Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την σύσταση της ολιγομελούς εκδοχής (Συντονιστής, Αναπληρωτής Συντονιστής, και Μέλη) των Θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Β. (Υγείας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Τροφίμων) όπως αυτή αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Β. της 24/6/2017 με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους κατόπιν της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έγινε από το Δ.Σ.

Η σύσταση και λειτουργία των Θεματικών Επιτροπών προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ.7 και άρθρο 23 του Καταστατικού της Π.Ε.Β. (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β.).

Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό (Ε.Κ.) της Π.Ε.Β., ο οποίος και ψηφίστηκε από τα μέλη του τρέχοντος Δ.Σ. (Πράξη 2, 3-2-2017) (αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β.).

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό οι Θεματικές Επιτροπές διαχειρίζονται και οργανώνουν τα διάφορα θέματα που αφορούν τον αντίστοιχο τομέα προτείνοντας, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. χωρίς οι προτάσεις να είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ.

Την ευθύνη της τελικής απόφασης έχει πάντα το Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

Διαβάστε αναλυτικότερα για τα μέλη των επιτροπών και τις υποχρεώσεις τους.

Θέσεις Εκπαίδευσης

Θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Harvard Medical School : Bo...

19 Σεπτεμβρίου 2017
Θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Harvard Medical School : Boston, MA, United States

προς ενημέρωσή σας Τρεις θέσεις είναι ανοικτές για υποψήφιους μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Harvard Medical School : Boston, MA, United States. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας: Βοηθός εργαστηρίου στο Pinewood American International...

12 Σεπτεμβρίου 2017
Θέση εργασίας: Βοηθός εργαστηρίου στο Pinewood American International School, Θεσσαλονίκη

Ζητείται αγγλομαθής βοηθός εργαστηρίου στο σχολείο Pinewood στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να δείτε την αγγελία εδώ. Και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση εδώ.

Επιμορφώσεις

Ημερίδα ΠΕΒ "Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν κ...

14 Σεπτεμβρίου 2017
Ημερίδα ΠΕΒ "Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν και Μέλλον"

Στα πλαίσια των εκθέσεων HealthLab, EcoLink, Chem17 που θα πραγματοποιηθούν 24-26 Νοέμβρη στο MEC Παιανίας (Λεωφόρος Λαυρίου 301, 19002 Παιανία Αττικής), η ΠΕΒ διοργανώνει επιστημονική Ημερίδα με θέμα "Ο Προγεννητικός Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων: Παρόν και Μέλλον". Διακεκριμένοι Γενετιστές από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα θα παρουσιάσουν την σύγχρονη πρακτική...