουμε τα ατοπήματα που ταλανίζουν την χώρα μας στο θέμα αυτό αλλά και συναφή θέματα:

   1ο Η διατήρηση της Πολυθεματικότητας της Βιοπαθολογίας αποτελεί το ιστορικό ατόπημα της χώρας μας, που αν δεν προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα θα συνεχίζει να καλλιεργεί παράλογα αιτήματα. Με γνώμονα την διεύρυνση της επαγγελματικής τους αγοράς, οι Βιοπαθολόγοι μειώσανε τον χρόνο εκπαίδευσή τους σε κάθε αντικείμενο!!! Το ατόπημα μεγεθύνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι ζούμε σε μια εποχή που τα γνωστικά πεδία της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, της Ανοσοβιολογίας και της Γενετικής βρίσκονται σε εκρηκτική ανάπτυξη και απαιτούν σύνθετες και εξειδικευμένες γνώσεις. Δεν είναι δυνατό να αναζητάται ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ συντηρώντας νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας του 70!

   2ο Ειδικότερα ο ένας μόνο χρόνος εκπαίδευσης των Βιοπαθολόγων στην Βιοχημεία αποτελεί μία μοναδική στον  κόσμο ...πρωτοτυπία -από επιστημονική και εκπαιδευτική σκοπιά- που ΤΕΛΙΚΑ λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας! Το ότι οι συνάδελφοι Βιοχημικοί διευθυντές των εργαστηρίων εγκρίνουν την εν λόγω εκπαίδευση των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επανεξεταστεί κατανοώντας την λεπτή θέση τους.

   3ο Η …απαγόρευση της δυνατότητας εκπαίδευσης -μοναδικά στην χώρα μας- των βιοεπιστημόνων για την απόκτηση ειδικότητας, όπως αυτή της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία), ενώ επιτρέπεται να την αποκτούν στο εξωτερικό (βάσει του ΠΔ 131/73), αποτελεί πολιτικό ατόπημα ντροπής για τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά δρώμενα στη χώρα μας και πρέπει να αρθεί άμεσα!

   4ο Η κινδυνολογία για τον ρόλο των Βιοεπιστημόνων στα Βιοχημικά (και όχι μόνο) εργαστήρια, παρότι γνωρίζουμε όλοι (και οι Βιοπαθολόγοι!) ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα, αποτελεί ένα επιστημονικό και επαγγελματικό ακραίο ατόπημα συντεχνιασμού που ΤΕΛΙΚΑ αναδρά στην –ήδη περιορισμένη- εμπιστοσύνη του πολίτη για τις υπηρεσίες υγείας.

   Τέλος ακόμη και αν λόγοι …εκπολιτισμού μας δεν μας «αναγκάσουνε» άμεσα να κάνουμε τις ριζικές αλλαγές που προαναφέραμε, τότε είναι βέβαιο ότι -σε συνθήκες μάλιστα οικονομικής κρίσης- το γεγονός ότι ο έλληνας πολίτης πληρώνει σήμερα τις εργαστηριακές εξετάσεις στο 10πλάσιο (έως 100πλάσιο σε ιδιωτικά θεραπευτήρια) της λειτουργικής τους αξίας, θα αναγκάσει την ελληνική πολιτεία να εκσυγχρονιστεί θέλοντας και μη!

   Σε μια εποχή που οι Βιοεπιστήμες βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη συνθετότητα των ζητημάτων υγείας, κάθε πολιτεία (αναπτυγμένη ή μη) τα αντιμετωπίζει με δίκτυα πολιτικών και κοινωνικών στρατηγικών μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών. Αντί άλλων λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους Βιοπαθολόγους με κοινό μας αίτημα τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που κοινά μετέχουμε και να υιοθετηθούν πολιτικές και θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο αυτό που θα αξιοποιούν το επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό της χώρας μας και θα αναιρούν τον συντεχνιασμό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και η ελληνική Πολιτεία δεν δύναται να προχωρήσει στις σχετικές ρυθμίσεις, τότε προτείνουμε στους Βιοπαθολόγους αυτό που επιμελώς αποφεύγουν: ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Η απάντηση του –που «μεταξύ μας» τη γνωρίζουμε- θα δώσει την διέξοδο στην αδυναμία της Πολιτείας μας να προχωρήσει στον θεσμικό και ποιοτικό εκσυγχρονισμό σε κομβικούς τομείς των υπηρεσιών υγείας που ΤΕΛΙΚΑ λειτουργούν εις βάρος της ποιότητας και της οικονομίας της υγείας.

   Κατανοούμε τις δυσχέρειες των ΜΜΕ και της αντικειμενικής ειδησεογραφίας, ωστόσο στο συγκεκριμένο θέμα δεν ακολουθήθηκε η συνήθης πρακτική που στα έγκριτα έντυπα που αναφερόμαστε  θεωρείται ως δεδομένη.

   Παπαδάκης Μάνος                  Πλατανιστιώτη Σοφία

   Πρόεδρος ΔΣ της ΠΕΒ               Γενική Γραμματέας

 

      * ΠΕΕΣΙΒ : Πανελλήνια Ένωση Επιστημονικών Σωματείων Βιοπαθολογίας, ΠΕΕΙΒ : Πανελλήνια Ένωση Ειδικευομένων Ιατρών Βιοπαθολόγων.

      ** Ελάσσονος σημασίας επισήμανσή μας είναι, ότι για την «πιστοποίηση» των εξειδικευμένων γνώσεων βιοχημείας τα κριτήρια δεν πρέπει να περιορίζονται στο προαιρετικό τίτλο EurClinChem, γιατί έτσι εξαιρούνται συνάδελφοι βιοχημικοί που έχουν την εμπειρία η πτυχιούχοι του τμήματος Βιοχημείας.

      *** ΟΔΗΓΙΑ 2002/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003

      “για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος”

      Άρθρο 9 Παρ 2α: “Ο υπεύθυνος (του εργαστηρίου) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής προσόντα : α) να είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τεκμηρίου επίσημης εκπαίδευσης στον  τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, ή μαθημάτων που αναγνωρίζονται ως ισότιμα από το οικείο κράτος μέλος”.


Κοινοποιήσεις :

         1. Υπουργό Υγείας κο Αβραμόπουλο
         2. Υφυπουργό Υγείας κο Παπαγεωργίου
         3. Υφυπουργό Υγείας κο Μάριο Σαλμά
         4. Γενικό Γραμματέα Υγείας κο Στράτη
         5. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κο Ριζά
         6. Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κα Τροχάνη
         7. Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Κ. Α, κ. Περάκη,
         8. Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Κ. Α, κ. Αδαμίδη,
         9. Πρoέδρους των  Α’, Β’, Γ’ ΔΥΠΕ Αττικής
        10. ΜΜΕ
        11. Εφημερίδες Καθημερινή και Αυγή
        12. Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου΄
        13. Ένωση Κλινικών Χημικών
        14. Ένωση Ελλήνων Χημικών
        15. Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις Παραπλανητικές Διαφημίσεις Γενετικών Εξετάσεων
 
Η διαφήμιση γενετικών εξετάσεων και υπηρεσιών που υπόσχονται είτε διάγνωση είτε θεραπεία πληθώρας νοσημάτων, μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αποτελεί ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που συμβαίνει στη χώρα μας.
 
Ως επιστημονικός φορέας των Βιοεπιστημόνων θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας με αυτή την  πρακτική η οποία δεν συνάδει ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την δεοντολογία που πρέπει να διέπει κάθε εφαρμογή των γενετικών εξετάσεων  στα ζητήματα υγείας η την ταυτότητά και την ποιότητα εν γένει της ζωής του ανθρώπου.
 
Η συνθετότητα των γενετικών εξετάσεων, αλλά και ο καθοριστικός ρόλος που  έχουν αυτές όσο αφορά στη βιωσιμότητα ενός ατόμου, των απογόνων του η/και της οικογενείας του και στην ποιότητα της ζωής τους, αποτελούν διακριτά χαρακτηριστικά των εξετάσεων που απαιτούν εξειδικευμένες υποδομές και υπηρεσίες που εάν δεν εξασφαλίζονται εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για κάθε πολίτη.
 
Πρόσθετοι -κατά τα παραπάνω - λόγοι που αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικές για τη χώρα μας είναι η έλλειψη της θεσμοθέτησης των Υπηρεσιών Γενετικής και των Γενετιστών από το Υπουργείο Υγείας.
 
Η καθυστέρηση αυτής της θεσμοθέτησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,  βαραίνει καθημερινά τις ευθύνες του αλλά και επιτρέπει τις ανεξέλεγκτες εφαρμογές των νέων δεδομένων εις βάρος των υπηρεσιών υγείας και του πολίτη. Όμοια κενά και αντίστοιχες ευθύνες ειδικότερα του Υπ. Υγείας έχουμε στην Εξωσωματική γονιμοποίηση, τις Τράπεζες Σπέρματος και Βλαστοκυττάρων.
 
Η ανεξέλεγκτη διαφήμιση γενετικών εξετάσεων με παράλληλη παραπληροφόρηση για τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ένα ακραίο αλλά υπαρκτό φαινόμενο που ζούμε και αναδεικνύει τόσο τον επείγοντα χαρακτήρα της θεσμοθέτησης και του ελέγχου των σχετικών υπηρεσιών, όσο και την εντυπωσιακή  απουσία της Πολιτείας.
 
Η ΠΕΒ είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και της Πολιτείας για κάθε δυνατή πληροφορία και συνεργασία.

Παπαδάκης Μάνος Πλατανιστιώτη Σοφία
Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒ       Γ.Γραμματέας
 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 
Υπουργό Υγείας κο Αβραμόπουλο

Υφυπουργό Υγείας κο Παπαγεωργίου

Υφυπουργό Υγείας κο Κωνσταντόπουλο

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

ΜΜΕ

ΠΡΟΣ : Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Αβραμόπουλος

ΘΕΜΑ : Προκηρύξεις θέσεων που αλλοιώνουν την σύνθεση του Κλάδου του ΕΣΥ ΠΕ «Βιολόγων, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Χημικών»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τον νόμο του ΕΣΥ 2519/1997 άρθρα 42-44 οι Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Χημικοί ανήκουν στον ενιαίο κλάδο ΠΕ του ΕΣΥ. Παρόλο την ισχύ του νόμου, ορισμένες προκηρύξεις για κάλυψη θέσεων του κλάδου μας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ να αναφέρονται στον κλάδο ΠΕ «χημικών-βιοχημικών».

Με αφορμή το γεγονός αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: -Όπως προαναφέρθηκε τέτοιος κλάδος δεν …υφίσταται στην νομολογία του ΕΣΥ! Το γεγονός ότι στους οργανισμούς των νοσοκομείων υπήρχε και υπάρχει …επιμερισμός των πτυχίων του ΠΕ, δεν δικαιολογεί τις εν λόγω προκηρύξεις μιας και οι οργανισμοί των νοσοκομείων έγιναν προγενέστερα του ν. 2519/97 και δεν προσαρμόστηκαν έκτοτε! -Η μη αναφορά των «βιολόγων» στις εν λόγω προκηρύξεις εκτός του γεγονότος ότι δεν είναι σύννομη, ουσιαστικά στερεί από το νοσοκομείο την δυνατότητα αξιοποίησης συναδέλφων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα πλέον σύγχρονα αντικείμενα της Βιοϊατρικής.

Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα επιλογής συναδέλφου χημικού σε νοσοκομείο της Θεσσαλίας με 350 μόρια, αποκλείοντας συνάδελφο βιολόγο με 1350 μόρια! -Πρόσθετα στις εν λόγω προκηρύξεις δεν περιλαμβάνονται συνάδελφοι βιοεπιστήμονες προερχόμενοι από τα εξειδικευμένα αντικείμενα βιοεπιστημών Παν/μίων του εξωτερικού, αλλά και της χώρας μας, περιορίζοντας τις δυνατότητες επιλογής των νοσοκομείων.

Αναφερόμαστε σε συναδέλφους αποφοίτους από το τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας (Λάρισας), Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας (Ιωαννίνων), Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Θράκης). - Οι διοικήσεις των νοσοκομείων και το υπουργείο υγείας με εν λόγω προκηρύξεις αθελά τους και εν αγνοία τους εξυπηρετούν ενδοκλαδικές μικροσυντεχνιακές διαφορές μεταξύ των πτυχιούχων που υπάγονται στον ΠΕ. Με βάση τα παραπάνω καλούμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το υπουργείο υγείας να προσαρμόζει τις προκηρύξεις που αφορούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα άρθρα 42-44 του ν.2519/1997.

Η Ένωσή μας είναι υποχρεωμένη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη και κάθε ένδικο μέσο για κάθε τέτοια προκήρυξη, παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να σημάνει αναστολή η αναίρεση της διαδικασίας της προκήρυξης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

  Παπαδάκης Μάνος

Γ.Γραμματέας

 Πλατανιστιώτη Σοφία

Το ΔΣ της ΠΕΒ

Κοινοποιήσεις : Υφυπουργούς Υγείας Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Διοικήσεις των Νοσοκομείων ΚΕΣΥ

Θέσεις Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

04 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση και την αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Θέσεις Εργασίας

BSRC Fleming, Call for Expression of Interest

07 Ιουνίου 2018
BSRC Fleming, Call for Expression of Interest

Expression of Interest for Senior Group Leader Positions Fleming is seeking Senior Researchers to establish their own laboratories, and pursue high-end research aligning with the Center’s strategic prioritization in Research and Innovation. Two Senior Researcher positions will be available at the equivalent of associate or full professor level (Researcher B...

Επιμορφώσεις

53ο Θερινό Σχολείο, Δημόκριτος

16 Ιουνίου 2018
53ο Θερινό Σχολείο, Δημόκριτος

Για 53η συνεχή χρονιά ο Δημόκριτος το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας διοργανώνει, από τις 2 έως και τις 13 Ιουλίου 2018, το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ http://summerschool.demokritos.gr/ το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και μια μεγάλη προσφορά του Κέντρου στους προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Δηλώστε τη δωρεάν σας...

Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

 • Σακχαρώδης Διαβήτης

  Σακχαρώδης Διαβήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Συγγραφέας: Klaus Dugi Μετάφραση από: Γρηγοριάδη Σωκράτη (Grigoriadis Sokratis) – Βιολόγο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή, Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Diabetes mellitus' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη αυξάνεται, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο Klaus Dugi, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας, πραγματεύεται τα Read More
 • Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης

  Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Συγγραφέας: Anna Lorenc Μετάφραση από: Μαρίνα-Σαββίνα Τσατσαλίδη (Marina-Savvina Tsatsalidi) – Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Investigating the action of urease' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η Anna Lorenc του Volvox project εξηγεί τη σημασία του ενζύμου ουρεάση και παρουσιάζει ένα πρωτόκολλο για την αναπαράσταση της δράσης του στην τάξη. Read More
 • Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα

  Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Συγγραφέας: Jarek Bryk Μετάφραση από: Ντέα-Αλεξάνδρα Λάγκι (Ntea-Alexandra Lagki) - Φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Evolution in action: pathogens' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ) Προτάσεις κριτή (ηλικία/θέμα): κάτω από 11, 11-14, 14-16, 16-19 / Εξέλιξη, Γενετική, Πληθυσμιακή γενετική, Φύση της επιστήμης Οι παθογόνοι οργανισμοί, οι οποίοι απειλούν την Read More
 • 1
 • 2