Νομοθεσία

Επιστολή 3 συλλόγων για το άρθρο 51

E-mail Εκτύπωση PDF

Επισυνάπτεται το έγγραφο των 3 συλλόγων που θίγονται από το άρθρο 51, το οποίο στάλθηκε ως κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 15:42 )
 

Έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων σχετικά με το άρθρο 51

E-mail Εκτύπωση PDF

Επισυνάπτεται το έγγραφο της Π.Ε.Β., το οποίο προωθήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με Θέμα το Σχέδιο Νόμου για «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», άρθρο 51.

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014 15:42 )
 

Επαγγελματικά δικαιώματα

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων σταθερά δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Πολλά από τα αναφερόμενα στα συνημμένα (1 και 2) έχουν κατακτηθεί με σημαντική προσπάθεια της ΠΕΒ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να εγγραφούν στην ΠΕΒ (αν δεν είναι μέλη), να τακτοποιηθούν οικονομικά (αν είναι μέλη) και να αγωνιστούν μαζί με το ΔΣ της ΠΕΒ για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων στόχων μας.


Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 17:22 )
 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Με την εγκύκλιο από την 21/12/2011 (εδώ) διευκρινίζονται οι άρσεις των περιορισμών που ίσχυαν σχετικά με τις ιδρύσεις των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ειδικά τα ονομαζόμενα ως Διαγνωστικά Εργαστήρια. Ειδικότερα στην παράγραφο 7 διευκρινίζονται τα συγκεκριμένα άρθρα του ΠΔ 84/2001 που καταργούνται και ενδιαφέρουν τους συναδέλφους αποφοίτους τμημάτων Βιοεπιστημών.  Η αδειοδότηση της ίδρυσης των εργαστηρίων θα παρέχεται πλέον απο τις Νομαρχίες αν και οι διαδικασίες δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως και αυτό οφείλεται όχι μόνο σε ελλείψεις διευκρινιστικών εγκυκλίων του υπουργείου υγείας, αλλά και στις έντονες αντιρρήσεις κατά του "ανοίγματος" των προϋποθέσεων ίδρυσης εργαστηρίων και σε άλλους επιστήμονες και επιχειρηματίες (εκτός γιατρών). Οι αντιρρήσεις προέρχονται απο Πανεπιστημιακούς γιατρούς, Επιστημονικές και Επαγγελματικές ενώσεις γιατρών (κυρίως Μικροβιολόγων). Η εγκύκλιος ωστόσο είναι σε θετική εκσυγχρονιστική κατεύθυνση, αν και απαιτείται πρόσθετη συγκεκριμενοποίηση ανά Εργαστηριακό αντικείμενο. Θεμιτό είναι να είμαστε σε επικοινωνία ειδικά σε αυτή την μεταβατική περίοδο που δεν έχουν διευκρινιστεί οι διαδικασίες αδειοδότησης προκειμένου να συντονίσουμε τις παρεμβάσεις μας.

Για το ΔΣ,

Παπαδάκης Μάνος

 

Το σχόλιο του προέδρου της ΠΕΒ στη διαβούλευση για το ΠΔ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των βιολόγων

E-mail Εκτύπωση PDF

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,

Σχετικά με τα σχόλια και έγγραφα που έχουν καταγραφεί στην διαβούλευση για το ΠΔ των Βιολόγων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής :

1. Το ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων προδιαγράφει τα δικαιώματά τους, ωστόσο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ θα διασφαλίσουν τελικά τον τρόπο άσκησής τους. Συγκεκριμένα όσο αφορά στο ΠΔ των Βιολόγων έρχεται προς ψήφιση με καθυστέριση 40 περίπου χρόνων! Αντί άλλων επιχειρημάτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι ουδεμία ένσταση έγινε τόσο από τα Ιατρικά τμήματα των αντίστοιχων Παν/μίων (για τον ρόλο των βιολόγων στην παροχή υπηρεσιών υγείας), όσο και από το Παν/μια Θεσσαλίας ειδικότερα για το θέμα της Ιχθυολογίας. Σε τρεις συνεδριάσεις του ΣΑΠΕ αυτές οι ακραίες και αμιγώς συντεχνιακές απόψεις –που δυστυχώς διατυπώνονται και από Παν/κό τμήμα δεν είχαν κατατεθεί.

2. Ως γνωστόν στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε Τμήματα τα οποία «θεραπεύουν» τη Βιολογία, αυτά είναι τα Τμήματα Βιολογίας Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα τμήματα αυτά έχουν προγράμματα σπουδών που στο μεγαλύτερο μέρος τους ταυτίζονται, γεγονός που εύκολα μπορείτε να το διαπιστώσετε. Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται με σαφήνεια στο Π.Δ. 185 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-12-2008). Αυτό είναι ταυτόσημο με το υπο διαβούλευση Π.Δ. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχει ταύτιση των Προγραμμάτων Σπουδών όπως και των Προεδρικών Διαταγμάτων, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι καθυστερούν αδικαιολόγητα τα Προεδρικά Διατάγματα των υπόλοιπων τεσσάρων Τμημάτων Βιολογίας. Στο Π.Δ. που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών γίνεται σαφής αναφορά σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησής τους στα αντικείμενα της Εκπαίδευσης, της Ιχθυολογίας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας. Κατά συνέπεια, είναι περιττή η οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση και καθυστέρηση της ολοκλήρωσής τους.

3. Αμφότερες οι παρεμβάσεις (πρ. κου Νεοφύτου και των Βιοπαθολόγων) καταθέτουν την αποκλειστικότητά τους (!) σε γνωστικά και επαγγελματικά πεδία, γεγονός που δεν συνάδει ούτε με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα που πρέπει να διέπει ένα πανεπιστήμιο ούτε με τον διεπιστημονικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει σήμερα τα εν λόγω πεδία.

4. Ειδικότερα το έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος(:ΤΙκΥΠ) Αρ. πρωτ.:659 Βόλος 29 Απριλίου 2010, έρχεται σε αντίθεση με τις ομόφωνες αποφάσεις 5 παν/κών τμημάτων (των τεσσάρων τμημάτων Βιολογίας της χώρας μας και του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών). Αξίζει να καταγραφεί ότι οι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί των εν λόγω τμημάτων σεβάστηκαν –παρά την “εφηβική ” ηλικία- το τμήμα ΓΙκΥΠ και αντισταθήκαν σε όποιες φωνές διεκδικούσαν την αποκλειστικότητα των βιολόγων στην Ιχθυολογία. Θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουμε ότι αν μη τι άλλο, ο πρόεδρος κος Νεοφύτου θα πρέπει να επιδείξει τον κατάλληλο σεβασμό όχι μόνο στα όσα αναφέραμε ανωτέρω, αλλά και προς τα εν λόγω τμήματα και συναδέλφους που δημιούργησαν -πολύ πριν ιδρυθεί το τμήμα ΓΙκΥΠ- μια πρωτοπόρα βιομηχανία για την χώρα μας με αναγνωρισμένο οικονομικό και κοινωνικό όφελος. Χωρίς το δεδομένο αυτό ακόμη και αυτές οι σκοπιμότητες και συντεχνιασμοί δεν θα είχαν θέση και λόγο!

5. Ειδικότερα για τα πεδία της Υγείας οι παρεμβάσεις που γίνονται εκ μέρους των “Βιοπαθολόγων” πιστεύουμε ότι απλά δεν κατανοούν το σκοπό του εν λόγω ΠΔ ούτε στην πραγματικότητα. Σε λάθος στόχο και «τόπο» εκδηλώνουν τον φοβισμό τους για το επάγγελμά τους. Αν και κατανοώ την αγανάκτηση των συναδέλφων μας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν «αποφασίζονται» με τον εν λόγω ΠΔ τα επαγγελματικά δικαιώματά μας ανά συγκεκριμένο πεδίο, αλλά με ειδικότερες θεσμοθετήσεις του υπ υγείας. Αφού ωστόσο έγινε η παρέμβασή των «Βιοπαθολόγων» αξίζει να διαβαστεί η ανακοίνωσή μας για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ατοπήματα που έχει οδηγηθεί η χώρα μας από την συντεχνιακή λογική : http://www.pev.gr/index.php/2008-12-24-17-48-13/2008-12-29-18-22-28/216--200536- ενώ αξίζει να ξαναθυμηθούμε τις υπερκοστολογίσεις της τάξης του 300-9000% που κοστίζουν στον έλληνα πολίτη αυτές οι πρακτικές(βλέπετε αδιάψευστη παραπομπή της εν λόγω ανακοίνωσης από «το Βήμα»).

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ, Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μας στο «βήμα» της διαβούλευσης του υπουργείου σας, εκφράζοντας την εκτίμησή μου ειδικά προς τους συναδέλφους μας, τόσο τους ακαδημαικούς, όσο και τους ιχθυολόγους που παρά τις αντιδεοντολιγικές προκλήσεις τεκμηρίωσαν χωρίς αντιεπιστημονικούς αποκλεισμούς τις απόψεις τους. Ειδικά στην κρίσιμη φάση που περνά η χώρα μας η προώθιση της ψήφισης του ομόφωνα εγκεκριμένου ΠΔ των αποφοίτων βιολόγων είναι η αναμενόμενη στοιχειώδης θεσμική ρύθμιση που «οφείλει» η Πολιτεία μας απέναντι σε ένα επιστημονικό κλάδο που –στον αιώνα των βιοεπιστημών- μόνο θετικές ωσμώσεις πολιτισμού αναμένεται να φέρει στην κοινωνία μας.

Παπαδάκης Μάνος

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Η απάντηση έχει αναρτηθεί στην ιστοθέση:http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=1235

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 01 Μαΐου 2010 12:04 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Εγγραφείτε στην ΠΕΒ και πάρτε μέρος στις ομάδες εργασίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει την ανάγκη της συμμετοχής όλων μας!!!


Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες


Συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες !!!

Υποβολή άρθρων, ειδήσεων, ανακοινώσεων, κλπ.

 Στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: grammateia@gmail.com


Προκηρύξεις ΘέσεωνΕπιστολές που λάβαμε