Θέμα: ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Δ3 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας των ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2011

 • Για να διαμορφωθούν οι «προτεινόμενες απαντήσεις» στα εξεταζόμενα πανελλαδικώς μαθήματα Βιολογίας, συνεκτιμώνται αφενός οι απόψεις ευάριθμων έμπειρων συναδέλφων διδασκόντων σε Λύκεια, βαθμολογητών επί πολλά χρόνια και αφετέρου πανεπιστημιακών συναδέλφων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ κατά περίπτωση. Η παραπάνω διαδικασία  ακολουθήθηκε και για τις φετινές εξετάσεις.  Υπήρξε απόλυτη ομοφωνία ότι η ορθή απάντηση για το επίμαχο ερώτημα του Δ3 θέματος στο μάθημα Βιολογία Γ.Π. (Πανελλήνιες Εξετάσεις 14-5-2011) είναι ότι πρόκειται για ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ανοσοβιολογική απόκριση. Η άποψη που υποστηρίζει ότι αφορά ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ανοσοβιολογική απόκριση δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά και δεν εκπηγάζει από την εξεταζόμενη ύλη του σχολικού εγχειριδίου.
 • Για να οδηγηθεί ο διαγωνιζόμενος στη σωστή απάντηση απαιτείται κριτική συνεκτίμηση των δεδομένων του προβλήματος και των στοιχείων της εξεταζόμενης ύλης. Επιπλέον, είναι δεδομένο πως στα κριτήρια βαθμολόγησης συμπεριλαμβάνονται και ο τρόπος σκέψης και τα κριτήρια προσέγγισης.
 • Αποτελεί πάγια θέση μας η απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων και η αποφυγή εντάσεων που αναστατώνουν τους υποψηφίους ή τους καλλιεργούν προσδοκίες και αποδυναμώνουν την προσπάθειά τους. Κακώς, όμως, το θέμα συντηρείται και γιγαντώνεται με πρωτοφανή τρόπο, αλλά και ετεροβαρώς σε σχέση με προβλήματα σε άλλα μαθήματα. Φυσικά συμμετείχαμε έντονα στον «εσωτερικό» διάλογο των συναδέλφων μας βαθμολογητών, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή και αιτιολογημένη στάση που προάγει την ισόνομη και αποτελεσματική αξιολόγηση.
 • Από την πρώτη στιγμή διαθέταμε την άποψη συναδέλφων μας Βιολόγων ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ και ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις, οπότε και ετέθει ιδιαίτερα παραπλήσιο ερώτημα. Τόσο οι «ενδεικτικές απαντήσεις» της ΚΕΕ 2005 για αυτό το θέμα, όσο και η άποψη που επικράτησε μεταξύ των βαθμολογητών ομοφωνούσαν ότι πρόκειται για ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ανοσοβιολογική απόκριση! Επιπλέον δεν γνωρίζουμε να υπήρξε καμία δημόσια διαφωνία προς αυτό.
 • Συμμεριζόμαστε εμπράκτως  την αγωνία συναδέλφων μας με διαφορετική άποψη για να μην αδικηθούν κάποια παιδιά. Αυτό, όμως, δεν υπηρετείται με την αποδοχή επιστημονικά αδόκιμων θέσεων, οι οποίες δεν τεκμηριώνονται από την εξεταζόμενη ύλη. Οι αιτιάσεις  για την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων (του συγκεκριμένου μα και τόσων άλλων σε πλήθος μαθημάτων, τα οποία γέμουν προβλημάτων), αλλά και της υφής της διδασκαλίας (όλων των μαθημάτων) σε σχολεία και φροντιστήρια, είναι αντικείμενο μια γενικότερης και -δυνάμει- παραγωγικής συζήτησης, αλλά επ’ ουδενί δεν ακυρώνουν τα προηγούμενα.
 • Εκτιμούμε την ευαισθησία του βουλευτή Μ. Κεφαλογιάννη για την δίκαιη αντιμετώπιση των υποψηφίων, αν και έπρεπε να διασταυρώσει τα στοιχεία που του παρασχέθηκαν, αναρωτιόμαστε όμως για τα κίνητρα όσων του τα παρείχαν, ευχόμενοι να είναι αγαθά, εφόσον είναι δεδομένο ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αληθή.
 • Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε ανοιχτό διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά  και για το συνολικό πλέγμα «εξετάσεις-τρόποι διδασκαλίας-σχολείο-φροντιστήριο». Προς το παρόν, ας αφεθούν οι υποψήφιοι απερίσπαστοι.
 • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011 στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ ήταν σαφή και αφορούσαν μεγάλο τμήμα της εξεταζόμενης ύλης. Παράλληλα, είχαν έντονη διαβάθμιση δυσκολίας. Τα θέματα, τα οποία απαιτούσαν κριτική προσέγγιση ήταν σαφώς περισσότερα από αυτά των προηγούμενων χρόνων, γεγονός θετικό.

Επιπρόσθετα, η έκταση των ζητούμενων απαντήσεων ήταν πολύ μεγάλη. Επισημαίνεται ότι για την ορθή απάντηση του ερωτήματος Δ5 προαπαιτείται η σωστή προσέγγιση προηγούμενων ερωτημάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη απώλεια μορίων, στοιχείο μη επιθυμητό.

Τέλος, σε κάποια θέματα υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ισότιμα δεκτές. Ατυχώς και πάλι οι οδηγίες βαθμολόγησης από την ΚΕΕ είναι ελλιπείς. Για την εξασφάλιση της ισονομίας μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης των υποψηφίων απαιτείται η παροχή πληρέστερων και σαφέστερων οδηγιών.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ)

Μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις εδώ.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, όχι μόνο ή κυρίως ως θεσμός και διαδικασία, αλλά όσον αφορά την υφή και τη στόχευση των θεμάτων που τίθενται, αποτελούν στοιχείο διαρκούς συζήτησης εύλογα, ως προς την αποτελεσματικότητα της επιχειρούμενης αξιολόγησης. Παράλληλα, με αυτά τα χαρακτηριστικά τους, περιχαρακώνουν την εκπαιδευτική πράξη στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, τουλάχιστον, σε πλαίσια που - κατά μια άποψη- δεν προάγουν ούτε το βάθος της  εκπαιδευτικής διαδικασίας, ούτε και την χρηστική αξιολόγηση των πολύπλευρων δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών του Λυκείου.

Ανεξάρτητα, το δυνατόν, από τα προηγούμενα έχει μεγάλη σημασία τα θέματα που τίθενται να προάγουν τη βέλτιστη αξιολόγηση στο προκαθορισμένο πλαίσιο! Κάτι που συχνά δε συμβαίνει σε πλήθος εξεταζόμενων μαθημάτων, μηδέ - φυσικά -  εξαιρουμένων των εξεταζόμενων βιολογικών μαθημάτων (Βιολογία Γ.Π., Βιολογία Θ.Κ. και Βιοχημεία - ως μέρος του μαθήματος Χημεία - Βιοχημεία της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1).

Κατ’ επανάληψη έχουμε ζητήσει να διαμορφωθούν «τράπεζες θεμάτων» μετά από ανοιχτή διαδικασία, να δημιουργηθεί «σώμα βαθμολογητών», οι «λύτες» στην ΚΕΕ να είναι τουλάχιστον δύο (ανεξάρτητα εργαζόμενοι ο ένας από τον άλλο), εξορθολογισμό της διαδικασίας ορισμού των εισηγητών των θεμάτων, κεντρικός συντονισμός των βαθμολογικών κέντρων -  θεσμοθετημένη διαβούλευση των «συντονιστών» βαθμολόγησης - και συναπόφαση τους, σαφείς και πλήρεις οδηγίες βαθμολόγησης από την ΚΕΕ  και άλλα που η εμπειρία έχει αναδείξει, είναι εύκολα υλοποιήσιμα …και με χαμηλό κόστος. Εκτός από μια πιλοτική - ατελή  προσπάθεια συντονισμού των βαθμολογικών κέντρων, ΤΙΠΟΤΕ άλλο δεν έχει γίνει.

Παράλληλα, οι συνάδελφοι βαθμολογητές καλούνται και πάλι (και ίσως πολύ πιο έντονα λόγω της οικονομικής συγκυρίας) να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» αξιολογώντας χρηστά και αποτελεσματικά, υπαμειβόμενοι τουλάχιστον και εργαζόμενοι σε απαράδεκτες συνθήκες (ουσιαστικά η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους οφείλεται στο φιλότιμο και το αίσθημα τους προσφοράς).

Το μόνο που με πολύ κόπο έχει αναδειχθεί, είναι να ακούγονται ευρέως και να λαμβάνονται ουσιαστικά υπ’ όψιν οι απόψεις των αρμόδιων Επιστημονικών Ενώσεων για τα θέματα που έχουν τεθεί και να μην εξαρτάται  και η ψυχολογία των διαγωνιζόμενων από μια πανσπερμία, συχνά  αντικρουόμενων προσωπικών, στάσεων διαφόρων συναδέλφων.

Συνεπώς, στην παρούσα χρονική στιγμή προβάλλει ως αναγκαιότητα η συνδράση ΟΛΩΝ των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων συναδέλφων. Για αυτό παρακαλούμε όλες και όλους:

Να επικοινωνήσουν, εγκαίρως,  με την ΠΕΒ για να συνδιαμορφωθεί  η άποψη της για τα θέματα των εξεταζόμενων βιολογικών μαθημάτων.

Ως διδάσκοντες (σε σχολεία ή φροντιστήρια) και βεβαίως ως βαθμολογητές να συνδράμουν - και πάλι επικοινωνώντας εγκαίρως - για μια πανελληνίως ενιαία και τεκμηριωμένη (παιδαγωγικά και επιστημονικά) αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ Η ΣΥΝΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!

Για την Επιτροπή Παιδείας της  Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων,

Ο συντονιστής

Ανδρέας Ζοάνος

Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011 στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Λυκείων και ΕΠΑΛ χαρακτηρίζονται ως σαφή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης και αναδεικνύουν την κριτική και συνδυαστική ικανότητα των υποψηφίων, περισσότερο από προηγούμενα χρόνια, γεγονός ενθαρρυντικό. Ένας μαθητής με ουσιαστική κατανόηση και γνώση της εξεταζόμενης ύλης μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις της εξέτασης.

Θεωρούμε ότι η παροχή σαφέστερων οδηγιών από την ΚΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στην αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, καθώς και πάλι οι παρεχόμενες οδηγίες δεν είναι επαρκείς.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία για τη συνέχεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΒ

Μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις εδώ

Απάντηση στον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κο Κουλαϊδή για το άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  29 /4/2011

 

Αξιότιμε Κε Κουλαϊδή

 

Διαβάσαμε με μεγάλη έκπληξη τα όσα υποστηρίζετε για την «αναβάθμιση» της Βιολογίας στο Νέο Λύκειο με πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας αλλά και της κοινής λογικής.

 

Γράφετε για στέρεη γενική γνώση, βαθμιαία εξειδίκευση και «εξορθολογισμό» του αριθμού των μαθημάτων.

 

Όμως για ποια στέρεη γενική γνώση γράφετε, όταν στην Β και Γ τάξη του σημερινού Λυκείου οι ώρες Γενικής Παιδείας αποτελούν το 70%  και οι ώρες κατεύθυνσης το 30%, ενώ στο «Νέο Λύκειο» οι ώρες Γενικής Παιδείας περιορίζονται σε λιγότερο από το 25% ενώ οι ώρες κατεύθυνσης εκτοξεύονται πάνω από το 75%;

 

Σε ότι αφορά τη Βιολογία -που υποστηρίζετε ότι αναβαθμίζεται- η διδασκαλία της εξαντλείται σε ένα μονόωρο μάθημα στα Α Λυκείου, που σωστά λέτε ότι για πρώτη φορά εισάγεται.

 

Δεν λέτε, όμως,  ότι δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο αλλά την προσθέσατε μετά από δική μας πρόταση και επιμονή.

 

Δεν λέτε ότι θα διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, ενώ διακηρύσσετε ότι καταργείτε τα μονόωρα μαθήματα ως αντιπαιδαγωγικό μέτρο.

 

Δεν λέτε, ότι καταργήσατε τις ώρες Βιολογίας στην Β και Γ τάξη που μέχρι τώρα διδάσκονταν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές.

 

Δεν λέτε, επίσης, ότι τις ώρες Βιολογίας στην Β και Γ τάξη που υποχρεωτικά θα διδάσκονταν όλοι οι μαθητές της Α Κατεύθυνσης όπως αρχικά προβλέπονταν, τις μετατρέψατε σε εναλλακτική επιλογή με την Πληροφορική. (Παρά το ότι ένα μεγάλο ποσοστό -το 65% των πολιτών- στην έρευνα κοινής γνώμης που το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε – θεωρούν ότι το μάθημα της βιολογίας πρέπει να είναι -σίγουρα ή μάλλον- υποχρεωτικό).

 

Τέλος δεν λέτε ότι, δεν θα μπορεί πλέον κανείς Βιολόγος να ανήκει οργανικά σε οποιοδήποτε Λύκειο, αφού οι οργανικές θέσεις προκηρύσσονται μόνο με τις υποχρεωτικές ώρες(για την Βιολογία μόνο η μία ώρα της Α Λυκείου), με τις σαφείς συνέπειες στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

 

Ποια είναι η βαθμιαία και προοδευτική εξειδίκευση που γράφετε,  όταν απότομα μετά την Α Λυκείου ο μαθητής ακολουθεί σχεδόν αποκλειστικά μαθήματα κατεύθυνσης; Που υπάρχει η οποιαδήποτε κλιμακωτή μετάβαση στην εξειδίκευση;

 

Για ποιόν «εξορθολογισμό» του αριθμού των μαθημάτων γράφετε, όταν αυτός συνίσταται στην τεχνητή συγχώνευση διακριτών επιστημονικών αντικειμένων, διδασκόμενων από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς; Υπάρχει πουθενά σε προγράμματα άλλων χωρών μια τέτοια συγχώνευση, χωρίς κοινό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό; Η «ενοποίηση» της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας κάτω από ένα ενιαίο τίτλο, τι άλλο εξυπηρετεί εκτός από την τεχνητή μείωση του αριθμού των μαθημάτων;

 

Εκεί όμως που έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση της Βιολογίας είναι η εναλλακτική της διδασκαλία με την Πληροφορική στην Β και Γ τάξη. Όπως επίσης παγκόσμια πρωτοτυπία είναι το ότι περισσότερο από το 90% των μαθητών του Λυκείου ΔΕΝ θα διδαχθεί για τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου, για το DNA το γενετικό υλικό των οργανισμών, καθώς και για την εξέλιξη των οργανισμών.

 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της «αναβάθμισης» της Βιολογίας – όπως ισχυρίζεστε – βρέθηκε επαρκής χρόνος για την διδασκαλία των άλλων θετικών επιστημών, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαία η διδασκαλία της Βιολογίας σε όλους τους μαθητές της σχετικής κατεύθυνσης. Και βέβαια η διάζευξη αφορά μόνο την Βιολογία που έχει, έτσι κι αλλιώς, τις λιγότερες διαθέσιμες ώρες.

 

Με ποια λογική ο δεκαεξάχρονος μαθητής θα πρέπει να επιλέξει από την Α Λυκείου την συγκεκριμένη σχολή που επιθυμεί; Αν, στην πορεία, δηλαδή στην Β Λυκείου,  ενδιαφερθεί για άλλο παρεμφερές αντικείμενο δεν θα έχει την δυνατότητα να το ακολουθήσει, μιας και δεν θα έχει επιλέξει το κατάλληλο μάθημα. Και βέβαια θεωρείτε ότι ένας μαθητής που ενδιαφέρεται πχ για Πολυτεχνικές Σχολές – που πιθανότατα θα επιλέξει την Πληροφορική – δεν έχει ανάγκη βιολογικών γνώσεων. Φυσικά  γνωρίζετε ότι πολλές ειδικότητες όπως του Χημικού Μηχανικού Περιβάλλοντος ή του Πολιτικού Μηχανικού έχουν πολλά μαθήματα σχετικά με Βιολογικά Συστήματα,  Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της αειφορική ανάπτυξης, με βιολογικές γνώσεις της …Γ’ Γυμνασίου.

 

Πολύ σωστά γράφετε ότι «Τα μαθήματα πρέπει να υπηρετούν μια ενιαία και σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγκες λογική» μόνο που στην πράξη οι επιλογές σας δεν ακολουθούν καμία σύγχρονη ανάγκη και καμία λογική. Ποια σύγχρονη ανάγκη στερεί τους μαθητές από την γνώση μιας επιστήμης που έχει (μαζί με τα υπολογιστικά συστήματα) τις περισσότερες ανακαλύψεις και έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινή ζωή; Σε ποιο άλλο εκπαιδευτικό σύστημα ανεπτυγμένης χώρας διδάσκεται εναλλακτικά και σε τόσο περιορισμένο διδακτικό χρόνο; Έχουμε δημοσιοποιήσει(www.pev.gr) και σας έχουμε κοινοποιήσει σχετικά προγράμματα άλλων χωρών.

 

Δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε αυτή την πρωτοφανή και βλαπτική για το κοινωνικό σύνολο επιλογή παρά μόνο για λόγους συντεχνιακών πιέσεων. Όμως οι Έλληνες μαθητές έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν (και η Πολιτεία  υποχρέωση να τους τα παρέχει) τα αναγκαία εφόδια  για να συμμετάσχουν στο σύγχρονο γίγνεσθαι.

 

Η πολιτική (και ακαδημαϊκή) υπευθυνότητα επιτάσσει τη διόρθωση των στρεβλώσεων του σχεδίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τεκμηριωμένες και κοινωνικά χρηστικές απόψεις. Αυτό, εξάλλου, δεν προτάσσει η «ανοιχτή διαβούλευση»;

 

Ευελπιστούμε ότι υπάρχει η θέληση και η αποφασιστικότητα από σας. Θα συμφωνήσετε, βέβαια, ότι  η βιωσιμότητα του σχεδίου θα κριθεί και από την υπευθυνότητα που θα δείξουν οι εμπνευστές του απέναντι στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

 

 

 

Αθήνα 6/5/2011

 

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης  Βιοεπιστημόνων

Θέσεις Εκπαίδευσης

ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» 2017-2018

20 Νοεμβρίου 2017
ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2017-2018 - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι σας προωθούμε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: 15...

Θέσεις Εργασίας

13 Θέσεις εργασίας για Βιολόγους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και...

14 Νοεμβρίου 2017
13 Θέσεις εργασίας για Βιολόγους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

Προκυρήχθηκαν θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς ενδιαφέροντος αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, περιβάλλοντος κ.α. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Συγκεκριμένα προκυρήχθηκαν 13 Θέσεις εργασίας για Βιολόγους στους τομείς: 1) Ιχθυολογία 2) Διαχείριση περιβάλλοντος και δασών 3) Μικροβιολογία 4) Βιο-ασφάλεια 5) Υδατοκαλλιέργειες Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων...

Επιμορφώσεις

Επιστημονική Ημερίδα

20 Νοεμβρίου 2017
Επιστημονική Ημερίδα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στις 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00-2:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Κτήριο 8) Επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Ηθικές προκλήσεις στην Έρευνα με Βιολογικό υλικό".

Ομάδα Εργασίας Φοιτητών

 • Ένας νευρικός διακόπτης για το φόβο

  Ένας νευρικός διακόπτης για το φόβο Ένας νευρικός διακόπτης για το φόβο Sarah Stanley Μετάφραση από: Μαρίνα-Σαββίνα Τσατσαλίδη (Marina-Savvina Tsatsalidi) – Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). Όταν κάτι μας τρομάζει, θα πρέπει να παγώσουμε ή να το ερευνήσουμε; Η Sarah Stanley περιγράφει πώς οι επιστήμονες από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (European Molecular Biology Laboratory) εξερευνούν τα μυστήρια του εγκεφάλου, προσπαθώντας να κατανοήσουν την αντίδρασή μας στο φόβο. (Πρόκειται για του Read More
 • Ανάμεικτες αισθήσεις: κατανοώντας τη συναισθησία

  Ανάμεικτες αισθήσεις: κατανοώντας τη συναισθησία Ανάμεικτες αισθήσεις: κατανοώντας τη συναισθησία Amanda Tilot Μετάφραση από: Νεφέλη Γαρούφη (Nefeli Garoufi) – Φοιτήτρια Βιολογίας, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). Πώς θα ήταν οι αριθμοί και οι μουσικές νότες, αν είχαν χρώματα; Οι άνθρωποι με συναισθησία βιώνουν τον κόσμο με αυτό τον τρόπο – και οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν το γιατί. (Πρόκειται για το άρθρο 'Blended senses: understanding synaesthesia' από το Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για Read More
 • Φως εν Ζωή: η χημεία του βιοφωτισμού

  Φως εν Ζωή: η χημεία του βιοφωτισμού Φως εν Ζωή: η χημεία του βιοφωτισμού Gianluca Farusi, Susan Watt Μετάφραση από: Αλέξανδρο Χαρωνιτάκη (Alexander Charonitakis) – Φοιτητής Βιολογίας, ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος, MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (PanHellenic Union of Bioscientists). Εμπλουτίστε τα μαθήματα χημείας σας, παρατηρώντας το φαινόμενο του βιοφωτισμού. (Πρόκειται για το άρθρο 'Living light: the chemistry of bioluminescence' από το Scienceinschool, έχει δοθεί άδεια για μετάφραση και δημοσίευση από την ΠΕΒ) Οι εμφανίσεις του βιοφωτισμού, αποτελούν ένα από τα φυσικά Read More
 • 1
 • 2