Θέσεις Βιολόγων-Βιοχημικών στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. "Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών"

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», έχει αναρτήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Τέσσερις (4) εξ αυτών αφορούν σε θέσεις που απαιτούν πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιοχημείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο link: 

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/2014/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%201873%204.04.2014.pdf

 και στην ιστοσελίδα μας www.keelpno.gr, επιλογή: Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 09 Απριλίου 2014 17:04 )  
Εγγραφείτε στην ΠΕΒ και πάρτε μέρος στις ομάδες εργασίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει την ανάγκη της συμμετοχής όλων μας!!!


Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες


Συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες !!!

Υποβολή άρθρων, ειδήσεων, ανακοινώσεων, κλπ.

 Στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: grammateia@gmail.com


Προκηρύξεις ΘέσεωνΕπιστολές που λάβαμε