Αντιπροσωπία της ΠΕΒ αποτελούμενη απο τον πρόεδρο της ΠΕΒ και τους συναδέλφους Ιωαννίδη Π και Ρίζου Ε, συναντήθηκε στις 14/12/11, με τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής ΒΑΕ καθ. κο Κωνσταντινίδη και το μέλος της επιτροπής  κο Δρακόπουλο  και ανέπτυξε το αίτημα της ΠΕΒ για την ένταξή των μελών της που δουλεύουν στο εργαστήρια στον  χώρο της Υγείας (Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα) στην λίστα των ΒΑΕ.Υπήρξε κατανόηση και  θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας. Μας επισημάνθηκε επίσης ότι η λίστα είναι σε διαρκή επεξεργασία και θα υφίσταται επαναξιολόγηση  ανά τριετία.

Ο κατάλογος των επαγγελμάτων που θα ανήκουν στα ΒΑΕ είναι στην τελική επεξεργασία και στα χέρια του Υπουργού ο οποίος έχει λάβει υπόψη του το αίτημα μας.

Η  ΠΕΒ θα προχωρήσει, μετά και την θετική έκβαση της σημερινής συνάντησης,  σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα χρειαστούν για την ικανοποίηση του αιτήματος μας.

Το ΔΣ της ΠΕΒ

 

Σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε 15/12/2011 στον Υπουργό Εργασίας και κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής ΒΑΕ

Αθήνα, 23/5/2011

Αριθμός Πρωτοκόλλου: Β 595

 

ΠΡΟΣ : -Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Λοβέρδο

- Υφυπουργό Υγείας κο Τιμοσίδη

- Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κο Δημόπουλο

- Γενικό Γραμματέα Υγείας κο Πολύζο

- Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας

ΘΕΜΑ : Σχέδιο Νόμου "Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες σχετικές διατάξεις"

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Καταρχήν οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση της ένωσής μας για την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου από το υπουργείο σας γιατί εκτός του ότι έρχεται να καλύψει σημαντικά θεσμικά κενά στο τομέα της υγείας, πρόσθετα αποτυπώνει ένα πολιτισμικό “στίγμα” με πολλαπλά θετικά μηνύματα από και προς την κοινωνία μας.

Θα μας επιτρέψετε ωστόσο ορισμένες βασικές επισημάνσεις που βασίζονται κυρίως στις προϋποθέσεις που θέτει για τις χώρες της ΕΕ και την χώρα μας το ΠΔ 26/2008, που αποτελεί εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/23/ΕΚ της ΕΕ :

α)  Ειδικά στο θέμα του επιστημονικού υπεύθυνου που ορίζεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις Τράπεζες Ιστών και Κυττάρων, Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (άρθρα 48,49,50 αντίστοιχα), αναφέρεται μοναδικά ο γιατρός (άρθρο 49 2γ). Ωστόσο αυτό δεν συμφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο δίκαιό μας (*), όπου αναφέρεται ρητά ότι επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο απόφοιτος ιατρικής ή βιολογικών επιστημών (άρθρο 17 1γ).

 • Ζητάμε την προσθήκη στους επιστημονικούς υπεύθυνους τους αποφοίτους Βιολογικών Επιστημών όπως ακριβώς ορίζεται στο ΠΔ 26/2008.

β) Στην διοίκηση του ΕΟΜ (Κεφ Δ άρθρο 25) αναφέρονται ορθά τα αντιπροσωπευτικά μέλη που συμμετέχουν, ωστόσο –κατά συνέπεια της προηγούμενης διόρθωσης- δεν αναφέρεται ο εκπρόσωπος των Βιολογικών Επιστημών

 • Ζητάμε την προσθήκη στην Διοίκηση του ΕΟΜ ένα εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων (σημειωτέον ότι η ΠΕΒ εκπροσωπείται στο ΚΕΣΥ).

Οι παραπάνω προσθήκες συνάδουν και απαιτούνται από τα προβλεπόμενα της σχετικής νομοθεσίας (ΠΔ 26/2008 αλλά και τον προγενέστερο νόμο 3305/05 στο “περί Τραπεζών Κρυοσυντήρησης”) , ενώ επί πλέον ανταποκρίνονται με την  ισχύουσα στελέχωση των σχετικών μονάδων. Τέλος η παρουσία της σχετικής παράλειψης, αντιτίθεται με την πολιτική “ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων” που ορθά προωθείται από το υπουργείο σας.

 

Με εκτίμηση και επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας,

 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΕΒ

 

Παπαδάκης Μάνος                                                        Κατωπόδης Γιώργος

Πρόεδρος                                                                    Γενικός Γραμματέας

 

 

* ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2008 - ΦΕΚ 51/Α'/24.3.2008

Αρθρο 17

(άρθρο 17 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ).

Υπεύθυνος.

 

1. Τα ιδρύματα ιστών ορίζουν έναν υπεύθυνο ο οποίος πρέπει, τουλάχιστον να πληρεί τους κατωτέρω όρους και να διαθέτει τα κατωτέρω προσόντα:

α) να διαθέτει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο σπουδών που χορηγείται ύστερα από κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ή άλλο κύκλο σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο στη χώρα, στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών.

β) να διαθέτει διετή τουλάχιστον πείρα στους σχετικούς τομείς.

Διαγνωστικά Εργαστήρια στον χώρο της  Υγείας : Ένα διαρκές ατόπημα πολιτικής της χώρας μας σε πλήρη αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν τόσο στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων των βιοεπιστημών στην υγεία, όσο και και στις πολιτικές υγείας όλου του κόσμου!

Έγγραφο έντονων ενστάσεων της ΠΕΒ προς την Υπουργό Υγείας κατά του προτεινόμενου ΠΔ για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.

Το εν λόγω ΠΔ σε αντίθεση των δηλώσεων της κυβέρνησης υπέρ του εκσυγχρονισμού της υγείας, της διεπιστημονικότητας, των "ανοικτών" επαγγελμάτων και της εξυγίανσης των οικονομικών της υγείας, υλοποιεί -με τρόπο μοναδικό στον κόσμο- τις μεταπολιτευτικές ακραίες συντεχνιακές λογικές μερίδας των εργαστηριακών ιατρικών συμφερόντων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Η οδηγία 36/2005/ΕΚ αναδεικνύει τις επιστημονικές και επαγγελματικές αλχημείες της χώρας μας στην υγεία, εκθέτοντας τη απέναντι και στην ΕΕ και στην επιστημονική κοινότητα και στον κάθε πολίτη.

Πρόταση συνεργασίας του ΔΣ της ΠΕΒ με τα τμήματα Βιοεπιστημών για την κατοχύρωση των μεταπτυχιακών Ειδικοτήτων στο τομέα της Υγείας, εστάλη στους προέδρους των 7 τμημάτων Βιοεπιστημών της χώρας μας προκειμένου -μετά την ψήφιση των ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων- να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την θεσμοθέτιση των μεταπτυχιακών ειδικοτήτων Βιοχημείας, Γενετικής και Μικροβιολογίας.

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.: Β 518

Αθήνα 21/11/09

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

http://www.pev.gr

 

ΠΡΟΣ:

κ. Φραγκούλη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Αθήνας,

κ. Αρσενάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Θεσσαλονίκης

κ. Γεωργιάδη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Πάτρας

κ. Λούη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας Κρήτης

κ. Μαμούρη, Πρόεδρο του Τμήματος  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

κ. Θυφρονίτη, Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

κ. Κοτσάρη, Πρόεδρο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

 

 

 

ΘΕΜΑ : Επαγγελματικοί τίτλοι Ειδικοτήτων Βιοεπιστημόνων 

Αξιότιμοι κοι Πρόεδροι,

Το ζήτημα των κατευθύνσεων, μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά και επαγγελματικά πεδία απασχολεί συνεχώς την «κοινότητα» των βιοεπιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Θεσμικές ρυθμίσεις με βάση  επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς όρους και προϋποθέσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Υγεία - που εστιάζεται το έγγραφό μας- να αναφέρουμε την Ιταλία, όπου η ένωση των βιολόγων (Οrdine Nationale de Biologi- www.onb.it) σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά τμήματα έχει καταφέρει να θεσμοθετήσουν τις μεταπτυχιακές ειδικότητες : Βιοχημείας (Patologia Clinica), Γενετικής (Laboratorio di Genetica), Διαιτολογίας και  Μικροβιολογίας. Στην χώρα μας, μόλις πρόσφατα ,όπως γνωρίζετε ολοκληρώνεται η θεσμική σύνδεση των ακαδημαϊκών προσόντων των πτυχιούχων βιοεπιστημόνων για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Η θεσμική σύνδεση και κατοχύρωση μεταπτυχιακών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων με επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τους δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και η «εμπλοκή» στο θέμα αυτό και άλλων κλάδων (πχ ιατρικών  ειδικοτήτων) δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το θέμα. Εξαίρεση αποτελεί η ειδικότητα της Βιοχημείας (Κλινική Χημεία) για την οποία σύμφωνα με το ΠΔ 131/73 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του επαγγελματικού τίτλου ειδικότητας του Κλινικού Χημικού για βιοχημικούς, βιολόγους, χημικούς εάν όμως αποκτηθεί …στο εξωτερικό(!).

Με αφορμή την πρόσφατη ένταξη (11/09) της ειδικότητας του Κλινικού Γενετιστή στην οδηγία 2005/36/EC της  ΕΕ στις ειδικότητες των γιατρών, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την αναγκαιότητα παρέμβασης των τμημάτων Βιολογίας προς τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας όσον αφορά τουλάχιστον στις τρεις  κάτωθι ειδικότητες :

Η Ειδικότητα της Βιοχημείας : Από το 1973 που ψηφίστηκε το ΠΔ 131/73 που επέτρεπε στους βιολόγους, χημικούς, και επιστήμονες (=βιοχημικοί) με κατάλληλη εμπειρία η μετά από εκπαίδευση, να αποκτούν την ειδικότητα της Βιοχημείας δεν έχει υλοποιηθεί, γιατί εκκρεμεί η ψήφιση σχετικών διαταγμάτων για την ενεργοποίησή του. Παραμένουμε, δηλαδή, η μοναδική χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει την ειδικότητα της Βιοχημείας σε επιστήμονες εκτός γιατρών εφόσον αυτή αποκτηθεί στο εξωτερικό! Η άρνηση της Πολιτείας στους συναδέλφους μας να εκπαιδευτούν στην χώρα τους, εκτός των νομικών και συνταγματικών ζητημάτων που εγείρει, αντιφάσκει με την πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στα βιοχημικά εργαστήρια: Οι βιοχημικοί στελεχώνουν (έως και 100% του προσωπικού) η και διευθύνουν βιοχημικά εργαστήρια μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων. Η κατάσταση αυτή προσβάλλει ευθέως το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και ιδίως τα Τμήματά μας.

Η Ειδικότητα της Γενετικής : Οι υπηρεσίες Γενετικής στη χώρα μας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς ιδιαίτερα μέσω του Προγεννητικού Ελέγχου γενετικών νοσημάτων. Πρόσθετα με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό οι γενετικοί παράγοντες -η γενετική ταυτότητα κάθε ατόμου φαίνεται, ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια εργαλεία διάγνωσης και θεραπείας σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες ατόμων και νοσημάτων, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό  η Μοριακή διάγνωση ήδη χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενειών ( πρόβλεψης ή επιβεβαίωσης νοσημάτων). Ωστόσο παρά τη δεδομένη και διευρυμένη προσφορά των βιολόγων, παρά τις θετικές εισηγήσεις των σχετικών φορέων (και σχετικών επιτροπών και οργάνων όπως το ΚΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας) η θεσμοθέτηση των υπηρεσιών Γενετικής και της ειδικότητας του Γενετιστή  στη χώρα μας δεν έχει υλοποιηθεί! Η χώρα μας, αποτελεί για μια ακόμα φορά  , τη μοναδική εξαίρεση στη διευρυμένη ΕΕ.Επιβάλλεται, λοιπόν,  η άμεση θεσμοθέτηση της εργαστηριακής ειδικότητας του Γενετιστή, ως ισότιμη ειδικότητα μεταξύ εκπαιδευμένων βιολόγων, γιατρών και βιοεπιστημόνων, ως θεσμικό μέτρο που θα εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες υγείας μας, βελτιώνοντας την ποιότητά τους, που έως σήμερα εξαρτάται από τη γνώση, την εμπειρία και τη συνείδηση του βιολόγου ή γιατρού Γενετιστή.

Η Ειδικότητα της Μικροβιολογίας : Στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων μας, η μελέτη των μικροβίων αποτελεί διακριτό γνωστικό πεδίο, που διδάσκεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζεται μέσω της μοριακής, κυτταρικής, συστηματικής και εξελικτικής βιολογίας, όπως και της γενετικής ή ανοσοβιολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα. Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν ένα –μοναδικό για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών- γνωστικό υπόβαθρο ικανό να τους προετοιμάσει για την μετεκπαίδευσή τους στην ειδικότητα της “Βιολογίας των Μικροοργανισμών” ήτοι της Μικροβιολογίας.

Ιστορικά στη χώρα μας η ειδικότητα της Μικροβιολογίας αφορούσε μόνο τους αποφοίτους γιατρούς, ωστόσο το γεγονός αυτό δεν συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, αλλά και τα ισχύοντα σε άλλες χώρες. Αντίθετα μάλιστα η κοινή ειδικότητα βιολόγων και γιατρών (πχ στην Ιταλία : Mikrobiologie e Virologie) δεν είναι ειδικότητα προτίμησης των γιατρών [που αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με τα ιδιωτικά εργαστήρια που κατέχουν οι βιολόγοι (70-80%)]. Η θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Μικροβιολογίας για τους βιοεπιστήμονες θα συμβάλλει στο θεσμικό εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό της χώρας μας και θα επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της υγείας (βλέπε σχετικό άρθρο που βασίστηκε σε έγγραφο της ΠΕΒ στο «Βήμα» http://www.tovima.gr/ Τετάρτη 20/05/2009)

Πρόκειται δηλαδή για τις μεταπτυχιακές ειδικότητες που διαρκούν 4-5 χρόνια (πχ στην Ιταλία η διάρκειά τους από το 2009 έγινε από 4 σε 5 χρόνια) και καταλήγουν σε επαγγελματικό τίτλο ειδικότητας που απονέμεται από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΕΒ έχει ως τώρα παρέμβει επανειλημμένα για τις  ειδικότητες της Βιοχημείας (Κλινικής Χημείας) και της Γενετικής χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομολογουμένως αμήχανη Πολιτεία που αδυνατεί να προβεί σε εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις. Πιστεύουμε, ότι μετά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, η διεκδίκηση των ειδικοτήτων στα συγκεκριμένα αντικείμενα αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα. Σε αυτή ακριβώς την φάση πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η παρέμβασή  των Πανεπιστημιακών τμημάτων ώστε με το κύρος της θεσμικής τους οντότητας που διαθέτουν  να τεκμηριωθεί και να προωθηθεί το θέμα των ειδικοτήτων των βιοεπιστημόνων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία και θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΠΕΒ
Μάνος Παπαδάκης

Θέσεις Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

04 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση και την αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Θέσεις Εργασίας

BSRC Fleming, Call for Expression of Interest

07 Ιουνίου 2018
BSRC Fleming, Call for Expression of Interest

Expression of Interest for Senior Group Leader Positions Fleming is seeking Senior Researchers to establish their own laboratories, and pursue high-end research aligning with the Center’s strategic prioritization in Research and Innovation. Two Senior Researcher positions will be available at the equivalent of associate or full professor level (Researcher B...

Επιμορφώσεις

53ο Θερινό Σχολείο, Δημόκριτος

16 Ιουνίου 2018
53ο Θερινό Σχολείο, Δημόκριτος

Για 53η συνεχή χρονιά ο Δημόκριτος το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας διοργανώνει, από τις 2 έως και τις 13 Ιουλίου 2018, το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ http://summerschool.demokritos.gr/ το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και μια μεγάλη προσφορά του Κέντρου στους προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Δηλώστε τη δωρεάν σας...

Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

 • Σακχαρώδης Διαβήτης

  Σακχαρώδης Διαβήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Συγγραφέας: Klaus Dugi Μετάφραση από: Γρηγοριάδη Σωκράτη (Grigoriadis Sokratis) – Βιολόγο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή, Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Diabetes mellitus' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη αυξάνεται, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο Klaus Dugi, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας, πραγματεύεται τα Read More
 • Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης

  Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Ανακαλύπτοντας τη δράση της ουρεάσης Συγγραφέας: Anna Lorenc Μετάφραση από: Μαρίνα-Σαββίνα Τσατσαλίδη (Marina-Savvina Tsatsalidi) – Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Investigating the action of urease' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ). Η Anna Lorenc του Volvox project εξηγεί τη σημασία του ενζύμου ουρεάση και παρουσιάζει ένα πρωτόκολλο για την αναπαράσταση της δράσης του στην τάξη. Read More
 • Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα

  Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Εξέλιξη εν δράσει: παθογόνα Συγγραφέας: Jarek Bryk Μετάφραση από: Ντέα-Αλεξάνδρα Λάγκι (Ntea-Alexandra Lagki) - Φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). (Πρόκειται για του άρθρο 'Evolution in action: pathogens' του Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ) Προτάσεις κριτή (ηλικία/θέμα): κάτω από 11, 11-14, 14-16, 16-19 / Εξέλιξη, Γενετική, Πληθυσμιακή γενετική, Φύση της επιστήμης Οι παθογόνοι οργανισμοί, οι οποίοι απειλούν την Read More
 • 1
 • 2