Απαντήσεις και Σχολιασμός Θεμάτων Ενότητας Βιοχημείας (Χημ.-Βιοχ. Τεχν. Κατ.)

E-mail Εκτύπωση PDF
Θέμα 3ο
3.1 α. καρβοξυλομάδα, πεπτιδικός
3.1 β. ανάδραση

3.2    δ.

3.3.    α: Σ,  β: Σ, γ:Λ

3.3    α:5, β: 4, γ: 1, δ: 2


Θέμα 4ο
4.1    Η υδρόλυση του γλυκοζιτικού δεσμού ανάμεσα στη γλυκόζη και τη γαλακτόζη, απελευθερώνει αυτούς τους μονοσακχαρίτες. Η γλυκόζη αποτελεί την κυριότερη πηγή γλυκόζης για τους οργανισμούς. (σελ. 75 του σχολικού βιβλίου). Επίσης: «Η λακτόζη βοηθά…π.χ. διάφορες βιταμίνες του συμπλέγματος Β.» (σελ. 75 του σχολικού βιβλίου. Η αναφορά στο άμυλο δεν ζητείται)

4.2    α. 1: Γλυκόλυση, β. : Αλκοολική ζύμωση
       β. Ακεταλδεϋδη
       γ. Η αλκοολική ζύμωση επιτελείται χωρίς τη συμμετοχή οξυγόνου (αναερόβια μεταβολική διεργασία) στους ζυμομύκητες (και μερικούς άλλους μικροοργανισμούς).
       δ. Στο 2ο στάδιο της αλκοολικής ζύμωσης, κατά τη μετατροπή της ακεταλδεϋδης σε αιθανόλη.
       ε. Η επανοξείδωση του NADH σε NAD+ (αναγέννηση του NAD+) είναι απαραίτητη ώστε το NAD+ να ξανά είναι διαθέσιμο στο κύτταρο για την ομαλή διεξαγωγή της γλυκολυτικής πορείας (επανατροφοδότηση της γλυκόλυσης)
(σελ. 82 του σχολικού βιβλίου)

ΣΧΟΛΙΟ

Τα παραπάνω θέματα χαρακτηρίζονται ως σαφή, γενικώς, ενώ έχουν και κάποιο επίπεδο διαβάθμισης δυσκολίας. Αρκετά, όμως, απαιτούν την γνώση στοιχείων της εξεταζόμενης ύλης που αποτελούν, μάλλον, μη σημαντικά γνωστικά στοιχεία. (Σε αυτό, ίσως, βοηθά και η πεπαλαιωμένη προσέγγιση του σχολικού εγχειριδίου) Η ανάδειξη τέλος της κριτικής σκέψης  και της  συνδυαστικής ικανότητας δεν αποτελεί το χαρακτηριστικό αυτού του διαγωνίσματος.
Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Μαΐου 2009 06:13 )  
Εγγραφείτε στην ΠΕΒ και πάρτε μέρος στις ομάδες εργασίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει την ανάγκη της συμμετοχής όλων μας!!!


Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες


Συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες !!!

Υποβολή άρθρων, ειδήσεων, ανακοινώσεων, κλπ.

 Στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: grammateia@gmail.com


Προκηρύξεις ΘέσεωνΕπιστολές που λάβαμε